Vaše metrologie na klíč
Rotační osa
Rotační/sklopná osa
Werth Zoom
Telecentrické objektivy s konstantním zvětšením
Výměnný stojan
Werth MultiRing®
Zasouvací osa sondy
Zasouvací osa výměníku
Werth WMS
V Pro
Úhlová optika
Rotační / sklopná optika IP40T / IP110T
Rotační/sklopná hlava WRT
Rotační/sklopná hlava PH10M

Otáčení měřeného objektu kolem horizontální nebo vertikální osy s vysokou přesností polohování

Výhody:

 • Měření v různých pohledech s jedním upnutím
 • Rotační osa umožňuje kompletní měření rotačně symetrických i kubických obrobků v různých pohledech a nabízí optimální přístup k obrobku pro širokou škálu senzorů. Časové ztráty a ztráty přesnosti způsobené upínáním jsou eliminovány. Vysoká přesnost polohování v kombinaci s korekcí házení umožňuje spolehlivé měření např. hřídelí, nástrojů, ozubených kol a 3D obrobků.

Další výhody:

 • Volitelné automatické snímání celého obrobku v patentovaném pracovním režimu Raster Scanning HD ROTARY pro rychlé měření "v obraze" na povrchu
 • Volitelné automatické určení efektivního obrysu obráběcích nástrojů, jako jsou frézy, vrtáky a brusné nástroje, pomocí obálkového skenování
 • Volitelné měření kruhovitosti s minimálními odchylkami měření v rozsahu 200 nm pomocí funkce RotaryScan HD
 • Rotační osy jsou k dispozici jako volitelné příslušenství pro téměř všechny souřadnicové měřicí stroje Werth
 • Lze je namontovat v libovolném uspořádání (A, B, C) jako příslušenství
 • Vyhodnocení v souřadnicích obrobku díky kompletní softwarové integraci rotačních os

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Rotační/sklopná osa

Řešení komplexních měřicích úloh s osami A a B

Výhody:

 • Optimální nastavení všech oblastí obrobku vůči senzorům
 • Různě orientované geometrické prvky, jako jsou povrchy nebo otvory, lze měřit pomocí multisenzorových systémů v optimálním uspořádání pro každý případ. I velké senzory mají přístup ke všem oblastem obrobku, takže lze měřit celý obrobek bez opětovného upnutí a s tím spojených časových ztrát a přesnosti.

Další výhody:

 • K dispozici pro téměř všechny měřicí stroje Werth
 • Lze namontovat v libovolném směru jako příslušenství
 • Nahrazuje složité polohovací jednotky pro senzory
 • Díky speciální technologii ložisek lze použít i pro velké a těžké obrobky
 • Optickými senzory lze měřit šikmé povrchy nebo podřezy
 • Malé otvory lze natočit do optické osy pro měření mikrosondou Werth Fiber Probe®
 • Vyhodnocení v souřadnicích obrobku díky kompletní softwarové integraci rotačních os

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Přesnost a flexibilita optického 3D měření

Výhody:

 • Rychlé nebo velmi přesné měření s různými úrovněmi zvětšení a pracovními vzdálenostmi
 • Umožňuje „CNC-schopné“ nastavení nejen pro zvětšení, ale i pro pracovní vzdálenost mezi optikou a měřeným objektem. Jednou z výhod využití velké pracovní vzdálenosti je schopnost měření ve velmi hlubokých neprůchozích otvorech či dílců o velkém průměru a to bez jaké - koliv kolize. Další výhodou této flexibilní pracovní vzdálenosti je kombinace s prstencovým osvitem Werth MultiRing® umožňující změnu úhlu dopadajícího světla dle aktuální pracovní vzdálenosti optiky. To umožňuje vizualizovat hrany objektů, které by při použití klasických metod osvětlení nebyly vůbec vidět.

Další výhody:

 • Průmyslové zpracování obrazu s jasným a rychlým měřením mnoha geometrických vlastností při malém zvětšení a s malými odchylkami měření při velkém zvětšení
 • Flexibilní pracovní vzdálenost v rozsahu 20 až 200 mm
 • Stabilní velikost obrazu v telecentrickém rozsahu zaručuje správné naměřené hodnoty
 • Nízká nejistota měření a vysoká reprodukovatelnost díky lineárním vodicím systémům
 • Měření při všech úrovních zvětšení bez mezikalibrace
 • Inkrementální měřicí systémy v hlavě zoomu zaručují dlouhodobě stabilní výsledky měření a reprodukovatelná zvětšení
 • Rozšíření rozsahu měření v axiálním směru


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Telecentrické objektivy s konstantním zvětšením

Konstantní velikost obrazu v telecentrickém rozsahu zaručuje správné naměřené hodnoty

Výhody:

 • Vysoká rychlost měření, protože již není nutné neustálé přeostřování
 • Při změně vzdálenosti objektu v rámci telecentrického rozsahu zůstává měřítko zobrazení téměř konstantní. To je důležité zejména u objektivů s malým zvětšením, protože ty mají velkou hloubku ostrosti, a proto je možné zaostřit na objekt jen přibližně. Optická technologie 3D měření s telecentrickými čočkami vede k nejnižším odchylkám měření. Telecentrické objektivy s pevným zvětšením dosahují nejlepší kvality zobrazení.

Další výhody:

 • Objektivy s nominálním zvětšením 1x/3x/5x/10x/20x/50x/100x na terči kamery
 • Konečné zvětšení na monitoru se zvýší 34krát (1/2" fotoaparát a 17" monitor)
 • Jas a vysoké rozlišení
 • Měření opticky s nejnižšími odchylkami
 • Lze použít pro laserovou sondu Werth WLP (TTL laser)
 • Pro dosažení nejvyššího kontrastu v kombinaci s prstencovým osvitem Werth MultiRing®
 • Snadná změna zvětšení díky kompletní integraci do multisenzorové koncepce Werth

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Bezpečné parkování senzorů a příslušenství na měřicím stroji

Výhody:

 • Automatická výměna senzorů s nejvyšší reprodukovatelností pro měření více senzorů
 • Dotekové senzory a dotekově-optické mikrosondy, sondy s různými délkami hřídelí a hroty sond, jakož i příslušenství pro optické senzory, např. úhlovou optiku, interferometrické sondy a upevňovací čočky pro Werth Laser Probe (patenty), se mění zcela automaticky. To umožňuje spolehlivé sériové měření všech požadovaných geometrických vlastností obrobku v kombinované měřicí sekvenci.

Další výhody:

 • Provozní chyby a kolize jsou téměř nemožné
 • Možnost automatického rozpoznání typu, polohy a korekčních dat senzoru
 • Každému senzoru je přiřazena pevná parkovací poloha
 • Podobné senzory již nelze zaměnit

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Osvětlení tmavého pole LED dopadajícím světlem nastavitelné v úhlu a směru dopadu světla

Výhody:

 • Optimální generace kontrastu pomocí dopadajícího světla
 • Prstencový osvit Werth MultiRing® generuje optimální kontrast pro detekci okrajů objektu při měření v dopadajícím světle. V kombinaci s Werth Zoom optikou (patent) s proměnou pracovní vzdáleností lze volit úhel dopadajícího světla v širokého rozmezí odpovídajícího pro zvolenou pracovní vzdálenost. Kromě toho lze upravit i směr osvětlení a vytvořit tak cílené vržené stíny.

Další výhody:

 • Možnost flexibilní kombinace světelných zdrojů
 • Spolehlivá detekce hran pro sériová měření

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Zasouvací osa sondy