Vaše metrologie na klíč

Značka SAUTER GmbH je symbolem profesionální a spolehlivé měřicí techniky.
V nabídce naleznete přístroje na zkoušky tvrdosti kovů a plastů, hlukoměry, luxmetry, siloměry, testery momentu, testovací stojany, tloušťkoměry povlaků, ultrazvukové tlouškoměry a jiné.

Zkoušky tvrdosti kovů SAUTER

Měření tvrdosti kovů ma zvláštní význam zejména při výrobě a použivání kovových materiálů. Tradičně se tvrdost měří pomocí měřicích přístrojů podle Vickerse, Rockwella nebo Brinella.

Pro mobilní měření se od roku 1978 používá tehdy poprvé vyzkoušená metoda zpětného odrazu podle Dietmara Leeba. Při tomto testu se standardizované razové tělisko (jako např. SAUTER AHMO D01) vystřelí proti měřenému předmětu. Odraz rázového těliska způsobi deformaci povrchu materiálu, která má za následek ztrátu kinetické energie. Tato ztráta energie se určuje měřením rychlosti a potom se pomocí ni vypočitá hodnota tvrdosti podle Leeba (HL).

 

Zkouška tvrdosti plastů SAUTER

Pro stanovení tvrdosti plastů vyvinul v roce 1915 Albert Shore velmi jednoduchý postup. Hrot vyrobený z kaleného kovu a definovaného tvaru je přidržován pružinou a poté je zatlačen do zkušebního předmětu. V závislosti na hloubce průniku je stanovena tvrdost materiálu.

V současné době se pro tento test používají dva typy zařízení:

  • Mechanická měřicí zařízení s indikátorem odporu
  • Digitální  měřicí zařízení