Vaše metrologie na klíč
 
 
 

Nový WinWerth® verze 9.45

Verze 9.45 měřicího programu WinWerth® nabízí mnoho nových a vylepšených funkcí, například spirálovou tomografii pro zvýšení přesnosti s nejmenšími odchylkami měření v rozsahu 0,5 µm. Pomocí multispektrální tomografie je možné provádět měření obtížně měřitelných obrobků a sestav ve vysokém rozlišení a s nízkou úrovní artefaktů.
 
 

Věděli jste o novém procesu offline simulace tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim?

Dosud nebylo možné naprogramovat vyhodnocení na základě objemu bez reálného měření na výpočetním tomografu. S nástrojem TomoSim je poprvé možné simulovat proces tomografie kompletně offline v programu pro souřadnicové měření pomocí CAD dat nebo mračna bodů ve formátu STL. Realistická simulace zohledňující nastavené parametry CT umožňuje výpočet objemu včetně všech podstatných artefaktů.
 

Technologie souřadnicového měření pomocí počítačové tomografie je na vzestupu

Pomocí rentgenové počítačové tomografie lze obrobky zachytit s vysokou rychlostí a přesností. Pro měření souběžně s výrobou je však tato metoda často příliš pomalá. Nový typ stroje nyní kombinuje výhody různých tříd strojů. Při rentgenové počítačové tomografii (CT) se obrobek otáčí kolem vlastní osy, a tak do něj proniká rentgenové záření z různých směrů. Měřicí software přebírá takto vzniklé 2D rentgenové snímky a používá je k rekonstrukci trojrozměrného objemu obrobku včetně vnitřní geometrie...
 

Věděli jste, že nový WinWerth® obsahuje výkonný editor automatických programů ve formátu DMIS?

WinWerth® používá standardizovaný jazyk DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard), který je jediným mezinárodním standardizovaným jazykem (ISO 22093) pro vstupní soubory (programy) používané pro řízení rozměrových měřicích zařízení, zejména souřadnicových měřicích strojů. Je také schválen Americkým národním normalizačním institutem (ANSI) jako americká národní norma a je nejrozšířenějším metrologickým standardem, který v současnosti existuje.
 
 

Plynulé zvětšení - Nové softwarové funkce pro počítačovou tomografii Werth

Automatické měřicí programy pro přístroje série TomoScope® lze nyní vytvářet zcela offline. K tomuto účelu se používá CAD model obrobku, materiál a parametry měření k simulaci objemu voxelů obrobku a mračna bodů s ohledem na geometrii přístroje virtuálně nastavenou v 3D grafice. Díky simulaci se vytvořený měřicí program také od samého počátku velmi blíží realitě a měřicí proces může začít okamžitě. Obrobky lze nyní měřit v libovolném bodě rentgenového svazku bez nutnosti samostatné kalibrace zvětšení.