Magazín WERTH MULTISENZOR 2023

Novinky o multisenzorových systémech, počítačové tomografii a o společnosti