Vaše metrologie na klíč

Analogové tvrdoměry podle Shoreovy stupnice