Vaše metrologie na klíč

Věděli jste o novém procesu offline simulace tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim?

Dosud nebylo možné naprogramovat vyhodnocení na základě objemu bez reálného měření na výpočetním tomografu. S nástrojem TomoSim je poprvé možné simulovat proces tomografie kompletně offline v programu pro souřadnicové měření pomocí CAD dat nebo mračna bodů ve formátu STL. Realistická simulace zohledňující nastavené parametry CT umožňuje výpočet objemu včetně všech podstatných artefaktů.
 

Technologie souřadnicového měření pomocí počítačové tomografie je na vzestupu

Pomocí rentgenové počítačové tomografie lze obrobky zachytit s vysokou rychlostí a přesností. Pro měření souběžně s výrobou je však tato metoda často příliš pomalá. Nový typ stroje nyní kombinuje výhody různých tříd strojů. Při rentgenové počítačové tomografii (CT) se obrobek otáčí kolem vlastní osy, a tak do něj proniká rentgenové záření z různých směrů. Měřicí software přebírá takto vzniklé 2D rentgenové snímky a používá je k rekonstrukci trojrozměrného objemu obrobku včetně vnitřní geometrie...
 

Věděli jste, že nový WinWerth® obsahuje výkonný editor automatických programů ve formátu DMIS?

WinWerth® používá standardizovaný jazyk DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard), který je jediným mezinárodním standardizovaným jazykem (ISO 22093) pro vstupní soubory (programy) používané pro řízení rozměrových měřicích zařízení, zejména souřadnicových měřicích strojů. Je také schválen Americkým národním normalizačním institutem (ANSI) jako americká národní norma a je nejrozšířenějším metrologickým standardem, který v současnosti existuje.
 
 

Plynulé zvětšení - Nové softwarové funkce pro počítačovou tomografii Werth

Automatické měřicí programy pro přístroje série TomoScope® lze nyní vytvářet zcela offline. K tomuto účelu se používá CAD model obrobku, materiál a parametry měření k simulaci objemu voxelů obrobku a mračna bodů s ohledem na geometrii přístroje virtuálně nastavenou v 3D grafice. Díky simulaci se vytvořený měřicí program také od samého počátku velmi blíží realitě a měřicí proces může začít okamžitě. Obrobky lze nyní měřit v libovolném bodě rentgenového svazku bez nutnosti samostatné kalibrace zvětšení.
 

Správná technologie pro každou měřicí úlohu

S rostoucí standardizací a snahou o stále úplnější evidenci obrobků se zvyšují požadavky na poskytovatele měřicích služeb. Pro splnění těchto požadavků zákazníků dnes společnost Messtronik používá několik multisenzorových a souřadnicových měřicích strojů s počítačovou tomografií od společnosti Werth. Ty se používají také ke kontrole stability nástrojů.
 

Počítačová laminografie Werth Messtechnik GmbH

Nejčastěji se ke zkoumání vnitřních struktur dílců využívá počítačová tomografie (CT). S ohledem na to, že je CT značně limitováno při snímání plochých dílců, vyvinula společnost Werth Messtechnik GmbH alternativní metodu „počítačovou laminografii“ pro snímání objektů jako jsou například desky plošných spojů. Stejně jako CT i počítačová laminografie zachycuje rentgenové snímky v různých úhlových pozicích a vyžívá algoritmů pro rekonstrukci trojrozměrného znázornění vnitřních struktur.
 

Věděli jste o možné kombinaci sub-mikrofokusové trubice a vysokonapěťové mikrofokusové trubice?

Nové strojní řešení od společnosti Werth Messtechnik kombinuje submikrofokusovou trubici a mikrofokusovou trubici (s vysokým napětím až 300 kV při výkonu 80 W) a vytváří tak systém měření se dvěma trubicemi. S velikostí ohniska několik mikrometrů lze měřit i velké nebo husté obrobky s vysokým rozlišením a rychlostí. Kromě toho je stroj vybaven chromaticky ostřicím bodovým snímačem pro optická měření.
 

Věděli jste o novém rentgenovém detektoru o vysokém rozlišení až 26MPx?

V nedávné době byl představen nový aktivní pixelový senzor pro rentgenové zobrazovací aplikace v technologii souřadnicové výpočetní tomografie. Malá rozteč pixelů a nízký šum jsou velmi slibné vlastnosti pro nejnáročnější zobrazovací průmyslové aplikace a metrologické úlohy. Nový detektor s označením TD6000 poskytuje rozlišení 5700 x 4500 pixelů na ploše 287 x 223 mm díky čemuž je fyzická velikost pixelu pouhých 50µm. V kombinaci s polohováním objektu zájmu blíže detektoru je docíleno zvětšení obrazu až na sub-mikronovou úroveň i u objemnějších vzorků. Díky patentované technologii sub-voxelizace je možné docílit průkazného měření i u velmi detailních geometrií bez nutnosti složité přípravy vzorku nebo potřeby zničení objetu vyříznutím oblasti zájmu.
 

Stejně přesně měření jako pomocí doteku nebo optiky

Počítačová tomografie v souřadnicové metrologii PRAKTICKÝ TIP Pro přesná měření pomocí rentgenové počítačové tomografie (CT) byla původně nutná autokorekce na základě referenčního měření s jiným senzorem. V posledních letech se nejistotu měření podařilo výrazně snížit zdokonalením součástí přístroje a softwaru. Dnes je přesnost měření kompaktních souřadnicových měřicích strojů s CT podobná strojům s konvenční senzorovou technologií.