Vaše metrologie na klíč

Robustní souřadnicové měřicí stroje s jednoduchou obsluhou a vysokou rychlostí měření
Řada ScopeCheck® s integrovanou teplotní kompenzací byla speciálně vyvinuta pro použití ve výrobním prostředí. Citlivé komponenty, jako jsou stupnice a vodicí dráhy, jsou uzavřeny nebo zakryty, aby byly chráněny před znečištěním.


 

QuickInspect
FlatScope
EasyScope®
ScopeCheck® S
ScopeCheck® V
ScopeCheck® FB
ScopeCheck® S Probe
ScopeCheck® MB
StentCheck®
NanoMatic
Inspector® FQ

Moderní profilový projektor pro měření "na první pohled"

Výhody:
Měření v zorném poli senzoru nebo s rozsahem měření podle požadavků výroby a měřicí místnosti

QuickInspect umožňuje kompletní snímání obrobku v jednom snímku a zajišťuje snadnou obsluhu a krátkou dobu měření.
U většiny variant zařízení není nutné ostřit vzhledem k velkému rozsahu hloubky ostrosti telecentrických objektivů. Obrobek se položí na měřicí stůl digitálního měřicího projektoru, automaticky se rozpozná a změří. Pomocí QuickInspect MT lze zobrazit a opticky změřit i malé nebo velmi přesné prvky na větších objektech
v rastrovém snímku s téměř libovolným  rozlišením (patent). Oblastí použití jsou 2D obrobky.

Další výhody :

 • Přesná telecentrická optika s nízkým zkreslením pro zorné pole od 0,8 mm x 0,6 mm do 225 mm x 190 mm
 • 10x optoelektronický zoom a elektronický zoom s téměř libovolným zvětšením
 • Možnost použití 8 segmentového dopadajícího světla v tmavém poli a světla Werth FlatLight
 • Pro vysoké zvětšení slouží v měřicím softwaru užitečná funkce zaostření umožňující snadné zaostření
 • Kontrola funkčnosti a barevné zobrazení odchylek pomocí Werth BestFit nebo ToleranceFit®
 • Srovnatelné s běžnou souřadnicovou měřicí technikou podle specifikace DIN 10360 nebo VDI 2617
 • Systém QuickInspect MT lze snadno dovybavit měřicím rozsahem 250 mm x 125 mm nebo 400 mm x 200 mm
   

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
Stolní měřicí přistroj se senzorem pro zpracování obrazu
Měřicí rozsah
Zorné pole 0,8 x 0,6 mm až 225 mm x 190 mm (speciální velikosti na vyžádání)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 0,25 µm

 

Nejpřesnější 2D skener na světě pro měření plochých dílců

Výhody:

Rychlé optické 2D měření s vysokými požadavky na přesnost pro dílenské prostředí a měřicí místnost
FlatScope má inovativní konstrukční řešení, při kterém je senzor pro zpracování obrazu umístěn pod skleněnou deskou pro podporu měřených objektů. Díky tomu jsou všechny obrobky zobrazeny ostře bez časově zdlouhavého zaostřování. S FlatLight je možné rovnoměrné telecentrické nasvícení objektu v celém měřicím rozsahu a díky zpracování obrysového snímku jsou k dispozici obrysové a elementární filtry pro spolehlivá měření. Oblast využití je v měření větších 2D obrobků, jako jsou fólie, plošné spoje, laserem řezané profily a přesné vypalované součástky.


Další výhody:

 • Automatické vyrovnání obrobků umístěných na měřicím stole je možné pomocí funkce AutoAlign a snímání s patentovaným programovým modulem RasterScanning HD
 • Celkový obraz s téměř libovolným rozlišením díky převzorkování informací ze všech  (překrývajících se) jednotlivých snímků pomocí patentovaného RasterScanning HD
 • Rychlé vyhodnocení "v obraze" bez nutnosti polohování os stroje
 • Vysoká flexibilita díky přídavnému dopadajícímu světlu v oblasti světlého a tmavého pole (možnost Werth Zoom optiky s osvitem MultiRing®)
 • Ochrana proti vibracím je naistalována na vzduchových pružinách s mechanicko-pneumatickou kontrolou hladiny
 • Testování funkčnosti a barevně kódovaný graf odchylky pomocí programu Werth BestFit nebo ToleranceFit®


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
2D měřicí stroj pro zpracování obrazu. Plně krytá konstrukce s telecentrickým objektivem
Měřicí rozsah
400 mm x 200 mm až 650 mm x 600 mm
Přesnost

Přípustná odchylka měření délky až 2,5 µm

 

Manuální 3D měřicí mikroskop

Výhody:

Automatické snímání ve třech osách pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Při manuálním ovládání nabízí EasyScope® automatické zpracování obrazu, optoelektronický zoom a automatické zaostřování pro optické měření ve svislé ose. Pro měření v ose Z se manuálně pohybuje pouze pohon osy - postup změny zaostření určuje body měření nezávisle na obsluze. Mezi typické aplikace patří plastové konektory a kryty, lisované a ohýbané díly, desky s plošnými spoji (PCB) a základny náramkových hodinek.


Další výhody:

 • Optoelektronický zoom pro rychlé přiblížení nejmenších detailů nebo pro přepnutí na celkový obrázek pouhým kliknutím myši
 • Automatické přibližování a přepínání světel v programových sekvencích
 • Automatická detekce měřeného dílu pomocí programu Werth AutoElement
 • Nahlížení do měřicích pozic uložených v programových sekvencích
 • Vysoká flexibilita díky 8-segmentovému osvětlení dopadajícího a procházejícího světla v tmavém poli
 • Dopadající světlo v oblasti světlého pole může být integrováno do dráhy paprsku
 • Specifikace podle VDI 2617

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D manuální stolní model pro zpracování obrazu
Měřicí rozsah
X = 200 mm, Y = 100 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky až 2,5 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých obrobků

Výhody:

Vstup do CNC měřicí techniky pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Kompaktní stroj ScopeCheck® S má extrémně pevnou konstrukci ze žuly a polymerbetonu s chráněnými vodicími dráhami a stupnicemi a teplotní kompenzací, takže je ideální pro použití v dílenském prostředí. Senzor pro zpracování obrazu, který je součástí základního vybavení, je speciálně přizpůsoben potřebám rozměrové metrologie a zajišťuje spolehlivou detekci hran i v těch nejnáročnějších kontrastních podmínkách. Různé metody změny zaostření umožňují optická 3D měření. Typickými oblastmi použití jsou obráběné, frézované, plastové, děrované a ohýbané díly.


Další výhody:

 • Vestavěný objektiv s motorickým zoomem 0,9x až 4,3x nebo výměnný objektiv 1x až 100x
 • Větší flexibilita díky integraci dalších senzorů, rotačních nebo rotačních/sklopných os
 • Zpracování obrysových snímků pro automatické měření pravidelných a libovolných geometrických tvarů v odraženém a procházejícím světle
 • Odchylka měření délky a sond podle normy ISO 10360

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s vodicími dráhami v jedné rovině
Měřicí rozsah
X = 300 mm / 400 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Souřadnicový měřicí stroj pro přesné měření rotačně symetrických obrobků

Výhody:
Rychlé a vysoce přesné měření hřídelí a nástrojů pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Řada ScopeCheck® V nabízí dokonalé řešení pro přesné měření náročných kruhových obrobků.
Na rozdíl od klasických hřídelových měřicích strojů, kde se pomocí osvětlení procházejícím světlem určují pouze 2D rozměry, umožňují tyto souřadnicové měřicí stroje díky koncepci více senzorů měřit také například drážky, vruby, kontrolní vačky a chladicí otvory pomocí běžných dotekových senzorů, patentované senzoru Werth Fiber Probe® nebo senzoru Werth Laser Probe.

Další výhody:

 • Běžné upínací systémy lze použít pro flexibilní upevnění obrobku
 • Dodatečně může být namontována druhá osa senzoru pro vícesenzorový bezkolizní provoz
 • Chyby házivosti (viklání) jsou kompenzovány matematickými metodami pro stanovení osy obrobku
 • Standartní rozhraní k softwaru nástrojů umožňují automatická měření
 • Kompletní specifikace měřicího stroje podle normy ISO 10360

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s vertikální rotační osou
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku L = 200  mm / 500  mm / 800 mm s D =140  mm / 250  mm / 250  mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Stabilní konstrukce s pevným portálem pro ekonomické řízení výroby s nízkou nejistotou měření

Výhody:
Dokonale integrovaná multisenzorová technologie pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Tato řada strojů dokonale kombinuje výhody běžných dotekových a optických souřadnicových měřicích strojů. Konstrukce žulové desky s pevným portálem poskytuje vynikající technické parametry s nejvyšší dynamikou měření. Stroj ScopeCheck® FB nabízí optimální kombinaci přesnosti a rozsahu měření, má kompaktní montážní rozměry a nízkou hmotnost.
Díky osvědčené koncepci s více otvory je možné provádět měření s více senzory bez omezení.
Až tři nezávislé senzorové osy (pinoly) umožňují rychlou výměnu senzorů a minimalizují riziko kolize.

