Vaše metrologie na klíč
ScopeCheck® S
ScopeCheck® V
ScopeCheck® FB
ScopeCheck® MB
StentCheck®
NanoMatic
Inspector® FQ
VideoCheck® S
VideoCheck® FB
VideoCheck® HA
VideoCheck® UA
VideoCheck® V HA
TomoScope® XS FOV
TomoScope® XS FOV 500
TomoScope® XS
TomoScope® XS Plus
TomoScope® S
TomoScope® L
TomoScope® XL
TomoScope® XL NC
TomoCheck® S HA
TomoScope® S FQ
TomoScope® L FQ

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých obrobků

Výhody:

Vstup do CNC měřicí techniky pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Kompaktní stroj ScopeCheck® S má extrémně pevnou konstrukci ze žuly a polymerbetonu s chráněnými vodicími dráhami a stupnicemi a teplotní kompenzací, takže je ideální pro použití v dílenském prostředí. Senzor pro zpracování obrazu, který je součástí základního vybavení, je speciálně přizpůsoben potřebám rozměrové metrologie a zajišťuje spolehlivou detekci hran i v těch nejnáročnějších kontrastních podmínkách. Různé metody změny zaostření umožňují optická 3D měření. Typickými oblastmi použití jsou obráběné, frézované, plastové, děrované a ohýbané díly.


Další výhody:

 • Vestavěný objektiv s motorickým zoomem 0,9x až 4,3x nebo výměnný objektiv 1x až 100x
 • Větší flexibilita díky integraci dalších senzorů, rotačních nebo rotačních/sklopných os
 • Zpracování obrysových snímků pro automatické měření pravidelných a libovolných geometrických tvarů v odraženém a procházejícím světle
 • Odchylka měření délky a sond podle normy ISO 10360

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s vodicími dráhami v jedné rovině
Měřicí rozsah
X = 300 mm / 400 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Souřadnicový měřicí stroj pro přesné měření rotačně symetrických obrobků

Výhody:
Rychlé a vysoce přesné měření hřídelí a nástrojů pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Řada ScopeCheck® V nabízí dokonalé řešení pro přesné měření náročných kruhových obrobků.
Na rozdíl od klasických hřídelových měřicích strojů, kde se pomocí osvětlení procházejícím světlem určují pouze 2D rozměry, umožňují tyto souřadnicové měřicí stroje díky koncepci více senzorů měřit také například drážky, vruby, kontrolní vačky a chladicí otvory pomocí běžných dotekových senzorů, patentované senzoru Werth Fiber Probe® nebo senzoru Werth Laser Probe.

Další výhody:

 • Běžné upínací systémy lze použít pro flexibilní upevnění obrobku
 • Dodatečně může být namontována druhá osa senzoru pro vícesenzorový bezkolizní provoz
 • Chyby házivosti (viklání) jsou kompenzovány matematickými metodami pro stanovení osy obrobku
 • Standartní rozhraní k softwaru nástrojů umožňují automatická měření
 • Kompletní specifikace měřicího stroje podle normy ISO 10360

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s vertikální rotační osou
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku L = 200  mm / 500  mm / 800 mm s D =140  mm / 250  mm / 250  mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Stabilní konstrukce s pevným portálem pro ekonomické řízení výroby s nízkou nejistotou měření

Výhody:
Dokonale integrovaná multisenzorová technologie pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Tato řada strojů dokonale kombinuje výhody běžných dotekových a optických souřadnicových měřicích strojů. Konstrukce žulové desky s pevným portálem poskytuje vynikající technické parametry s nejvyšší dynamikou měření. Stroj ScopeCheck® FB nabízí optimální kombinaci přesnosti a rozsahu měření, má kompaktní montážní rozměry a nízkou hmotnost.
Díky osvědčené koncepci s více otvory je možné provádět měření s více senzory bez omezení.
Až tři nezávislé senzorové osy (pinoly) umožňují rychlou výměnu senzorů a minimalizují riziko kolize.

Další výhody:

 • Obrobek je snadno přístupný ze všech stran a měřicí rozsah není omezen neaktivními sensory
 • Těžké obrobky lze umístit a měřit přímo na měřicím stole po demontáži skleněné desky a jednotky spodního světla
 • Ideální pro použití v blízkosti výroby díky robustním mechanickým přesným vodičům namísto vzduchových ložisek
 • Flexibilní a přesné optické měření díky integrované optice se zoomem
 • Tenká pinola umožňuje bezkolizní měření geometrií ležících v hlubokých otvorech
 • Dodatečně lze nainstalovat druhou a třetí senzorovou osu
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 (530) mm až 2000 (2130) mm, Y = 500 mm až 1000 mm, Z = 350 mm až 1000 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření velkých a těžkých obrobků

Výhody:

Měření velkých a těžkých obrobků s pohyblivým portálem pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Senzory jsou umístěny pomocí pohyblivého portálu tak, aby se obrobek během měření nemusel pohybovat. Standardní měřicí rozsahy 500 až 2 000 mm v ose X, až 5 000 mm v ose Y a až 1 500 mm v ose Z umožňují měření na velkoobjemových obrobcích z automobilového průmyslu, strojírenství a výroby nástrojů o hmotnosti až 5 tun. Souřadnicový měřicí stroj se vzduchovým ložiskem, vybavený teplotní kompenzací, poskytuje přesné výsledky měření i při nastavení v blízkosti výroby.


Další výhody:

 • Neomezené možnosti optického 3D měření obrobků díky kompletní integraci optického senzoru Werth Zoom s nastavitelnou pracovní vzdáleností v Z-objímce
 • Zvýšená flexibilita při vysoké rychlosti měření díky integraci multisenzorových systémů
 • Vysoká flexibilita díky variabilním osvětlovacím jednotkám
 • Přídavný rám s nastavitelným CNC přenášeným světlem pro rychlé optické měření lisovaných a ohýbaných dílů, fólií a profilů s homogenním osvětlením v celém možném rozsahu měření
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pohyblivým portálem
Měřicí rozsah
X = 800 mm až 2000 mm, Y = 1200 mm až 3000 mm, Z = 700 mm až 1500 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,8 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření stentů

Výhody:

Život zachraňující stenty - ověřená kvalita s multisenzorovou souřadnicovou měřicí technologií Werth
Speciální konfigurace 3D opticko-dotekového  souřadnicového měřicího stroje se speciální osvitovou jednotkou a rotačně/sklopnou osou umožňuje vysoce přesné a rychlé kompletní měření stentů. Pomocí rotační osy, speciálních záznamových trnů a patentované funkce Raster Scanning HD ROTARY jsou povrchy plášťů válců skenovány po částech nebo kompletně pomocí senzoru pro zpracování obrazu během rotace a v nejkratším možném čase jsou k dispozici pro vyhodnocení jako 2D obraz nebo 3D záznam dat.


Další výhody:

 • Mikrometrově přesné a plně automatické optické měření stovek geometrických parametrů, jako jsou šířky vzpěr, poloměry a úhly, během několika desítek sekund
 • Automatické vyhodnocování vadných povrchů pomocí výkonného zpracování obrazu
 • Speciální softwarové nástroje zabraňují chybným měřením, například v případě pásů, které se výrazně odchylují od cílové geometrie, nebo v případě znečištění
 • Nakloněná osa rozšiřuje oblast použití na měření kuželových a jiných neválcových tvarů, jako jsou stenty srdečních chlopní
 • Díky 3D měření lze zachytit prvky prostorové geometrie (např. úhel odlesku)
 • Multisenzorový koncept a měřicí software WinWerth® 3D umožňují dotekové měření, například pro určení šířky stentu, přesně v místech stentu, která byla předtím určena pomocí zpracování obrazu

 
 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s rotační/sklopnou osou
Měřicí rozsah
X = 300 mm / 400 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,5 µm

 

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých nástrojů v dílenském prostředí

Výhody:

Upínání obrobků bez vlivu házení válcových hřídelí pomocí systému V Pro
Měřicí stroj NanoMatic CNC je předurčen k rychlé kontrole nástrojů ve výrobě. Upnutí nástroje na jedinečném rotačním přípravku V Pro umožňuje měření efektivního obrysu bez chyb házivosti s nejvyšší přesností. Například při měření poloměrů, průměrů nebo tvarů dosahuje stroj přesnosti opakování v řádu desetin mikrometru.

