Ke snímání obrobků a rekonstrukci virtuálního objemu obrobku se používají souřadnicové měřicí stroje s rentgenovou tomografií. Ten v zásadě obsahuje i informace o vnitřním prostoru obrobku. Zde se dozvíte, jaké možnosti vyhodnocení nabízí měřicí software WinWerth®.
Dutiny mohou zhoršit funkčnost obrobku. To může mít vliv na pevnost obrobku ve vysoce namáhaných oblastech, ale lze také testovat vhodnost obrobku pro další zpracování, např. zda by při mechanickém zpracování nedošlo k pronikání dutin do povrchů. Kromě objemu obrobku lze vypočítat také polohy, celkový objem a počet dutin. Možné je také barevné zobrazení dutin v objemu obrobku a výstup největšího, nejmenšího a průměrného objemového obsahu. Typickými příklady použití jsou vstřikování plastů a odlévání kovů do forem.