Další výhody:

 • Obrobek je snadno přístupný ze všech stran a měřicí rozsah není omezen neaktivními sensory
 • Těžké obrobky lze umístit a měřit přímo na měřicím stole po demontáži skleněné desky a jednotky spodního světla
 • Ideální pro použití v blízkosti výroby díky robustním mechanickým přesným vodičům namísto vzduchových ložisek
 • Flexibilní a přesné optické měření díky integrované optice se zoomem
 • Tenká pinola umožňuje bezkolizní měření geometrií ležících v hlubokých otvorech
 • Dodatečně lze nainstalovat druhou a třetí senzorovou osu
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 (530) mm až 2000 (2130) mm, Y = 500 mm až 1000 mm, Z = 350 mm až 1000 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Kompaktní dotekový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých obrobků

Výhody:

Vstup do dotekové měřicí technologie CNC pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Ruční stolní měřicí zařízení, měřicí přístroje a konvenční výrobní měřicí stanice lze ideálně doplnit nebo dokonce zcela nahradit strojem Werth ScopeCheck® S Probe. Stroj ScopeCheck® S Probe je díky vysoce přesné 3D skenovací sondě a rychlému CNC řízení dráhy vhodný i pro oblasti použití, které byly dříve vyhrazeny drahým a složitým souřadnicovým měřicím strojům.

Další výhody:

 • Měřicí zařízení na bázi tvrdého kamene nevyžaduje přívod vzduchu
 • Mechanické přesné vodiče a teplotní kompenzace zaručují spolehlivé výsledky měření i za nepříznivých podmínek prostředí
 • Díky ergonomickému graficko-interaktivnímu uživatelskému rozhraní můžete rozměry určit pouhým kliknutím na grafický prvek
 • Zabezpečení heslem umožňuje obsluze přístup k měřicímu softwaru podle úrovně její kvalifikace
 • Modulární design konstrukce umožňuje snadné rozšíření pro budoucí požadavky
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC dotekový souřadnicový měřicí stroj s dráhami v jedné rovině
Měřicí rozsah
X = 400 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 2,4 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření velkých a těžkých obrobků

Výhody:

Měření velkých a těžkých obrobků s pohyblivým portálem pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Senzory jsou umístěny pomocí pohyblivého portálu tak, aby se obrobek během měření nemusel pohybovat. Standardní měřicí rozsahy 500 až 2 000 mm v ose X, až 5 000 mm v ose Y a až 1 500 mm v ose Z umožňují měření na velkoobjemových obrobcích z automobilového průmyslu, strojírenství a výroby nástrojů o hmotnosti až 5 tun. Souřadnicový měřicí stroj se vzduchovým ložiskem, vybavený teplotní kompenzací, poskytuje přesné výsledky měření i při nastavení v blízkosti výroby.


Další výhody:

 • Neomezené možnosti optického 3D měření obrobků díky kompletní integraci optického senzoru Werth Zoom s nastavitelnou pracovní vzdáleností v Z-objímce
 • Zvýšená flexibilita při vysoké rychlosti měření díky integraci multisenzorových systémů
 • Vysoká flexibilita díky variabilním osvětlovacím jednotkám
 • Přídavný rám s nastavitelným CNC přenášeným světlem pro rychlé optické měření lisovaných a ohýbaných dílů, fólií a profilů s homogenním osvětlením v celém možném rozsahu měření
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pohyblivým portálem
Měřicí rozsah
X = 800 mm až 2000 mm, Y = 1200 mm až 3000 mm, Z = 700 mm až 1500 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,8 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření stentů

Výhody:

Život zachraňující stenty - ověřená kvalita s multisenzorovou souřadnicovou měřicí technologií Werth
Speciální konfigurace 3D opticko-dotekového  souřadnicového měřicího stroje se speciální osvitovou jednotkou a rotačně/sklopnou osou umožňuje vysoce přesné a rychlé kompletní měření stentů. Pomocí rotační osy, speciálních záznamových trnů a patentované funkce Raster Scanning HD ROTARY jsou povrchy plášťů válců skenovány po částech nebo kompletně pomocí senzoru pro zpracování obrazu během rotace a v nejkratším možném čase jsou k dispozici pro vyhodnocení jako 2D obraz nebo 3D záznam dat.


Další výhody:

 • Mikrometrově přesné a plně automatické optické měření stovek geometrických parametrů, jako jsou šířky vzpěr, poloměry a úhly, během několika desítek sekund
 • Automatické vyhodnocování vadných povrchů pomocí výkonného zpracování obrazu
 • Speciální softwarové nástroje zabraňují chybným měřením, například v případě pásů, které se výrazně odchylují od cílové geometrie, nebo v případě znečištění
 • Nakloněná osa rozšiřuje oblast použití na měření kuželových a jiných neválcových tvarů, jako jsou stenty srdečních chlopní
 • Díky 3D měření lze zachytit prvky prostorové geometrie (např. úhel odlesku)
 • Multisenzorový koncept a měřicí software WinWerth® 3D umožňují dotekové měření, například pro určení šířky stentu, přesně v místech stentu, která byla předtím určena pomocí zpracování obrazu

 
 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s rotační/sklopnou osou
Měřicí rozsah
X = 300 mm / 400 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých nástrojů v dílenském prostředí

Výhody:

Upínání obrobků bez kolísání válcových hřídelí pomocí systému V Pro
Měřicí stroj NanoMatic CNC je předurčen k rychlé kontrole nástrojů ve výrobě. Upnutí nástroje na jedinečném rotačním přípravku V Pro umožňuje měření efektivního obrysu bez chyb házivosti s nejvyšší přesností. Například při měření poloměrů, průměrů nebo tvarů dosahuje stroj přesnosti opakování v řádu desetin mikrometru.

Další výhody:

 • Kombinace senzoru Werth Laser Probe a rotační osy se vzduchovým ložiskem a kompenzací kolísání umožňuje také měření úhlu sklonu a průhybu
 • Díky integrované optice s motorickým zoomem je dosaženo optimální detekce řezných hran v nejvyšším rozlišení
 • Pro jeho vysokou rychlost měření jej lze použít i pro 100 % kontrolu
 • Dílensky kompatibilní graficko-interaktivní měřicí software WinWerth® s uživatelsky přátelským rozhraním
 • Nástroje, jako jsou frézy, vrtáky, lisovací a formovací nástroje a výstružníky, lze měřit snadno a velmi rychle
 • Měření nástrojů o průměru až 20 mm, větší měřicí rozsahy jsou k dispozici na vyžádání

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC měřicí stroj pro zpracování obrazu pro měření nástrojů s hřídelovým rotačním přípravkem V Pro
Měřicí rozsah
X = 200 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,8 µm

 

Nejrychlejší 3D měření

Výhody:

Rychlé výsledky měření v dílenském prostředí a měřicí místnosti
Díky vysoké rychlosti měření otevírá Inspector® FQ možnosti aplikací, které jsou pro běžné souřadnicové měřicí stroje kvůli příliš dlouhým časům měření vyloučené. Tento všestranný stroj nahrazuje měřidla nebo ruční stolní měřidla například při kontrole velkých plechových a plastových dílů. Oblasti použití jsou všude tam, kde je vyžadována vysoká rychlost měření, např. elektronické komponety, měření kovových dílců ve strojírenském průmyslu, kontrola komponentů pro strojní sestavy, automobilový průmysl, inspekce plastových a gumových dílců, atd.


Další výhody:

 • Nejvyšší rychlost polohování díky lineárním pohonům bez opotřebení
 • Mechanicky namontované vodicí dráhy pro drsné podmínky prostředí
 • Možnost integrace dalších senzorů do multisenzorového souřadnicového měřicího stroje, a tím zvýšená flexibilita při vysoké rychlosti měření
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 mm to 1000 mm, Y = 400 mm to 1000 mm, Z = 200 mm to 300 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 2,5 µm

 

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha