Vaše metrologie na klíč
DÉLKA A ÚHEL
MOMENT SÍLY
SÍTA
MOBILNÍ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

AKREDITOVANÉ KALIBRACE DÉLKY A ÚHLU

Jaká měřidla kalibrujeme?

 • posuvná, mikrometrická, dutinoměry, čárková měřítka
 • kalibry hladké vnitřní i vnější, tvarová měřidla, šablony
 • úchylkoměry
 • koncové měrky
 • úhelníky, úhloměry
 • momentové klíče (včetně úhlu natočení), šroubováky, utahováky
 • speciální měřidla
 • přípravky
 • stroje a laboratorní vybavení
 • síta
 • etalony drsnosti, drsnoměry
 • příměrné desky
 • dálkoměry, vodováhy, pásma, další měřidla pro stavebnictví
 • tloušťkoměry povrchových vrstev

Jak jsme vybaveni?

 • přesné délkoměry Mahr, Trimos a další
 • přístroj pro kontrolu úchylkoměrů Steinmeyer
 • souřadnicové stroje Werth a Coord
 • zařízení pro kalibraci momentového nářadí Stahlwille
 • přesné etalony pro kalibraci souřadnicových a dalších strojů
 • laserinterferometr Renishaw
 • široké spektrum příslušenství a dalších etalonů

Kalibraci číselníkových, páčkových, digitálních úchylkoměrů, inkrementálních a induktivních snímačů provádíme také na plně automatickém stroji od firmy Steinmeyer . Tento přístroj umožňuje kontrolu v libovolných měřicích bodech a tato kontrola splňuje požadavky všech známých norem.

Kalibrace pevných kalibrů vnitřních i vnějších hladkých i závitových provádíme na nejpřesnějších univerzálních délkoměrech, u kterých dosahujeme měřicí schopnosti kalibrace až 0,15  µm.

Kalibraci etalonů drsnosti provádíme pomocí laboratorního přístroje, jehož software vyhodnocuje parametry jako R-profil, P-profil a W-profil dle aktuálně platných norem ISO / JIS, normy MOTIF (ISO 12085), normy ISO-5436. Tento software obsahuje filtr profilu dle DIN EN ISO 11562, zvláštní filtr dle DIN EN ISO 13565-1, zvláštní filtr K1.

Pro kalibraci drsnoměrů je laboratoř vybavena několika skleněnými geometrickými etalony drsnosti a etalonem vrypu.

Kalibraci jedno až tříosých měřicích strojů a měření rovinnosti příměrných desek a přímosti příměrných pravítek provádíme pomocí laserinterferometru XL 80 od f. Renishaw s přesností až 0,01 µm. Prostorovou kalibraci souřadnicových měřicích strojů a obráběcích strojů pomocí přístroje LaserTRACER od firmy ETALON s prostorovou přesností 0,2 µm + 0,3 µm/m.

Kalibrace jedno až tříosých měřicích zařízení dotekových, optických, skenovacích a multisenzorových provádíme pomocí precizních etalonů, jako jsou kontrolní měřítka do 750 mm, koncové měrky do 1000 mm, kalibrační tyče s koulemi až do 1500 mm,  stupňové měrky do délky 1020 mm, multisenzorové koule, etalon pro nastavení telecentrického osvitu a jiné. 

Kalibrace libel a sklonoměrů provádíme přímým měřením na dělicí hlavě.
 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
David Malaník
Vedoucí v oborech délka, rovinný úhel, moment síly
Fotka kontaktu
Věra Šupková DiS.
Koordinátor laboratoří, poptávky a nabídky

AKREDITOVANÉ KALIBRACE MOMENTOVÉHO NÁŘADÍ A MOMENTU SÍLY

Využijte služeb naší akreditované kalibrační laboratoře v oblasti kalibrace momentového nářadí, jako jsou např. momentové klíče, momentové šroubováky a indikační přístroje v rozsahu od 1 Nm do 1 000 Nm podle platných norem s měřicí schopností kalibrace 0,25% měřené hodnoty . Při kalibracích máme možnost použít až šest přesných momentových snímačů.

Provádíme kalibraci úhlu natočení momentového nářadí s měřicí schopností kalibrace 0,32° podle normy VDI 2648. Úhel natočení momentových klíčů jsme schopni měřit v rozsahu od 0°do 270°.

Pro měření a archivaci naměřených dat používáme originální měřicí program, který umožňuje vyhodnocovat všechny požadované parametry.  Na požadavek zákazníka lze provézt měření momentu nebo úhlu natočení v libovolném místě stupnice, počet opakování měření z důvodu automatizace kontrolního přístroje lze zvolit i výrazně vyšší.

Provádíme také servis momentového nářadí většiny renomovaných výrobců a justáž mechanických i elektronických klíčů .

Kalibraci nabízí laboratoře v Uherském Brodě a Mladé Boleslavi.


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Věra Šupková DiS.
Koordinátor laboratoří, poptávky a nabídky

Naše společnost a Výzkumný ústavu stavebních hmot, a.s. Brno (VÚSTAH, a.s.) uzavřely smlouvu o spolupráci v procesu kalibrace a opravy sít. Touto dohodou bylo stanoveno výhradní středisko pro akreditovanou kalibraci sít - firma PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. a výhradním střediskem oprav je VÚSTAH, a.s.

Kalibrujeme síta s kovovou tkaninou, síta z děrovaného plechu a další typy.
Součástí kalibrace je i čistění sít v ultrazvukové pračce.
Případnou opravu Vám automaticky zajistíme přímo u VÚSTAH, a.s. Brno.

V případě, že jste zákazníkem společnosti VÚSTAH a.s. Brno a zasíláte síta k nám na kalibraci, prosíme uveďte na objednávku poznámku „Zákazník VUSTAH“.
V poptávce prosím specifikujte typ síta, počet a požadovaný termín kalibrace.

V případě uzavření rámcové smlouvy o kalibraci získáte množstevní slevu.

Kalibraci sít nabízíme v našich laboratořích v Mladé Boleslavi a v Uherském Brodě .

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Jana Jílková
Koordinátor kalibrací, příjem a výdej měřidel
Fotka kontaktu
Věra Šupková DiS.
Koordinátor laboratoří, poptávky a nabídky