Vaše metrologie na klíč

Robustní souřadnicové měřicí stroje s jednoduchou obsluhou a vysokou rychlostí měření
Řada ScopeCheck® s integrovanou teplotní kompenzací byla speciálně vyvinuta pro použití ve výrobním prostředí. Citlivé komponenty, jako jsou stupnice a vodicí dráhy, jsou uzavřeny nebo zakryty, aby byly chráněny před znečištěním.


 

QuickInspect
FlatScope
EasyScope®
ScopeCheck® S
ScopeCheck® V
ScopeCheck® FB
ScopeCheck® S Probe
ScopeCheck® MB
StentCheck®
NanoMatic
Inspector® FQ

Moderní profilový projektor pro měření "na první pohled"

Výhody:
Měření v zorném poli senzoru nebo s rozsahem měření podle požadavků výroby a měřicí místnosti

QuickInspect umožňuje kompletní snímání obrobku v jednom snímku a zajišťuje snadnou obsluhu a krátkou dobu měření.
U většiny variant zařízení není nutné ostřit vzhledem k velkému rozsahu hloubky ostrosti telecentrických objektivů. Obrobek se položí na měřicí stůl digitálního měřicího projektoru, automaticky se rozpozná a změří. Pomocí QuickInspect MT lze zobrazit a opticky změřit i malé nebo velmi přesné prvky na větších objektech
v rastrovém snímku s téměř libovolným  rozlišením (patent). Oblastí použití jsou 2D obrobky.

Další výhody :

 • Přesná telecentrická optika s nízkým zkreslením pro zorné pole od 0,8 mm x 0,6 mm do 225 mm x 190 mm
 • 10x optoelektronický zoom a elektronický zoom s téměř libovolným zvětšením
 • Možnost použití 8 segmentového dopadajícího světla v tmavém poli a světla Werth FlatLight
 • Pro vysoké zvětšení slouží v měřicím softwaru užitečná funkce zaostření umožňující snadné zaostření
 • Kontrola funkčnosti a barevné zobrazení odchylek pomocí Werth BestFit nebo ToleranceFit®
 • Srovnatelné s běžnou souřadnicovou měřicí technikou podle specifikace DIN 10360 nebo VDI 2617
 • Systém QuickInspect MT lze snadno dovybavit měřicím rozsahem 250 mm x 125 mm nebo 400 mm x 200 mm
   

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
Stolní měřicí přistroj se senzorem pro zpracování obrazu
Měřicí rozsah
Zorné pole 0,8 x 0,6 mm až 225 mm x 190 mm (speciální velikosti na vyžádání)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 0,25 µm

 

Nejpřesnější 2D skener na světě pro měření plochých dílců

Výhody:

Rychlé optické 2D měření s vysokými požadavky na přesnost pro dílenské prostředí a měřicí místnost
FlatScope má inovativní konstrukční řešení, při kterém je senzor pro zpracování obrazu umístěn pod skleněnou deskou pro podporu měřených objektů. Díky tomu jsou všechny obrobky zobrazeny ostře bez časově zdlouhavého zaostřování. S FlatLight je možné rovnoměrné telecentrické nasvícení objektu v celém měřicím rozsahu a díky zpracování obrysového snímku jsou k dispozici obrysové a elementární filtry pro spolehlivá měření. Oblast využití je v měření větších 2D obrobků, jako jsou fólie, plošné spoje, laserem řezané profily a přesné vypalované součástky.


Další výhody:

 • Automatické vyrovnání obrobků umístěných na měřicím stole je možné pomocí funkce AutoAlign a snímání s patentovaným programovým modulem RasterScanning HD
 • Celkový obraz s téměř libovolným rozlišením díky převzorkování informací ze všech  (překrývajících se) jednotlivých snímků pomocí patentovaného RasterScanning HD
 • Rychlé vyhodnocení "v obraze" bez nutnosti polohování os stroje
 • Vysoká flexibilita díky přídavnému dopadajícímu světlu v oblasti světlého a tmavého pole (možnost Werth Zoom optiky s osvitem MultiRing®)
 • Ochrana proti vibracím je naistalována na vzduchových pružinách s mechanicko-pneumatickou kontrolou hladiny
 • Testování funkčnosti a barevně kódovaný graf odchylky pomocí programu Werth BestFit nebo ToleranceFit®


