Vaše metrologie na klíč

Vysoce přesné multisenzorové souřadnicové měřicí stroje pro maximální přesnost v měřicí místnosti
Řada přístrojů Werth VideoCheck® nabízí dokonalou platformu pro řešení náročných měřicích úloh díky přesné mechanice a moderní řídicí technologii. Sledovatelné odchylky měření délky v rozsahu až 1/10 µm umožňují 3D dotekové a optické  měření s nejnižšími nejistotami měření. Díky vysoké základní přesnosti jsou tyto přístroje ideálním základem pro širokou škálu multisenzorových systémů.

VideoCheck® S
VideoCheck® FB
VideoCheck® HA
VideoCheck® UA
VideoCheck® V HA
ProbeCheck

Přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých obrobků

Výhody:

Vodicí dráhy s konstantním napětím pro nejvyšší přesnost a dlouhodobou stabilitu pro dílenské prostředí a měřicí místnost
VideoCheck® S může být vybaven několika nezávislými senzorovými osami (pinoly). Předepínání vodicích drah v ose X a Y je generováno magnetickou silou a gravitací. Tím se zamezuje změnám napětí v důsledku expanze a zároveň se snižuje tření a vůle, což vede k velmi vysoké dlouhodobé stabilitě. Oblasti použití jsou například v nástrojářství a strojírenství, automobilovém, elektrotechnickém, zdravotnickém, plastikářském, gumárenském nebo sklářském průmyslu.

Další výhody:

 • Díky nízkým odchylkám měření délky je stroj předurčen pro multisenzorové systémy
 • Měření drsnosti a kontur lze automatizovat pomocí patentované mikrosondy Werth Fiber Probe® nebo Werth Contour Probe
 • Nezávislé senzorové osy umožňují optimální využití měřicího rozsahu
 • Snížení rizika kolize mezi senzorem a obrobkem
 • Druhou pinolu lze dodatečně namontovat i později
 • Vysokého stupně flexibility je dosaženo použitím rotačních/sklopných hlav, výměnných stojanů nebo dokonce rotačních nebo rotačních/sklopných os obrobku
 • Grafické uživatelské rozhraní měřicího softwaru WinWerth® umožňuje efektivní a jednoduché ovládání

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s X-Y stolem
Měřicí rozsah
X = 250 mm / 400 mm, Y = 125 mm / 200 mm, Z = 250 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,1 µm

 

Přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření velkých obrobků, na vyžádání s více osami Z

Výhody:

Dokonale integrované multisenzorové systémy
VideoCheck® FB s pevným portálem může být vybaven několika nezávislými senzorovými osami (pinoly).
Konstrukce s pevným portálem odděluje obě pohybové osy a stupnice všech tří os mohou být uspořádány centrálně, což v kombinaci s vysokou pevností konstrukce vede k nízkým nejistotám měření. Kromě toho je stroj snadno přístupný a lze jej napájet ze čtyř stran. Systém VideoCheck® FB má široké možnosti použití.

Další výhody:

 • Pokud je dodržena předepsaná odchylka měření délky, lze granitový měřicí stůl se vzduchovými ložisky zatížit až 100 kg nebo volitelně 250 kg
 • Pro měření obzvláště těžkých obrobků je možné odebrat jednotku spodního osvitu
 • Nezávislé osy senzorů umožňují optimální využití měřicího rozsahu, například dotekový senzor SP80 a rotační/sklopnou hlavu lze nahradit 3D měřicí sondou SP25 na stejném pinole, zatímco druhá pinola je osazena optickým a dotekově-optickým multisenzorovým systémem
 • Snížení rizika kolize mezi senzory a obrobkem
 • Druhou pinolu lze dodatečně namontovat i později
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 (530) mm až 1000 (1130) mm, Y = 400 mm až 2000 mm, Z = 300 mm až 600 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 0,75 µm

 

Vysoce přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření velkých obrobků,  na vyžádání s více osami Z

Výhody:
Dokonale integrované multisenzorové systémy
VideoCheck® HA je vysoce přesná varianta VideoCheck® FB a může být vybaven několika nezávislými senzorovými osami (pinoly). Konstrukce s pevným portálem odděluje obě pohybové osy a stupnice všech tří os mohou být uspořádány centrálně, což v kombinaci s vysokou pevností konstrukce vede k nízkým nejistotám měření. Kromě toho je stroj snadno přístupný a lze jej napájet ze čtyř stran. Stroj má široké možnosti použití.

Další výhody:

 • Pokud je dodržena předepsaná odchylka měření délky, lze granitový měřicí stůl se vzduchovými ložisky zatížit až 100 kg nebo volitelně 250 kg
 • Pro měření obzvláště těžkých obrobků je možné odebrat jednotku spodního osvitu
 • Nezávislé senzorové osy umožňují optimální využití měřicího rozsahu, například dotekový senzor SP80 a rotační/sklopnou hlavu lze nahradit 3D měřicí sondou SP25 na stejném pinole, zatímco druhá pinola je osazena optickým a dotekově-optickým multisenzorovým systémem
 • Snížení rizika kolize mezi senzory a obrobkem
 • Druhou pinolu lze dodatečně namontovat i později
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH