Vaše metrologie na klíč
Rotační osa
Rotační/sklopná osa
Werth Zoom
Telecentrické objektivy s konstantním zvětšením
Výměnný stojan
Werth MultiRing®
Zasouvací osa sondy
Zasouvací osa výměníku
Werth WMS
V Pro
Úhlová optika
Rotační / sklopná optika IP40T / IP110T
Rotační/sklopná hlava WRT
Rotační/sklopná hlava PH10M

Otáčení měřeného objektu kolem horizontální nebo vertikální osy s vysokou přesností polohování

Výhody:

 • Měření v různých pohledech s jedním upnutím
 • Rotační osa umožňuje kompletní měření rotačně symetrických i kubických obrobků v různých pohledech a nabízí optimální přístup k obrobku pro širokou škálu senzorů. Časové ztráty a ztráty přesnosti způsobené upínáním jsou eliminovány. Vysoká přesnost polohování v kombinaci s korekcí házení umožňuje spolehlivé měření např. hřídelí, nástrojů, ozubených kol a 3D obrobků.

Další výhody:

 • Volitelné automatické snímání celého obrobku v patentovaném pracovním režimu Raster Scanning HD ROTARY pro rychlé měření "v obraze" na povrchu
 • Volitelné automatické určení efektivního obrysu obráběcích nástrojů, jako jsou frézy, vrtáky a brusné nástroje, pomocí obálkového skenování
 • Volitelné měření kruhovitosti s minimálními odchylkami měření v rozsahu 200 nm pomocí funkce RotaryScan HD
 • Rotační osy jsou k dispozici jako volitelné příslušenství pro téměř všechny souřadnicové měřicí stroje Werth
 • Lze je namontovat v libovolném uspořádání (A, B, C) jako příslušenství
 • Vyhodnocení v souřadnicích obrobku díky kompletní softwarové integraci rotačních os

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rotační/sklopná osa

Řešení komplexních měřicích úloh s osami A a B

Výhody:

 • Optimální nastavení všech oblastí obrobku vůči senzorům
 • Různě orientované geometrické prvky, jako jsou povrchy nebo otvory, lze měřit pomocí multisenzorových systémů v optimálním uspořádání pro každý případ. I velké senzory mají přístup ke všem oblastem obrobku, takže lze měřit celý obrobek bez opětovného upnutí a s tím spojených časových ztrát a přesnosti.

Další výhody:

 • K dispozici pro téměř všechny měřicí stroje Werth
 • Lze namontovat v libovolném směru jako příslušenství
 • Nahrazuje složité polohovací jednotky pro senzory
 • Díky speciální technologii ložisek lze použít i pro velké a těžké obrobky
 • Optickými senzory lze měřit šikmé povrchy nebo podřezy
 • Malé otvory lze natočit do optické osy pro měření mikrosondou Werth Fiber Probe®
 • Vyhodnocení v souřadnicích obrobku díky kompletní softwarové integraci rotačních os

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Přesnost a flexibilita optického 3D měření

Výhody:

 • Rychlé nebo velmi přesné měření s různými úrovněmi zvětšení a pracovními vzdálenostmi
 • Umožňuje „CNC-schopné“ nastavení nejen pro zvětšení, ale i pro pracovní vzdálenost mezi optikou a měřeným objektem. Jednou z výhod využití velké pracovní vzdálenosti je schopnost měření ve velmi hlubokých neprůchozích otvorech či dílců o velkém průměru a to bez jaké - koliv kolize. Další výhodou této flexibilní pracovní vzdálenosti je kombinace s prstencovým osvitem Werth MultiRing® umožňující změnu úhlu dopadajícího světla dle aktuální pracovní vzdálenosti optiky. To umožňuje vizualizovat hrany objektů, které by při použití klasických metod osvětlení nebyly vůbec vidět.

Další výhody:

 • Průmyslové zpracování obrazu s jasným a rychlým měřením mnoha geometrických vlastností při malém zvětšení a s malými odchylkami měření při velkém zvětšení
 • Flexibilní pracovní vzdálenost v rozsahu 20 až 200 mm
 • Stabilní velikost obrazu v telecentrickém rozsahu zaručuje správné naměřené hodnoty
 • Nízká nejistota měření a vysoká reprodukovatelnost díky lineárním vodicím systémům
 • Měření při všech úrovních zvětšení bez mezikalibrace
 • Inkrementální měřicí systémy v hlavě zoomu zaručují dlouhodobě stabilní výsledky měření a reprodukovatelná zvětšení
 • Rozšíření rozsahu měření v axiálním směru


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Telecentrické objektivy s konstantním zvětšením

Konstantní velikost obrazu v telecentrickém rozsahu zaručuje správné naměřené hodnoty

Výhody:

 • Vysoká rychlost měření, protože již není nutné neustálé přeostřování
 • Při změně vzdálenosti objektu v rámci telecentrického rozsahu zůstává měřítko zobrazení téměř konstantní. To je důležité zejména u objektivů s malým zvětšením, protože ty mají velkou hloubku ostrosti, a proto je možné zaostřit na objekt jen přibližně. Optická technologie 3D měření s telecentrickými čočkami vede k nejnižším odchylkám měření. Telecentrické objektivy s pevným zvětšením dosahují nejlepší kvality zobrazení.