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
2D měřicí stroj pro zpracování obrazu. Plně krytá konstrukce s telecentrickým objektivem
Měřicí rozsah
400 mm x 200 mm až 650 mm x 600 mm
Přesnost

Přípustná odchylka měření délky až 2,5 µm

 

Manuální 3D měřicí mikroskop

Výhody:

Automatické snímání ve třech osách pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Při manuálním ovládání nabízí EasyScope® automatické zpracování obrazu, optoelektronický zoom a automatické zaostřování pro optické měření ve svislé ose. Pro měření v ose Z se manuálně pohybuje pouze pohon osy - postup změny zaostření určuje body měření nezávisle na obsluze. Mezi typické aplikace patří plastové konektory a kryty, lisované a ohýbané díly, desky s plošnými spoji (PCB) a základny náramkových hodinek.


Další výhody:

 • Optoelektronický zoom pro rychlé přiblížení nejmenších detailů nebo pro přepnutí na celkový obrázek pouhým kliknutím myši
 • Automatické přibližování a přepínání světel v programových sekvencích
 • Automatická detekce měřeného dílu pomocí programu Werth AutoElement
 • Nahlížení do měřicích pozic uložených v programových sekvencích
 • Vysoká flexibilita díky 8-segmentovému osvětlení dopadajícího a procházejícího světla v tmavém poli
 • Dopadající světlo v oblasti světlého pole může být integrováno do dráhy paprsku
 • Specifikace podle VDI 2617

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D manuální stolní model pro zpracování obrazu
Měřicí rozsah
X = 200 mm, Y = 100 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky až 2,5 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých obrobků

Výhody:

Vstup do CNC měřicí techniky pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Kompaktní stroj ScopeCheck® S má extrémně pevnou konstrukci ze žuly a polymerbetonu s chráněnými vodicími dráhami a stupnicemi a teplotní kompenzací, takže je ideální pro použití v dílenském prostředí. Senzor pro zpracování obrazu, který je součástí základního vybavení, je speciálně přizpůsoben potřebám rozměrové metrologie a zajišťuje spolehlivou detekci hran i v těch nejnáročnějších kontrastních podmínkách. Různé metody změny zaostření umožňují optická 3D měření. Typickými oblastmi použití jsou obráběné, frézované, plastové, děrované a ohýbané díly.


Další výhody:

 • Vestavěný objektiv s motorickým zoomem 0,9x až 4,3x nebo výměnný objektiv 1x až 100x
 • Větší flexibilita díky integraci dalších senzorů, rotačních nebo rotačních/sklopných os
 • Zpracování obrysových snímků pro automatické měření pravidelných a libovolných geometrických tvarů v odraženém a procházejícím světle
 • Odchylka měření délky a sond podle normy ISO 10360

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s vodicími dráhami v jedné rovině
Měřicí rozsah
X = 300 mm / 400 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Souřadnicový měřicí stroj pro přesné měření rotačně symetrických obrobků

Výhody:
Rychlé a vysoce přesné měření hřídelí a nástrojů pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Řada ScopeCheck® V nabízí dokonalé řešení pro přesné měření náročných kruhových obrobků.
Na rozdíl od klasických hřídelových měřicích strojů, kde se pomocí osvětlení procházejícím světlem určují pouze 2D rozměry, umožňují tyto souřadnicové měřicí stroje díky koncepci více senzorů měřit také například drážky, vruby, kontrolní vačky a chladicí otvory pomocí běžných dotekových senzorů, patentované senzoru Werth Fiber Probe® nebo senzoru Werth Laser Probe.

Další výhody:

 • Běžné upínací systémy lze použít pro flexibilní upevnění obrobku
 • Dodatečně může být namontována druhá osa senzoru pro vícesenzorový bezkolizní provoz
 • Chyby házivosti (viklání) jsou kompenzovány matematickými metodami pro stanovení osy obrobku
 • Standartní rozhraní k softwaru nástrojů umožňují automatická měření
 • Kompletní specifikace měřicího stroje podle normy ISO 10360

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik