Vaše metrologie na klíč

Mostové měřicí stroje mají vynikající výkon při měření objektů velkého rozsahu. Tento typ konstrukce umožňuje operátorům mít úplný přístup na pracovní plochu a jsou ideálním nástrojem pro použití v těžkém průmyslu (letecký, automobilový a energetický sektor).
Řada mostových strojů MCT nabízí uživatelům velký výběr měřicích rozsahů až velikosti 20 m v ose X, s jedním nebo dvěma systémy pohonu pro zvýšenou stabilitu a přesnost.
Menší modely mohou být také dodány s integrovaným monolitickým stolem, což eliminuje potřebu speciálních základů a poskytuje možnost snadného přemístění stroje v budoucnu na nové místo.

MCT NT
MCT Starlight
MCT Plus
Snímací technologie

Kontrola velkých součástí na souřadnicovém měřicím zařízení vyžaduje kombinaci velkých měřicích rozsahů a vysokou přesnost. S více než třicetiletými zkušenostmi s vývojem a konstrukcí strojů určených pro tyto aplikace poskytuje společnost COORD3 širokou škálu strojů v mostovém provedení, které jsou charakteristické kvalitní konstrukcí s vysokou strukturální stabilitou, čímž zajišťují dlouhodobou přesnost měření. Tyto přístroje je možné vybavit jak 3 nebo 5-ti osým snímacím systémem od společnosti Renishaw, tak i laserovým liniovým skenerem.

MCT NT
Tato řada nabízí skvělý poměr cena/výkon. Jedná se o malou až střední velikost stroje.
Jedná se o velmi oblíbený stroj v této řadě, je k dispozici v mnoha různých velikostech a nabízí vysokou hodnotu a skvělý výkon v poměru k pořizovací investici. MCT NT je ideálním strojem pro výrobní haly.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Technické údaje

MCT NT
Přesnost od 4.3 + L/250 µm

 

Mostové konstrukce typ MCT Starlight

Kontrola velkých součástí na souřadnicovém měřicím zařízení vyžaduje kombinaci velkých měřicích rozsahů a vysokou přesnost. S více než třicetiletými zkušenostmi s vývojem a konstrukcí strojů určených pro tyto aplikace poskytuje společnost COORD3 širokou škálu strojů v mostovém provedení, které jsou charakteristické kvalitní konstrukcí s vysokou strukturální stabilitou, čímž zajišťují dlouhodobou přesnost měření. Tyto přístroje je možné vybavit jak 3 nebo 5-ti osým snímacím systémem od společnosti Renishaw, tak i laserovým liniovým skenerem.

MCT Starlight
MCT Starlight je střední až velký měřicí stroj typu GANTRY, který vyniká výbornou stabilitou a flexibilitou.
Tato řešení mohou být přizpůsobena jakýmkoli požadavkům na měření a jsou k dispozici v mnoha různých velikostech. Stroj může být osazen různými teplotními snímači a měřicí hlavou, aby splňoval všechny podmínky měření.


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Technické údaje

MCT Star Light
Přesnost od 4.3 + L/200 µm

 

Kontrola velkých součástí na souřadnicovém měřicím zařízení vyžaduje kombinaci velkých měřicích rozsahů a vysokou přesnost. S více než třicetiletými zkušenostmi s vývojem a konstrukcí strojů určených pro tyto aplikace poskytuje společnost COORD3 širokou škálu strojů v mostovém provedení, které jsou charakteristické kvalitní konstrukcí s vysokou strukturální stabilitou, čímž zajišťují dlouhodobou přesnost měření. Tyto přístroje je možné vybavit jak 3 nebo 5-ti osým snímacím systémem od společnosti Renishaw, tak i laserovým liniovým skenerem.

MCT Plus
MCT Plus je řada velkých měřicích přístrojů typu GANTRY pro různé aplikace průmyslové metrologie.
Speciální konstrukce, systém pohonu "Dual Drive" a "Dual Read" omezuje deformace během pohybu a zajišťuje dosažení vynikajícího metrologického výkonu.
Systémy MCT Plus vynikají při kontrolách velkých komponentů, jako jsou lodní motory a lodní převodovky, konstrukce používané v letectví, rotory a komponenty pro jaderné a tepelné elektrárny a komponenty větrných turbín.


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

TECHNICKÉ ÚDAJE

MCT Plus
Přesnost od 5 + 6L/1000 µm

 

Snímací technologie k SMS COORD3

PH6

Pevná hlava, která umožňuje upnout sondy TP20, TP200 a SP25M

PH6 je svislá hlavice sondy o malém průměru, s upínačem pro jednu sondu opatřeným závitem M8, se zabudovaným kabelem.

  • Kompatibilní se sondami opatřenými závitem M8
  • Upevnění pomocí stopky
  • Jednoduchá instalace

MH20i

Manuálně indexovatelná hlava s výměnnými moduly TP20
a s indexováním ve dvou osách

Manuálně indexovatelná hlavice s výměnnými moduly TP20 a s indexováním ve dvou osách. Nabízí flexibilní výměnu doteků a opakovatelnou změnu orientaci sondy.
Osa A se otáčí v rozsahu ±180° v rovině X-Y. Osa B se otáčí v rozsahu ±90° v rovině Z. Páčka zajišťuje hlavici v jedné ze 168 opakovatelných poloh nastavených v 15° přírůstcích.
Hlavice je kompatibilní se všemi výměnnými moduly TP20. Moduly lze měnit bez nutnosti rekalibrace. Prvotní kalibrace musí být provedena pro každou požadovanou kombinaci pozice hlavy a zvoleného doteku/modulu.

PH10T+ / PH10M+ / PH10 MQ

Motoricky indexovatelná hlava, která je kompatibilní
s dotykovou sondou TP20, TP200 nebo se skenovací sondou SP25M

Hlavice PH10 PLUS zvyšují měřicí výkon a kapacitu měřicího stroje. Díky automatickým změnám polohy měřicí sondy podle programu se zkracuje čas měření.
Řada obsahuje tři modely PH10 PLUS. Každý model může nést několik sond a prodlužovacích nástavců a může být umístěn v 720 opakovatelných polohách, což zajišťuje přístup k nejobtížněji dostupným prvkům obrobku. Možnost opakovatelných změn polohy sondy eliminuje nutnost opakovaných časově náročných změn v sestavách doteků.
Všechny tři modely hlavic PH10 PLUS poskytují vynikající opakovatelnost polohování 0,4 µm (2σ) (měřeno na poloměr 100 mm), která určuje skvělou přesnost polohy kuličky doteku.

PH20

5osý spínací dotykový systém, který umožňují snímání měřicí body
pouhým pohybem hlavy a ne celým ráme měřicího stroje.
Body lze snímat rychleji, s vyšší přesností a opakovatelností.

Běžné metody spínacího dotekového měření spoléhají na zrychlení pohybu 3 os souřadnicového měřicího stroje. Naproti tomu systém PH20 snímá měřicí body pohybem hlavy. Tím se minimalizují dynamické chyby měřicího stroje při vyšších rychlostech měření.
Unikátní „doteky hlavy“ PH20 umožňují snímání měřicích bodů pouhým pohybem hlavy a ne celým ráme měřicího stroje. Body lze snímat rychleji, s vyšší přesností a opakovatelností.
Kromě toho pětiosý pohyb eliminuje dobu potřebnou k indexování hlavy. Současně toto zvýšení rychlosti zpravidla zvýší výkon až trojnásobně oproti běžným systémům.

REVO

5osý systém umožňující vysoce výkonné skenování, bezdotekovou kontrolu a analýzu drsnosti povrchu jediným strojem CMM.

Systém REVO používá měřicí technologii synchronizovaného pohybu 5 řízených os, která při velmi vysokých rychlostech CMM minimalizuje dynamické efekty setrvačných hmot stroje.
Zatímco hmoty měřicího stroje se pohybují pomalu v lineárních osách, lehká hlava REVO-2 vykonává rychlé rotační pohyby. K hlavě patří i unikátní snímací sonda citlivá na velikost přítlaku, která dále zvyšuje přesnost a výkon měření. A navíc je systém řešen jako variabilní stavebnice výměnných modulů, které lze snadno měnit v jednoduchém levném zásobníku.
Jako nová instalace nebo akreditovaná modernizace nabízí 5osý měřicí systém REVO:

  • Měření kvality povrchu a rozměrovou kontrolu
  • Zkrácení doby cyklu o 15% až 50%
  • Maximalizaci výkonu, minimalizaci investic

Laserový skener

Laser liniový skener s označením V7 vhodný pro zachycení mračna bodů.

 

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha