Vaše metrologie na klíč

Standardní digitální třídotykové dutinoměry