Vaše metrologie na klíč

Dvoubodé mikrometrické dutinoměry