Vaše metrologie na klíč
Doteková sonda SP25M
Doteková sonda SP80
Werth Fiber Probe® WFP 2D
Werth Fiber Probe® WFP 3D
Werth Contour Probe WCP
Spínací doteková TP200

Výhody:

 • Flexibilní dotekové měření
 • SP25M je měřicí dotekový senzor v kompaktním provedení. 3D sondu lze volitelně použít ke snímání a k bodovému 3D měření na souřadnicovém měřicím stroji. Různé snímací moduly zajišťují optimální výsledky při různých délkách sond. Systém dotekových sond je ideální pro měření forem a geometrie a je plně integrován do konceptu do konceptu multisenzorů Werth.


Další výhody:

 • Díky svým kompaktním rozměrům je SP25M kompatibilní s pevným držákem PH6M i s rotační/sklopnou hlavou PH10
 • Rychlá výměna systémů sond SP25M se třemi (FCR25-L3) nebo šesti úložnými místy (FCR25-L6) jako výměnná jednotka pro přímou montáž na měřicí stroj
 • Výměnná jednotka FCR25 jako přídavná jednotka pro přímou montáž na modulární výměnný systém MRS

Jak to funguje
Po kontaktu s obrobkem se sonda pomocí souřadnicových os nastaví na požadovanou výchylku. Pomocí triangulace je změřena přesná výchylka, která je překryta souřadnicemi stupnicových systémů stroje a uložena jako měřicí bod.


Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-elektrický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 0,75 µm

 

Vysoce přesná skenovací sonda

Výhody:

 • Dotekové měření s nejvyšší přesností
 • SP80 je měřicí dotekový senzor, který zaujme nejvyšší přesností při vysoké rychlosti snímání. Dotekový měřicí systém s vysokým rozlišením je plně integrován do koncepce multisenzorů Werth. Skenovací sonda se zaměřuje na 3D měření, která vyžadují mimořádně vysokou přesnost nebo použití velmi dlouhých doteků.


Další výhody:

 • Rychlá a opakovatelná výměna konfigurací doteků bez nutnosti jejich rekalibrace
 • Volitelná rychlá výměna sondy (SH80) pomocí úložných modulů (SCP80) na modulárním výměnném systému (MRS)
 • Rychlá výměna mezi motorizovanou rotační/sklopnou hlavou PH10 a SP80 je možná pomocí různých montážních sad

Jak to funguje
Po kontaktu s obrobkem se sonda pomocí souřadnicových os nastaví na požadovanou výchylku. Pomocí triangulace je změřena přesná výchylka, která je překryta souřadnicemi stupnicových systémů stroje a uložena jako měřicí bod.


Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Dotekově-elektrický
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 0,6 µm

 

Vysoce přesná dotekově-optická 2D mikrosonda

Výhody:

 • Přesné měření mikrostruktur
 • Patentovaná sonda Werth Fiber Probe® WFP 2D již po desetiletí určuje průmyslový standard pro mikrosondy a umožňuje vysoce přesné dotekové měření extrémně malých geometrií s velmi malou snímací silou. Díky nízkým sondážním silám je sonda WFP® vhodná také pro kalibraci optických měření na obrobcích s citlivým povrchem. Typickými oblastmi použití jsou gumové a plastové díly, kalibry, mikrozávity a mikrodíry na vstřikovacích tryskách a lopatkách turbín.


Další výhody:

 • Díky přímému vyhodnocení hrotu sondy dosahuje WFP® odchylky měření v rozsahu několika desetin mikrometru
 • Ohyb hřídele sondy nemá žádný vliv na výsledek měření
 • Rozlišení sondy se pohybuje v rozmezí nanometrů a v konečném důsledku závisí pouze na použité optice
 • V režimu skenování zaznamenává Werth Fiber Probe® širokou škálu obrysů s velkým počtem měřicích bodů, přičemž sonda je neustále udržována v pohybu generátorem vibrací, aby se zabránilo efektu prokluzu ("stick-slip-effects").

Jak to funguje
Senzor pro zpracování obrazu (a) kamera, b) zobrazovací optika) se používá k měření výchylky ΔL hrotu sondy d) osvětleného LED diodou c) při pohybu obrobku e). Při vychýlení cíle se přesná poloha hrotu sondy překrývá se souřadnicemi stupnicových systémů zařízení a ukládá se jako měřicí bod nebo se používá pro proces skenování. U sond se dvěma kuličkami f) je při snímání dosaženo větší hloubky ponoru než u sond s jednou kuličkou g).


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik