Vaše metrologie na klíč

Veletrhy a výstavy

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
8.-11. 10. 2024

 

 

1. ročník konference Dny průmyslu se vydařil

V centru pozornosti byla metrologie, hlavní náplň činnosti pořádající firmy Prima Bilavčík.

Metrologie je vědní a technický obor, který se zabývá měřením různých technických a fyzikálních veličin. Měřící přístroje, bez kterých se moderní společnost již neobejde, nacházejí své uplatnění ve všech odvětvích lidské činnosti: v průmyslu, ve vědě, ve zdravotnictví, dopravě, v energetice i jinde. Ač si toho často nejsme vědomi, metrologie je součástí našeho každodenního života. Uherskobrodský rodinný podnik, který před více než 30 lety založil Petr Bilavčík, je dnes největším dodavatelem délkové měřicí techniky v České republice.

Na Slovácku je společnost Prima Bilavčík známá nejen jako dodavatel měřidel všeho druhu, od těch nejjednodušších až po ta nejsofistikovanější, ale také jako podporovatel místního zdravotnictví, kulty a sportu. Jednou z nejnovějších aktivit firmy bylo uspořádání konference Dny průmyslu, která do areálu Slováckých strojíren a Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod přivedla mj. zástupce Českého metrologického institutu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České manažerské asociace a Národního centra Průmyslu 4.0.

Hlavním tématem konference byla digitalizace českého průmyslu, tedy jak do výrobních procesů integrovat digitální technologie a díky tomu zvýšit efektivitu, produktivitu a schopnost firem reagovat na potřeby trhu. Digitalizace průmyslu spočívá mj. ve vzájemném propojení strojů a zařízení, shromažďování dat z výrobního prostředí a jejich analýze a optimalizaci všech firemních procesů. Samostatným tématem je kybernetická bezpečnost digitalizovaných firem.

O tom všem ve svých příspěvcích hovořili hosté konference, mezi nimi Radek Strnad z Českého metrologického institutu, Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR nebo Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

Zahraniční účastníci konference hovořili o 3D kontrole kvality a využití kolaborativních robotů, kteří jsou schopni pracovat bok po boku s člověkem (Carlos Pastor, ABB), kontrole s využitím počítačové tomografie (Tobias Schroeder, Werth Messtechnik) a analýze bezpečnosti veřejných prostor s pomocí přenosných měřících laserových systémů (Peter Schuh, Faro).

Moderátorem konference byl Boris Keka, jehož vtipné glosy přispěly k příjemné atmosféře akce. Pozitivní ohlasy účastníků konference dávají tušit, že se debata o budoucnosti českého průmyslu v režii společnosti Prima Bilavčík do Uherského Brodu příští rok opět vrátí.

FOTOGALERIE ZDE

Děkujeme za návštěvu na DNECH PRŮMYSLU