Vaše metrologie na klíč
Rotační osa
Rotační/sklopná osa
Werth Zoom
Telecentrické objektivy s konstantním zvětšením
Výměnný stojan
Werth MultiRing®
Zasouvací osa sondy
Zasouvací osa výměníku
Werth WMS
V Pro
Úhlová optika
Rotační / sklopná optika IP40T / IP110T
Rotační/sklopná hlava WRT
Rotační/sklopná hlava PH10M

Otáčení měřeného objektu kolem horizontální nebo vertikální osy s vysokou přesností polohování

Výhody:

 • Měření v různých pohledech s jedním upnutím
 • Rotační osa umožňuje kompletní měření rotačně symetrických i kubických obrobků v různých pohledech a nabízí optimální přístup k obrobku pro širokou škálu senzorů. Časové ztráty a ztráty přesnosti způsobené upínáním jsou eliminovány. Vysoká přesnost polohování v kombinaci s korekcí házení umožňuje spolehlivé měření např. hřídelí, nástrojů, ozubených kol a 3D obrobků.

Další výhody:

 • Volitelné automatické snímání celého obrobku v patentovaném pracovním režimu Raster Scanning HD ROTARY pro rychlé měření "v obraze" na povrchu
 • Volitelné automatické určení efektivního obrysu obráběcích nástrojů, jako jsou frézy, vrtáky a brusné nástroje, pomocí obálkového skenování
 • Volitelné měření kruhovitosti s minimálními odchylkami měření v rozsahu 200 nm pomocí funkce RotaryScan HD
 • Rotační osy jsou k dispozici jako volitelné příslušenství pro téměř všechny souřadnicové měřicí stroje Werth
 • Lze je namontovat v libovolném uspořádání (A, B, C) jako příslušenství
 • Vyhodnocení v souřadnicích obrobku díky kompletní softwarové integraci rotačních os

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rotační/sklopná osa

Řešení komplexních měřicích úloh s osami A a B

Výhody:

 • Optimální nastavení všech oblastí obrobku vůči senzorům
 • Různě orientované geometrické prvky, jako jsou povrchy nebo otvory, lze měřit pomocí multisenzorových systémů v optimálním uspořádání pro každý případ. I velké senzory mají přístup ke všem oblastem obrobku, takže lze měřit celý obrobek bez opětovného upnutí a s tím spojených časových ztrát a přesnosti.

Další výhody:

 • K dispozici pro téměř všechny měřicí stroje Werth
 • Lze namontovat v libovolném směru jako příslušenství
 • Nahrazuje složité polohovací jednotky pro senzory
 • Díky speciální technologii ložisek lze použít i pro velké a těžké obrobky
 • Optickými senzory lze měřit šikmé povrchy nebo podřezy
 • Malé otvory lze natočit do optické osy pro měření mikrosondou Werth Fiber Probe®
 • Vyhodnocení v souřadnicích obrobku díky kompletní softwarové integraci rotačních os

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Přesnost a flexibilita optického 3D měření

Výhody:

 • Rychlé nebo velmi přesné měření s různými úrovněmi zvětšení a pracovními vzdálenostmi
 • Umožňuje „CNC-schopné“ nastavení nejen pro zvětšení, ale i pro pracovní vzdálenost mezi optikou a měřeným objektem. Jednou z výhod využití velké pracovní vzdálenosti je schopnost měření ve velmi hlubokých neprůchozích otvorech či dílců o velkém průměru a to bez jaké - koliv kolize. Další výhodou této flexibilní pracovní vzdálenosti je kombinace s prstencovým osvitem Werth MultiRing® umožňující změnu úhlu dopadajícího světla dle aktuální pracovní vzdálenosti optiky. To umožňuje vizualizovat hrany objektů, které by při použití klasických metod osvětlení nebyly vůbec vidět.

Další výhody:

 • Průmyslové zpracování obrazu s jasným a rychlým měřením mnoha geometrických vlastností při malém zvětšení a s malými odchylkami měření při velkém zvětšení
 • Flexibilní pracovní vzdálenost v rozsahu 20 až 200 mm
 • Stabilní velikost obrazu v telecentrickém rozsahu zaručuje správné naměřené hodnoty
 • Nízká nejistota měření a vysoká reprodukovatelnost díky lineárním vodicím systémům
 • Měření při všech úrovních zvětšení bez mezikalibrace
 • Inkrementální měřicí systémy v hlavě zoomu zaručují dlouhodobě stabilní výsledky měření a reprodukovatelná zvětšení
 • Rozšíření rozsahu měření v axiálním směru


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH