Vaše metrologie na klíč
PolyWorks Inspector
PolyWork Modeler
TouchDMIS
WinWerth®
Mountainsmap
Infra-CONVERT

PolyWorks InspectorTM je univerzální softwarové řešení pro 3D rozměrovou analýzu a kontrolu kvality , které umožňuje kontrolovat rozměry nástrojů nebo dílů, diagnostikovat a předcházet problémům při výrobě a montáži, řídit stavbu montáže pomocí měření v reálném čase a dohlížet na kvalitu výrobků pomocí přenosných metrologických zařízení a CNC souřadnicových měřicích strojů.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ladislav Lebeda
Aplikační a prodejní specialista FARO
Fotka kontaktu
Ing. Tomáš Gernát
Aplikační a prodejní technik FARO / SK

PolyWorks|Modeler™ je komplexní softwarové řešení pro reverzní inženýrství , které umožňuje extrahovat optimální entity CAD - křivky, povrchy, parametrické náčrty a hranolové prvky - z polygonových modelů digitalizovaných dílů, které slouží jako výchozí bod pro vaše profesionální řešení modelování CAD.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ladislav Lebeda
Aplikační a prodejní specialista FARO

Software TouchDMIS s dotykovým ovládáním

Software TouchDMIS zjednodušuje měření na souřadnicovém měřicím stroji začleněním dotykového rozhraní s rychlým programovacím modulem TouchCAD.
TouchDMIS je plnohodnotný software pro souřadnicové měřicí stroje s intuitivním nekomplikovaným dotykovým ovládáním. Uživatelsky bezkonkurenčním způsobem zvyšuje produktivitu měření a programování. TouchDMIS spolehlivě pracuje se všemi doteky Renishaw, včetně hlavy PH20 s neomezenou pohyblivostí.

Dotkněte se budoucnosti
Software TouchDMIS je v celosvětovém měřítku jedinečný díky dotykovému ovládání souřadnicového měřicího stroje. Navíc bez problémů umožňuje integraci doteků  pro ruční i CNC ovládání. Doba školení pro užívání dotykového softwaru TouchDMIS je neuvěřitelně krátká a nezabere více než pár hodin. Nástroje Measurement Wizard (Průvodce měřením) a Construction professor (Profesor konstrukce) minimalizují při zadávání měření a úprav potřebu uživatelských zásahů do ovládacího softwaru a programovacího jazyka DMIS, díky čemuž se sníží i chybovost při měření.

Pomocí jednoho dotyku
TouchDMIS umožňuje inovativním a úsporným způsobem ovládat souřadnicový měřicí stroj ručním způsobem i pomocí CNC a dovoluje propojení s modulem TouchCAD. Inteligentním způsobem provádí uživatele dynamickými obrazovkami, s minimální náročností výběru možností, bez nutnosti tradičního zadávání funkcí. Efektní grafika zobrazuje každou akci před jejím provedením. Uživatele provede celým procesem měření a eliminuje možnosti chybných kroků. Jedním dotykem lze k měření vytvářet zprávy pro analytické, grafické či prezentační potřeby. Výstupní data ve formátu XML lze přímo importovat do tabulky Excelu.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Měřicí software WinWerth®

Pod titulem WinWerth představuje společnost Werth Messtechnik GmbH novou generaci populárního vyhodnocovacího 3D-programu a jeho opcí. Tento programový balík kombinuje moderní a intuitivní navádění uživatelů, jež dělá měření s Werth multisenzorovým souřadnicovými měřicími stroji mimořádně příjemné.

WinWerth® - rozšířené grafického rozhraní pro interaktivní Měření & Programování
Uživatelsky přátelský 3D měřicí software pro MS Windows 64-bit.

•  Graficky interaktivní měření (online s CMM).
•  Graficky interaktivní programování (offline bez CMM).
•  Vytváření, provádění, testování a úprava inspekčních programů.
•  Přenositelnost programů díky DMIS standardu.
•  Multi-senzorová podpora v jednom uživatelském prostředí.

WinWerth® - dynamické skenování kontaktními sondami RENISHAW
Vylepšené dynamické skenování pro zvýšení výkonu.

•  Nové strategie skenování pro rovinu, válec, kužel, kouli, torus a obecnou plochu s přednastavenými strategiemi.
•  3D náhled s interaktivní editací navržené trajektorie.
•  Skenování přímým, hvězdicovým a naklopeným dotekem.
•  Skenovací sondy Renishaw SP25/SP600/SP80.

WinWerth® - HD optické rastrové skenování
Modul pro automatické zachycení velkých oblastí s vysokým strukturálním rozlišením finálního snímku.

•  využívá kontinuálního snímání a překládání snímků při pohybu s následným překrytím v pozicích individuálních snímků do celkového obrazu (patent).
•  Redukuje časovou náročnost doby měření, stejně tak potřebu na změnu pozice senzoru pro každý prvek.
•  Redukuje nejistotu měření díky tomu, že pro každé měření je více snímků překryto v rozdílných pozicích.

WinWerth® - videostream
Modul pro obrazovou dokumentaci měřeného obrobku.

•  Obraz z kamery se zaznamenává jako soubor videa po celou dobu optického měření.
•  Samostatné snímky jsou uchovány v bezztrátovém formátu TIF pro pozdější měření bez dílce.

WinWerth® - 3D-PATCH HDR
Werth 3D-PATCH zvyšuje výkonnost při topografickém měření technikou Focus Variation.

• Nejprve jsou zachyceny snímky s rozdílnou ostrostí při pohybu optiky.
• Následně je vypočítána pozice zaostření v každé rovině.
• Rovina s nejlepší ostrostí je použita k získání ostrého snímku.
• Výsledné 3D mračno bodů je připraveno pro další zpracování.

WinWerth® 3D-BestFit
Modul pro komparaci měřených bodů vůči 3D CAD datům.

• Zobrazení odchylek.
• Měření maximálních odchylek pro celý dílec či detailní pohledy.
• Grafické a numerické zobrazení odchylek za pomocí tolerančního pásu.
• Podpora měření s většinou běžných formátů CAD modelů.
• Automatické spasování aktuálních dat vůči 3D-CAD-modelu.
• Online měření jednotlivých bodů.

WinWerth® 2D-BestFit
Modul pro komparaci naměřených dat s daty referenčními, které mohou být importovány z  DXF souborů (CAD).

• Grafický protokol se zobrazením jmenovité -referenční - kontury s konturou naměřenou.
• Směr a velikost odchylek je vyjádřena graficky.
• Okamžité zhodnocení velikosti, tvaru a polohy odchylek na kontrolované součásti.

WinWerth® 2D-TolenceFit
Modul programu 2D-BestFit pro napasování do tolerančního pásma.

• Rozšiřuje možnosti programu 2D-BestFit (patent).
• Napasuje 2D data do globálně nastavené tolerance.

WinWerth® - online statistika
Modul pro statistické vyhodnocení průběhu měřicího procesu s výstupy:

• Grafu hodnot
• Grafu odchylek
• Rozdělení
Poskytuje grafické výpočty:
• Způsobilosti procesu (CP a CPK)
• Směrodatné odchylky a střední hodnoty
• Rozsah
• Výsledný protokol je ve formátu MS Excel.

WinWerth® - protokoly o měření
Flexibilní protokoly ve stylu kancelářského balíku Office

• Jednotný protokol o měření s tabulkou rozměrů, 2D/3D grafikou, BestFit/ToleranceFit nebo grafikou z měření nástrojů.
• Automatické vkládání údajů do záhlaví pomocí WinWerth správce uživatelů a čtečky čárového kódu.
•  Tabulky s výsledky, grafické soubory s nadpisy v rozličných formátech a pořadí.
•  Automatická aktualizace výstupu při opakovaných měření.

WinWerth® - online teplotní kompenzace
Spolehlivá měření i při nespolehlivé teplotě

• Automatická korekce odchylek měření vyplývající z odchylky teploty okolního prostředí vůči referenční teplotě 20° C. Teplota obrobku je měřena v blízkosti měřicí oblasti s obrobkem a výsledek je brán v potaz při vyhodnocení. V případě použití CMM v neklimatizovaném prostředí (výroba, vstupní kontrola atd.), je toto měření teploty vysoce doporučeno.
• S teplotním koeficientem obrobku je počítáno v měřicím programu WinWerth po zadání obsluhou.

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH

Software pro analýzu struktury povrchu a její vyhodnocení Mountainsmap

Představte si jedno softwarové řešení pro každý zobrazovací a měřicí nástroj na analýzu povrchu.

Software MountainsMap od společnosti Digital Surf je integrován předními výrobci nástrojů a používán tisíci výrobními závody a laboratořemi po celém světě.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH

Software pro tvorbu kontrolního plánu 2D CAD výkresů Infra-CONVERT

Infra-CONVERT  je software pro tvorbu kontrolního plánu 2D CAD výkresů nebo grafických souborů pro kontrolu kvality.
Tyto soubory mohou být indexovány s formátem VDA. Označování a indexace kót na výkresové dokumentaci nebo grafických souborů. Software není schopen automaticky číst soubory, nebo načíst některé informace zpracované s modulem TIFF.
Funkčnost softwaru je velmi závislá na kvalitě informací CAD dat. Chyby ve výkresech nebo chybějící informace mohou mít významný vliv na funkčnost softwaru. AutoCAD verze z roku 2006 se používá jako reference kvality pro DXF / DWG soubory.

Software InfraConvert má ochranu proti kopírování. Používá USB dongle obsahující aktivovanou licenci.
Každá jednotlivá licence vyžaduje hardwarový klíč, který musí být nainstalován na každém počítači na pracovišti. Hardwarový klíč, který je potřebný pro plovoucí licence, je nainstalován na centrálním PC nebo serveru, který je přístupný prostřednictvím sítě.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Jaroslav Procházka

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha