Vaše metrologie na klíč
Doteková sonda SP25M
Doteková sonda SP80
Werth Fiber Probe® WFP 2D
Werth Fiber Probe® WFP 3D
Werth Contour Probe WCP
Spínací doteková TP200

Výhody:

 • Flexibilní dotekové měření
 • SP25M je měřicí dotekový senzor v kompaktním provedení. 3D sondu lze volitelně použít ke snímání a k bodovému 3D měření na souřadnicovém měřicím stroji. Různé snímací moduly zajišťují optimální výsledky při různých délkách sond. Systém dotekových sond je ideální pro měření forem a geometrie a je plně integrován do konceptu do konceptu multisenzorů Werth.


Další výhody:

 • Díky svým kompaktním rozměrům je SP25M kompatibilní s pevným držákem PH6M i s rotační/sklopnou hlavou PH10
 • Rychlá výměna systémů sond SP25M se třemi (FCR25-L3) nebo šesti úložnými místy (FCR25-L6) jako výměnná jednotka pro přímou montáž na měřicí stroj
 • Výměnná jednotka FCR25 jako přídavná jednotka pro přímou montáž na modulární výměnný systém MRS

Jak to funguje
Po kontaktu s obrobkem se sonda pomocí souřadnicových os nastaví na požadovanou výchylku. Pomocí triangulace je změřena přesná výchylka, která je překryta souřadnicemi stupnicových systémů stroje a uložena jako měřicí bod.


Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-elektrický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 0,75 µm

 

Vysoce přesná skenovací sonda

Výhody:

 • Dotekové měření s nejvyšší přesností
 • SP80 je měřicí dotekový senzor, který zaujme nejvyšší přesností při vysoké rychlosti snímání. Dotekový měřicí systém s vysokým rozlišením je plně integrován do koncepce multisenzorů Werth. Skenovací sonda se zaměřuje na 3D měření, která vyžadují mimořádně vysokou přesnost nebo použití velmi dlouhých doteků.


Další výhody:

 • Rychlá a opakovatelná výměna konfigurací doteků bez nutnosti jejich rekalibrace
 • Volitelná rychlá výměna sondy (SH80) pomocí úložných modulů (SCP80) na modulárním výměnném systému (MRS)
 • Rychlá výměna mezi motorizovanou rotační/sklopnou hlavou PH10 a SP80 je možná pomocí různých montážních sad

Jak to funguje
Po kontaktu s obrobkem se sonda pomocí souřadnicových os nastaví na požadovanou výchylku. Pomocí triangulace je změřena přesná výchylka, která je překryta souřadnicemi stupnicových systémů stroje a uložena jako měřicí bod.


Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-elektrický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 0,6 µm

 

Vysoce přesná dotekově-optická 2D mikrosonda

Výhody:

 • Přesné měření mikrostruktur
 • Patentovaná sonda Werth Fiber Probe® WFP 2D již po desetiletí určuje průmyslový standard pro mikrosondy a umožňuje vysoce přesné dotekové měření extrémně malých geometrií s velmi malou snímací silou. Díky nízkým sondážním silám je sonda WFP® vhodná také pro kalibraci optických měření na obrobcích s citlivým povrchem. Typickými oblastmi použití jsou gumové a plastové díly, kalibry, mikrozávity a mikrodíry na vstřikovacích tryskách a lopatkách turbín.


Další výhody:

 • Díky přímému vyhodnocení hrotu sondy dosahuje WFP® odchylky měření v rozsahu několika desetin mikrometru
 • Ohyb hřídele sondy nemá žádný vliv na výsledek měření
 • Rozlišení sondy se pohybuje v rozmezí nanometrů a v konečném důsledku závisí pouze na použité optice
 • V režimu skenování zaznamenává Werth Fiber Probe® širokou škálu obrysů s velkým počtem měřicích bodů, přičemž sonda je neustále udržována v pohybu generátorem vibrací, aby se zabránilo efektu prokluzu ("stick-slip-effects").

Jak to funguje
Senzor pro zpracování obrazu (a) kamera, b) zobrazovací optika) se používá k měření výchylky ΔL hrotu sondy d) osvětleného LED diodou c) při pohybu obrobku e). Při vychýlení cíle se přesná poloha hrotu sondy překrývá se souřadnicemi stupnicových systémů zařízení a ukládá se jako měřicí bod nebo se používá pro proces skenování. U sond se dvěma kuličkami f) je při snímání dosaženo větší hloubky ponoru než u sond s jednou kuličkou g).


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-optický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 0,3 µm

 

Vysoce přesná dotekově-optická 3D mikrosonda

Výhody:

 • Přesné měření 3D mikrostruktur
 • Tato patentovaná dotekově-optická 3D mikrosonda rozšiřuje oblast použití osvědčené technologie Werth Fiber Probe® na 3D měření. Oproti běžným mikrosondám na mechanicko-elektrickém principu má řadu výhod. Sonda WFP® je mnohem méně citlivá na zlomení, nabízí menší průměry kuliček sondy (až 20 mikronů) a má mnohonásobně menší síly při snímání (méně než jedna tisícina newtonu). Werth Fiber Probe® je součástí odborných znalostí společnosti Werth v oblasti měření mikrogeometrie.

Další výhody:

 • Měření pomocí Werth Fiber Probe® WFP 3D lze provádět v jednobodovém i skenovacím režimu
 • Pro skenovací režim jsou k dispozici speciální systémy sond, které umožňují spolehlivou detekci profilových křivek na povrchu obrobku, např. pomocí spirálového skenování s přednastaveným obrysem
 • K dispozici jsou také mikrosondy s úhlovou geometrií, např. pro měření vnitřní geometrie
 • K dispozici jsou také doteky se dvěma kuličkami (patent), které zabraňují odchylkám měření souvisejícím s aperturou
 • V kombinaci s odpovídajícími přesnými souřadnicovými měřicími stroji, jako je Werth VideoCheck® UA, má WFP® 3D odchylku měření pouze několik desetin mikrometru

Jak to funguje
Pomocí senzoru pro zpracování obrazu (a) kamera, b) LED dioda pro osvětlení) a optického senzoru vzdálenosti c) se měří horizontální a vertikální výchylka osvětleného hrotu sondy d) při pohybu obrobku e). Při vychýlení cíle se přesná poloha snímací kuličky překrývá se souřadnicemi stupnicových systémů zařízení a ukládá se jako měřicí bod nebo se používá pro proces snímání. Výměnná jednotka f) s pružným přídržným prvkem g) je k dispozici také s sonda se dvěma kuličkami h).


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-optický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 0,25 µm

 

Dotekově-optický obrysový senzor

Výhody:

 • Flexibilní měření drsnosti, zvlnění a kontur
 • Úlohy, které byly dříve vyhrazeny pro obrysové měřicí přístroje, lze řešit pomocí Werth Contour Probe na multisenzorovém souřadnicovém měřicím stroji. Dotekově-optická obrysová sonda poprvé umožňuje dotekové měření kontur v definovaných souřadnicích obrobku. Na rozdíl od klasických obrysových měřicích přístrojů umožňuje speciální vodicí systém WCP snímání v libovolném průřezu bez preferovaného směru.

Další výhody:

 • Drsnost lze měřit také pomocí CNC řízení a kontury lze snímat v souřadnicovém systému obrobku bez nutnosti opětovného upnutí obrobku
 • Hodnoty drsnosti lze vypočítat v souladu s normami pomocí knihovny drsnosti integrované v měřicím softwaru WinWerth®
 • Senzor lze vyměnit prostřednictvím výměnné stanice řízené CNC

Jak to funguje
U dotekově-optického obrysového senzoru se používá laserový senzor vzdálenosti a) (b) magnetické rozhraní, c) zrcadlo, d) ložisko) k měření vychýlení hrotu sondy e) při snímání povrchu obrobku f).


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-optický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 2 µm

 

Vysoce přesná a kompaktní 3D skenovací sonda

Výhody:

 • Ekonomické dotekové měření
 • TP200 je cenově výhodný dotekový senzor pro 3D měření bod po bodu. Systém dotekové měřicí hlavice umožňuje vysoce přesná měření pomocí tenzometrického mechanismu a je plně integrován do konceptu multisenzorů Werth.

Další výhody:

 • Rychlovyměnitelné moduly se standardní silou (SF) a nízkou silou (LF)
 • Použití modulu sondy (SF): obecné měřicí úlohy se standardními sondami
 • Aplikační stylusové moduly (LF): pro použití s malými stylusovými kuličkami a pro měření citlivých materiálů
 • Lze kombinovat s výměníkem sond MCR20 se 3 nebo 6 sloty pro rychlou a snadnou výměnu modulu sondy bez nutnosti překalibrování hrotů doteků

Jak to funguje
Při kontaktu s obrobkem vyvolá vychýlení sondy elektrický signál, který odečte ze stupnic souřadnicového měřicího stroje, a souřadnice se uloží jako měřicí bod.


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-elektrický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 1,1 µm

 

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha

Prima blog