Vaše metrologie na klíč

WERTH Messtechnik

Multisenzorové a souřadnicové měřicí stroje s počítačovou tomografií, inovativní senzory a měřicí software na míru

Stroje

Sortiment výrobků sahá od jednoduchých 2D strojů až po složité 7-osé stroje

Ať už jde o monitorování ve výrobě nebo v dílenském prostředí, malé nebo velké obrobky, optické senzory, multisenzorovou technologii nebo počítačovou tomografii - Werth nabízí ten správný souřadnicový měřicí stroj pro správnou aplikaci. Důsledná kontrola kvality a přejímací zkoušky podle VDI 2617 nebo ISO 10360 zaručují spolehlivost a přesnost strojů. Odchylky měření specifické pro danou úlohu lze snížit až na submikrometrové hodnoty. Odborné poradenství založené na dlouholetých zkušenostech umožňuje individuální kombinace pro dosažení optimálního přizpůsobení dané měřicí úloze.

 

Senzory

Správný senzor pro záznam měřených bodů pro každou měřicí úlohu

Velký výběr senzorů a modulární konstrukce multisenzorových souřadnicových měřicích strojů umožňují konfigurace strojů pro konkrétní aplikace. Použití multisenzorové technologie umožňuje ekonomické řešení mnoha měřicích úloh pouze jedním měřicím přístrojem, což v minulosti vyžadovalo mnoho různých přístrojů. Tím se minimalizují investice, náklady na údržbu a čas potřebný k nastavení.

 

 

Měřicí software WinWerth®

Univerzální měřicí software pro souřadnicové měřicí stroje s optikou, doteky, počítačovou tomografií a multisenzorovými systémy

WinWerth® je pravděpodobně jediným softwarem pro souřadnicové měření, který v sobě spojuje všechny funkce pro ovládání souřadnicových měřicích strojů s optickými a dotekovými senzory, jakožto i počítačovou tomografii a související vyhodnocování dat. Například CAD modely, objemy voxelů, mračna bodů, měřicí a výpočetní prvky, geometrické vlastnosti, barevně odlišené grafy a mapy odchylek a video snímky lze zobrazovat ve více pohledech současně. Měření lze provádět na objemových řezech pomocí softwaru pro zpracování obrazu nebo lze zobrazit vrstvy libovolné tloušťky pro měření např. spojovacích vodičů.
Přenosové funkce, např. pro rozprostření určitých rozsahů hodnot šedi pro podrobnější zobrazení, lze uložit a znovu vyvolat. Všechny tyto funkce jsou k dispozici také pro měřicí sekvence CNC.

 

 

Příslušenství

Komponenty pro rozšíření rozsahu využití souřadnicových měřicích strojů Werth

Díky volitelnému příslušenství lze souřadnicové měřicí stroje Werth optimálně přizpůsobit dané měřicí úloze.