Další výhody:

 • Objektivy s nominálním zvětšením 1x/3x/5x/10x/20x/50x/100x na terči kamery
 • Konečné zvětšení na monitoru se zvýší 34krát (1/2" fotoaparát a 17" monitor)
 • Jas a vysoké rozlišení
 • Měření opticky s nejnižšími odchylkami
 • Lze použít pro laserovou sondu Werth WLP (TTL laser)
 • Pro dosažení nejvyššího kontrastu v kombinaci s prstencovým osvitem Werth MultiRing®
 • Snadná změna zvětšení díky kompletní integraci do multisenzorové koncepce Werth

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Bezpečné parkování senzorů a příslušenství na měřicím stroji

Výhody:

 • Automatická výměna senzorů s nejvyšší reprodukovatelností pro měření více senzorů
 • Dotekové senzory a dotekově-optické mikrosondy, sondy s různými délkami hřídelí a hroty sond, jakož i příslušenství pro optické senzory, např. úhlovou optiku, interferometrické sondy a upevňovací čočky pro Werth Laser Probe (patenty), se mění zcela automaticky. To umožňuje spolehlivé sériové měření všech požadovaných geometrických vlastností obrobku v kombinované měřicí sekvenci.

Další výhody:

 • Provozní chyby a kolize jsou téměř nemožné
 • Možnost automatického rozpoznání typu, polohy a korekčních dat senzoru
 • Každému senzoru je přiřazena pevná parkovací poloha
 • Podobné senzory již nelze zaměnit

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Osvětlení tmavého pole LED dopadajícím světlem nastavitelné v úhlu a směru dopadu světla

Výhody:

 • Optimální generace kontrastu pomocí dopadajícího světla
 • Prstencový osvit Werth MultiRing® generuje optimální kontrast pro detekci okrajů objektu při měření v dopadajícím světle. V kombinaci s Werth Zoom optikou (patent) s proměnou pracovní vzdáleností lze volit úhel dopadajícího světla v širokého rozmezí odpovídajícího pro zvolenou pracovní vzdálenost. Kromě toho lze upravit i směr osvětlení a vytvořit tak cílené vržené stíny.

Další výhody:

 • Možnost flexibilní kombinace světelných zdrojů
 • Spolehlivá detekce hran pro sériová měření

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rychlá výměna senzorů díky integrované posuvné ose pro dotekové senzory

Výhody:

 • Bezkolizní měření s multisenzorovými systémy
 • Zasouvací osa sondy (patent) zajišťuje ergonomii a bezpečnost při měření s více senzory. Po aktivaci sondy osa umístí senzor do měřicího rozsahu. Jakmile je sonda deaktivována, vrátí se do parkovací polohy. To umožňuje velmi rychlou výměnu senzorů. Kromě toho je zabráněno kolizím v procesu měření a zlepšuje se přístupnost obrobku pro příslušný senzor.


Další výhody:

 • Žádná omezení z důvodu možné kolize systému dotekových sond s obrobkem, upínacím přípravkem nebo rotačními osami
 • Žádná omezení měřicího rozsahu v důsledku konfigurace sondy pro měření s více senzory

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Zasouvací osa výměníku

Automatické polohování výměnných stojanů mimo měřicí rozsah

Výhody:

 • Parkování nepoužívaných senzorů bez omezení měřicího rozsahu
 • Pomocí zasouvací osy se výměnný stojan s více senzory automaticky přesune do parkovací polohy mimo měřicí rozsah. To znamená, že pro měření obrobků je k dispozici celý měřicí rozsah a nedochází ke kolizím senzoru s výměnným stojanem. Pro některé aplikace postačí měřicí stroj s menším měřicím rozsahem.

Další výhody:

 • Pro výměnu senzoru se výměnný stojan přesune přes osy souřadnicového měřicího stroje do polohy v měřicím rozsahu
 • Výměnné stojany pro dotekové senzory a multisenzorové systémy umožňují vysokou flexibilitu a vysoký stupeň automatizace díky rychlé a snadné výměně senzorů
 • Doba nastavení je výrazně zkrácena na minimum

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rozhraní pro výměnu nejrůznějších senzorů na stejných místech měřicího stroje

Výhody:

 • Dokonale integrované multisenzorové systémy
 • Univerzální rozhraní umožňuje montáž různých senzorů přímo před dráhu paprsku pro zpracování obrazu, například běžných dotekových senzorů, sondy Werth Contour Probe, přední čočky pro laserovou sondu Werth Laser probe (patent), úhlové optiky a patentované mikrosondy Werth Fiber Probe®. Ztráta měřicího rozsahu při použití více senzorů v důsledku posunu mezi senzory je nyní věcí minulosti.

Další výhody:

 • Bezpečné měření s nízkým rizikem kolize, protože k měření se používá pouze jedna hlava sondy
 • Lze použít s objektivy Werth Zoom i telecentrickými objektivy s konstantním zvětšením
 • Plně automatická výměna senzorů pomocí výměnného stojanu
 • Žádná následná kalibrace díky vysoce přesné kinematice změny

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Upínání válcové hřídele nástroje pomocí dvou V-drážek a otáčení pomocí třecího kola

Výhody:

 • Obalové měření obrysu obráběcích nástrojů v jednom nastavení
 • Během soustružení je nástroj veden ve dvou V-drážkách po válcové ploše hřídele. Tím se eliminují odchylky radiálního házení způsobené upínáním a dosahuje se vysoké reprodukovatelnosti měření řezných hran a odpovídajícího obrysu obruby. Ta odpovídá efektivnímu obrysu nástroje při použití a měří se vzhledem k hřídeli bez nutnosti seřizování. Pro všechny nástroje s válcovou hřídelí nabízí rotační zařízení Werth V Pro dokonalou technologii upínání.

Další výhody:

 • Jednoduchá manipulace s upínáním obrobků zasunutím do V-drážek
 • Softwarově podporovaná kompenzace házivosti, která je vyžadována u jiných typů rotačních os, již není nutná
 • Možnost montáže robota pro použití ve výrobním prostředí
 • Časově úsporné měření různých průměrů bez nutnosti výměny sklíčidla

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Optika s 90° vychýlením

Výhody:

 • Měření geometrie obrobku pomocí zpracování obrazu z různých směrů pohledu
 • Použití úhlové optiky (užitný vzor) umožňuje optické měření geometrie "za rohem". Možnost měření zepředu, zezadu nebo z boku eliminuje nutnost opětovného upínání obrobku a zkracuje tak dobu měření.


Další výhody:

 • Pomocí výměnného stojanu lze bezchybně a reprodukovatelně vyměňovat úhlovou optiku pro optická měření z různých směrů

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rotační / sklopná optika IP40T / IP110T

Telecentrická optika se zoomem na sklopných a rotačních/sklopných hlavách

Výhody:

 • Měření ze všech směrů pomocí zpracování obrazu
 • Se senzory IP 40 T a IP 110 T otevírá společnost Werth možnost flexibilního měření se zpracováním obrazu ze všech směrů. Lze měřit velké obrobky a obtížně přístupné prvky. Senzor IP 40 T je k dispozici se zvětšením 4x nebo 1,5x, vždy s pracovní vzdáleností 40 mm. Díky plochému úhlu dopadu dopadajícího světla v tmavém poli je ideální pro měření plastových obrobků s nízkým kontrastem. IP 110 T nabízí zvětšení 1,5x při pracovní vzdálenosti 110 mm. Tato vlastnost jej předurčuje k měření hlubších prvků bez rizika kolize.

Další výhody:

 • Automatický odběr na sklopné hlavě Werth přímo na pinole souřadnicového měřicího stroje nebo na rotační/sklopné hlavě Renishaw PH10M
 • Možnost výměny s dotekovými spouštěči a měřicími sondami včetně patentovaného systému Werth Fiber Probe®
 • Výkonné osvětlení dopadajícího světla v jasném poli integrované do dráhy paprsku
 • Osvětlení tmavého pole rozdělené do osmi segmentů umožňuje nastavit optimální kontrast
 • Velký měřicí rozsah při natočení díky krátké délce IP 40 T

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rotační/sklopná hlava WRT

Plynulé nastavení senzorů na obrobek

Výhody:

 • Optické měření ve všech polohách
 • S plynulou rotační/sklopnou hlavou Werth lze například senzor Werth Chromatic Focus Point umístit kolmo k povrchu obrobku. To výrazně rozšiřuje rozsah použití senzoru. Například tvar profilu čáry, hloubku kanálu, posunutí středu nástroje a úhel boku lze měřit na vlnitých profilech s nejmenšími poloměry 0,1 mm.

Další výhody:

 • Snímání strmých boků s 2 000 měřicími body za sekundu
 • Optimální zarovnání pro příslušnou stranu boku

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rotační/sklopná hlava PH10M

Optimální nastavení senzorů na obrobek

Výhody:

 • Dotekové měření ve všech polohách
 • S rotační/sklopnou hlavou PH10M lze dotekové senzory umístit např. rovnoběžně s osami vrtání. Systémy dotekových sond pro nákladově efektivní jednobodové měření nebo režimy skenování s různými sondami lze vzájemně zaměňovat. Všestranná rotační/naklápěcí hlava výrazně rozšiřuje možnosti použití souřadnicového měřicího stroje, zejména pro velké obrobky a složité geometrie.

Další výhody:

 • Měření bočních i šikmých otvorů a podřezů
 • Měření hlubokých geometrií

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha

Prima blog