Další výhody:

 • Kombinace senzoru Werth Laser Probe a rotační osy se vzduchovým ložiskem a kompenzací kolísání umožňuje také měření úhlu sklonu a průhybu
 • Díky integrované optice s motorickým zoomem je dosaženo optimální detekce řezných hran v nejvyšším rozlišení
 • Pro jeho vysokou rychlost měření jej lze použít i pro 100 % kontrolu
 • Dílensky kompatibilní graficko-interaktivní měřicí software WinWerth® s uživatelsky přátelským rozhraním
 • Nástroje, jako jsou frézy, vrtáky, lisovací a formovací nástroje a výstružníky, lze měřit snadno a velmi rychle
 • Měření nástrojů o průměru až 20 mm, větší měřicí rozsahy jsou k dispozici na vyžádání

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC měřicí stroj pro zpracování obrazu pro měření nástrojů s hřídelovým rotačním přípravkem V Pro
Měřicí rozsah
X = 200 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,8 µm

 

Nejrychlejší 3D měření

Výhody:

Rychlé výsledky měření v dílenském prostředí a měřicí místnosti
Díky vysoké rychlosti měření otevírá Inspector® FQ možnosti aplikací, které jsou pro běžné souřadnicové měřicí stroje kvůli příliš dlouhým časům měření vyloučené. Tento všestranný stroj nahrazuje měřidla nebo ruční stolní měřidla například při kontrole velkých plechových a plastových dílů. Oblasti použití jsou všude tam, kde je vyžadována vysoká rychlost měření, např. elektronické komponety, měření kovových dílců ve strojírenském průmyslu, kontrola komponentů pro strojní sestavy, automobilový průmysl, inspekce plastových a gumových dílců, atd.


Další výhody:

 • Nejvyšší rychlost polohování díky lineárním pohonům bez opotřebení
 • Mechanicky namontované vodicí dráhy pro drsné podmínky prostředí
 • Možnost integrace dalších senzorů do multisenzorového souřadnicového měřicího stroje, a tím zvýšená flexibilita při vysoké rychlosti měření
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 mm to 1000 mm, Y = 400 mm to 1000 mm, Z = 200 mm to 300 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 2,5 µm

 

Přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření malých obrobků

Výhody:

Vodicí dráhy s konstantním napětím pro nejvyšší přesnost a dlouhodobou stabilitu pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Předepínání vodicích drah v ose X a Y je generováno magnetickou silou a gravitací. Tím se zamezuje změnám napětí v důsledku expanze a zároveň se snižuje tření a vůle, což vede k velmi vysoké dlouhodobé stabilitě. Oblasti použití jsou například v nástrojářství a strojírenství, automobilovém, elektrotechnickém, zdravotnickém, plastikářském, gumárenském nebo sklářském průmyslu.

Další výhody:

 • Díky nízkým odchylkám měření délky je stroj předurčen pro multisenzorové systémy
 • Měření drsnosti a kontur lze automatizovat pomocí patentované mikrosondy Werth Fiber Probe® nebo Werth Contour Probe
 • Vysokého stupně flexibility je dosaženo použitím rotačních/sklopných hlav, výměnných stojanů nebo dokonce rotačních nebo rotačních/sklopných os obrobku
 • Grafické uživatelské rozhraní měřicího softwaru WinWerth® umožňuje efektivní a jednoduché ovládání
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s X-Y stolem
Měřicí rozsah
X = 250 mm / 400 mm, Y = 125 mm / 200 mm, Z = 250 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 1,1 µm

 

Přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření velkých obrobků, na vyžádání s více osami Z

Výhody:

Dokonale integrované multisenzorové systémy
VideoCheck® FB s pevným portálem může být vybaven několika nezávislými senzorovými osami (pinoly).
Konstrukce s pevným portálem odděluje obě pohybové osy a stupnice všech tří os mohou být uspořádány centrálně, což v kombinaci s vysokou pevností konstrukce vede k nízkým nejistotám měření. Kromě toho je stroj snadno přístupný a lze jej napájet ze čtyř stran. Systém VideoCheck® FB má široké možnosti použití.

Další výhody:

 • Pokud je dodržena předepsaná odchylka měření délky, lze granitový měřicí stůl se vzduchovými ložisky zatížit až 100 kg nebo volitelně 250 kg
 • Pro měření obzvláště těžkých obrobků je možné odebrat jednotku spodního osvitu
 • Nezávislé osy senzorů umožňují optimální využití měřicího rozsahu, například dotekový senzor SP80 a rotační/sklopnou hlavu lze nahradit 3D měřicí sondou SP25 na stejném pinole, zatímco druhá pinola je osazena optickým a dotekově-optickým multisenzorovým systémem
 • Snížení rizika kolize mezi senzory a obrobkem
 • Druhou pinolu lze dodatečně namontovat i později
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 (530) mm až 1000 (1130) mm, Y = 400 mm až 2000 mm, Z = 300 mm až 600 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 0,75 µm

 

Vysoce přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření velkých obrobků,  na vyžádání s více osami Z

Výhody:
Dokonale integrované multisenzorové systémy
VideoCheck® HA je vysoce přesná varianta VideoCheck® FB a může být vybaven několika nezávislými senzorovými osami (pinoly). Konstrukce s pevným portálem odděluje obě pohybové osy a stupnice všech tří os mohou být uspořádány centrálně, což v kombinaci s vysokou pevností konstrukce vede k nízkým nejistotám měření. Kromě toho je stroj snadno přístupný a lze jej napájet ze čtyř stran. Stroj má široké možnosti použití.

Další výhody:

 • Pokud je dodržena předepsaná odchylka měření délky, lze granitový měřicí stůl se vzduchovými ložisky zatížit až 100 kg nebo volitelně 250 kg
 • Pro měření obzvláště těžkých obrobků je možné odebrat jednotku spodního osvitu
 • Nezávislé senzorové osy umožňují optimální využití měřicího rozsahu, například dotekový senzor SP80 a rotační/sklopnou hlavu lze nahradit 3D měřicí sondou SP25 na stejném pinole, zatímco druhá pinola je osazena optickým a dotekově-optickým multisenzorovým systémem
 • Snížení rizika kolize mezi senzory a obrobkem
 • Druhou pinolu lze dodatečně namontovat i později
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
Vysoce přesný 3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 (530) mm až 1000 (1130) mm, Y = 400 mm až 2000 mm, Z = 300 mm až 600 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 0,25 µm

 

Ultra přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj

Výhody:

Dokonale integrované multisenzorové systémy pro laboratorní aplikace
Díky speciální technologii vzduchových ložisek, integrované vibrační izolaci, teplotně stabilním systémům stupnice a pohonu a vysoce výkonnému řídicímu systému jsou dosažitelné odchylky měření délky vysoce přesného (ultrapřesného) multisenzorového souřadnicového měřicího stroje v rozsahu několik desetin µm. Hlavními aplikacemi jsou přesné obrobky a 3D mikrogeometrie.

Další výhody:

 • Díky masivní granitové konstrukci s pevným portálem je přesnost optimalizována
 • Jedinečný měřicí objem 400 mm x 400 mm x 250 mm v této třídě strojů
 • Vysoce přesné optické měření s telecentrickou přesnou optikou a výkonným zpracováním obrysového obrazu
 • Integrace dalších vysoce přesných senzorů, jako je patentovaný dotekovo-optický senzor Werth Fiber Probe® nebo senzor Chromatic Focus Point
 • Vysoce přesné měření v ose Z díky rychlému kontrastnímu automatickému ostření
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
Ultra přesný 3D-CNC souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem
Měřicí rozsah
X = 400 mm, Y = 400 mm, Z = 250 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 0,15 µm

 

Vysoce přesná souřadnicová měřicí technologie pro přesné měření rotačně symetrických obrobků

Výhody:

Rychlé a vysoce přesné měření hřídelí a nástroje
Díky masivní granitové konstrukci, unikátní technologii vzduchových ložisek a teplotně stabilním systémům stupnice dosahuje VideoCheck® V HA nejistot měření v rozsahu desetin mikrometru. Vysoce přesný stroj má zabudovanou vertikální rotační osu, takže nedochází k vychýlení v důsledku mrtvé váhy rotačně symetrických obrobků, jako jsou hřídele a nástroje. Měří se obrobky, jako jsou vrtáky, stupňové vrtáky, závitníky, tvarové frézy, odvalovací frézy, výstružníky, dokončovací frézy nebo hřídele.

Další výhody:

 • Ergonomické vertikální upínání obrobků s vysoce přesnou rotační osou se vzduchovými ložisky
 • Přípravek pro všechny běžné upínací systémy, např. HSK, SK, hydraulické sklíčidlo, Capto, pevný a rotační střed
 • Nástroje s vysokou hmotností lze měřit s vysokou přesností
 • Pro měření čelních ploch je možné použít Werth Zoom s optikou 90°
 • Integrace dalších senzorů (konvenční 3D skenovací sonda, patentovaný senzor Werth Fiber Probe®, optické senzory vzdálenosti) do multisenzorového souřadnicového měřicího stroje
 • Chyby radiálního házení (kolísání) obrobků jsou kompenzovány měřicím softwarem
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
Vysoce přesný 3D-CNC multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s vertikální rotační osou
Měřicí rozsah
Rozměry obrobku L = 300 mm / 500 mm / 800 mm s D = 200 mm / 350 mm / 200 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 0,25 µm

 

Základní model stroje pro průmyslovou počítačovou tomografii (CT) pro malé obrobky

Výhody:

Měření pomocí rentgenové tomografie v zorném poli detektoru pro dílenské prostředí a měřicí místnost
TomoScope® XS FOV je všestranný a snadno použitelný stroj pro rychlá měření pomocí průmyslové počítačové tomografie. 3D měření probíhají přímo v zorném poli detektoru bez pohyblivých os a může být plně automatizováno. Pomocí vhodných přípravků lze měřit několik malých obrobků, jako jsou víka nebo hmoždinky, společně. TomoScope® XS FOV je ideální pro měření v blízkosti výroby plastových obrobků vyráběných ve velkém množství.


Další výhody:

 • Vysoká dostupnost díky bezúdržbové trubici v monoblokovém provedení
 • Záruka 24 měsíců na trubici bez směnného omezení
 • Vysoce přesná rotační osa se vzduchovým ložiskem pro nízkou nejistotu měření
 • Nízké požadavky na prostor díky kompaktní konstrukci
 • Díky nízké hmotnosti jej lze postavit téměř kdekoli
 • Rychlá návratnost díky nízkým pořizovacím nákladům
 • Softwarová opce OnTheFly a rekonstrukce v reálném čase umožňují rychlá měření
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 120 mm / D = 93 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 4 µm

 

Vysoce výkonný základní model stroje pro průmyslovou počítačovou tomografii (CT) a pro malé obrobky

Výhody:

Měření pomocí rentgenové tomografie v zorném poli detektoru pro dílenské prostředí a měřicí místnost
TomoScope® XS FOV je všestranný a snadno použitelný stroj pro rychlá měření pomocí průmyslové počítačové tomografie. 3D měření probíhají přímo v zorném poli detektoru bez pohyblivých os a může být plně automatizováno. Vysoce výkonná rentgenová trubice optimalizuje dobu měření, zejména při použití filtrů pro zpevnění paprsku. Pomocí vhodných přípravků lze měřit několik malých obrobků, jako jsou víka nebo hmoždinky, společně. Možné je také měření malých kovových dílů, jako jsou implantáty nebo součásti nábytkového kování.

Další výhody:

 • Vhodné i pro inline aplikace
 • Vysoká dostupnost díky bezúdržbové trubici v monoblokovém provedení
 • Záruka 24 měsíců na trubici bez směnného omezení
 • Vysoce přesná rotační osa se vzduchovým ložiskem pro nízkou nejistotu měření
 • Nízké požadavky na prostor díky kompaktní konstrukci
 • Díky nízké hmotnosti jej lze postavit téměř kdekoli
 • Rychlá návratnost díky nízkým pořizovacím nákladům
 • Softwarová opce OnTheFly a rekonstrukce v reálném čase umožňují rychlá měření
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 280 mm / L=112 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 4 µm

 

Základní model stroje pro průmyslovou počítačovou tomografii (CT) pro vysoce přesné měření malých obrobků

Výhody:

Měření pomocí rentgenové tomografie v zorném poli detektoru pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Nová transmisní trubice – v unikátním monoblok design – produkuje malý ohniskový bod dokonce i při vysokém výkonu rentgenového záření, takže rychlá měření probíhají s vysokým rozlišením. Monoblok design integruje zdroj rentgenového záření, generátor napětí a vakuovou pumpu v samostatné provozní jednotce. Výsledkem jsou dlouhé servisní intervaly a prakticky neomezená životnost. Aplikace zahrnují 3D měření např. konektorů, plastových pouzder a krytů, 3D tištěných dílců, obalů, PET lahví a výlisků.

Další výhody:

 • TomoScope® XS jedinečným způsobem kombinuje mnoho výhod různých typů strojů
 • Zdroj rentgenového záření kombinuje výhody uzavřených a otevřených rentgenových trubic
 • Prostoje a provozní náklady jsou minimalizovány
 • Nízké pořizovací a provozní náklady napomáhají rychlé amortizaci
 • Softwarová opce OnTheFly a rekonstrukce v reálném čase umožňují rychlá měření
 • Unikátní design trubice umožní snadný upgrade rentgenového napětí na 160 kV a výkonu až 80 W a to přímo v místě instalace přístroje
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 277 mm / L = 149 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 3,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro měření středně velkých obrobků

Výhody:

Měření pomocí rentgenové tomografie v zorném poli detektoru pro dílenské prostředí a měřicí místnost
TomoScope® XS Plus umožňuje měření větších obrobků a malých předmětů s vysokým rozlišením v krátkém čase.  Výsledky měření jsou kompletní objemy obrobků při libovolném rozlišení ve všech souřadnicových osách (až 60 miliard voxelů). Aplikace zahrnují 3D měření např. konektorů, plastových krytů a pouzder, 3D tištěných dílců, obalů, PET lahví a výlisků.

Další výhody:

 • Transmisní trubice – v unikátním monoblok design – produkuje malý ohniskový bod dokonce i při vysokém výkonu rentgenového záření, takže rychlá měření probíhají s vysokým rozlišením
 • Zdroj rentgenového záření kombinuje výhody uzavřených a otevřených rentgenových trubic
 • Prostoje a provozní náklady jsou minimalizovány
 • Jednoletý cyklus údržby stejně jako u konvenčních souřadnicových měřicích strojů
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 289 mm / L = 456 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 3,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro měření velkých obrobků

Výhody:

Měření s vysokým rozlišením pomocí rentgenové tomografie pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Vysoký výkon a kompaktní vnější rozměry jsou označením přístroje Werth TomoScope® S. Dostupné rentgenové trubice s transmisním terčem nabízejí velmi malé ohnisko i při vysokém výkonu trubice a tím nejvyšší rozlišení při vysoké rychlosti měření. Rentgenové detektory s velkým počtem pixelů a plochou detektoru zajišťují nejvyšší rozlišení při současném velkém rozsahu měření. Oblasti použití jsou dílce s vysokou hustotou (hliník, ocel, titan, elastomery, hybridní plasty, keramika, multimateriály (např. konektory), sestavy, plasty vyztužené skelnými vlákny).

Další výhody:

 • Optická pomůcka pro polohování obrobku pro snadné umístění měřených objektů
 • Díky přesnosti dosažitelné patentovanou metodou subvoxelování a vysoké hustotě měřicích bodů je tato technologie ideální také pro korekci vstřikovacích forem
 • Všechny přístroje TomoScope® odpovídají svým designem a konstrukcí plně ochranným přístrojům podle vyhlášky o radiační ochraně
 • Do radiačního krytu stroje lze integrovat systém pro výměnu obrobků, takže díly lze měřit i v noci nebo o víkendech
 • Vysoce přesné 3D měření, a to i ve výrobě nebo při příjmu zboží, díky volitelné aktivní klimatizační jednotce
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 204 mm / D = 398 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 3,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro měření rozměrných obrobků

Výhody:

Měření s vysokým rozlišením pomocí rentgenové tomografie pro dílenské prostředí a měřicí místnost
TomoScope® L je vhodný pro 3D měření velmi rozměrných obrobků s vyšší hustotou, jako jsou hliník, ocel, titan, kompozity, keramika a plasty vyztužené skelnými vlákny, a vyznačuje se svou modularitou zaměřenou na budoucnost. Různé stupně rozšíření umožňují optimální přizpůsobení příslušným požadavkům. Kompletní měření pomocí tomografie lze doplnit o další měření funkčních rozměrů s vysoce přesnými senzory v jedné sestavě a v jednom souřadnicovém systému.

Další výhody:

 • Velká vzdálenost mezi rentgenkou a detektorem pro přesné měření s malými úhly kužele
 • Optická pomůcka pro polohování obrobku pro snadné umístění měřených objektů
 • Díky přesnosti dosažitelné patentovanou metodou subvoxelování a vysoké hustotě měřicích bodů je tato technologie ideální také pro korekci vstřikovacích forem
 • Všechny přístroje TomoScope® odpovídají svým designem a konstrukcí plně ochranným přístrojům podle vyhlášky o radiační ochraně
 • Do radiačního krytu stroje lze integrovat systém pro výměnu obrobků, takže díly lze měřit i v noci nebo o víkendech
 • Vysoce přesné 3D měření, a to i ve výrobě nebo při příjmu zboží, díky volitelné aktivní klimatizační jednotce
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 470 mm / D = 678 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 3,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro měření extrémně velkých obrobků

Výhody:

Měření s vysokým rozlišením pomocí rentgenové tomografie pro dílenské prostředí a měřicí místnost
TomoScope® XL lze použít také pro měření a kontrolu masivních a velkých obrobků.
Pro rozšíření spektra aplikací lze v tomto multisenzorovém souřadnicovém měřicím stroji s rentgenovou tomografií použít druhý zdroj rentgenového záření v automatickém přepínání, například pro dodatečné měření malých dílců s nejvyšším rozlišením. Oblasti použití jsou obrobky s vysokou hustotou (hliník, ocel, titan, elastomery, hybridní plasty, 2K, keramika, multimateriály (např. konektory), sestavy, plasty vyztužené skelnými vlákny).

Další výhody:

 • Optická pomůcka pro polohování obrobku pro snadné umístění měřených objektů
 • Díky přesnosti dosažitelné patentovanou metodou subvoxelování a vysoké hustotě měřicích bodů je tato technologie ideální také pro korekci vstřikovacích forem
 • Všechny přístroje TomoScope® odpovídají svým designem a konstrukcí plně ochranným přístrojům podle vyhlášky o radiační ochraně
 • Do radiačního krytu stroje lze integrovat systém pro výměnu obrobků, takže díly lze měřit i v noci nebo o víkendech
 • Vysoce přesné 3D měření, a to i ve výrobě nebo při příjmu zboží, díky volitelné aktivní klimatizační jednotce
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 530 mm / D = 725 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 3,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro měření extrémně velkých obrobků

Výhody:

Měření s vysokým rozlišením pomocí rentgenové tomografie pro dílenské prostředí a měřicí místnost
Díky napětí trubice 450 kV je TomoScope® XL NC vhodný také pro měření a kontrolu masivních a velkých obrobků. Pro rozšíření spektra aplikací lze v tomto multisenzorovém souřadnicovém měřicím stroji s rentgenovou tomografií (CT) použít druhý zdroj rentgenového záření v automatickém přepínání, například pro dodatečné měření malých součástí s nejvyšším rozlišením. Mezi oblasti použití patří 3D měření odlitků (bloky motorů, hlavy válců) a keramických obrobků.

Další výhody:

 • Velká vzdálenost mezi rentgenkou a detektorem pro přesné měření s malými úhly kužele
 • Optická pomůcka pro polohování obrobku pro snadné umístění měřených objektů
 • Vstupní místnost radiační ochrany (volitelná)
 • Díky přesnosti dosažitelné patentovanou metodou subvoxelování a vysoké hustotě měřicích bodů je tato technologie ideální také pro korekci vstřikovacích forem
 • Do radiačního krytu stroje lze integrovat systém pro výměnu obrobků, takže díly lze měřit i v noci nebo o víkendech
 • Vysoce přesné 3D měření, a to i ve výrobě nebo při příjmu zboží, díky volitelné aktivní klimatizační jednotce
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 500 mm / L = 1010 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 4,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro vysoce přesné měření velkých obrobků

Výhody:

Měření s vysokým rozlišením pomocí rentgenové tomografie
Díky kombinaci transmisních trubic s urychlovacím napětím 225 kV a velkých detektorů s vysokým rozlišením umožňuje TomoCheck ® S HA (High Accuracy) 3D měření multimateriálových sestav i velkoobjemových obrobků s vysokým rozlišením s dosud nedosažitelnou přesností. Konstrukce granitové základny, vysoce precizní mechanika a technologie vzduchových ložisek umožňují měření délky s odchylkou v rozsahu pod mikrometrem. Oblastmi použití jsou mikro-komponenty, plasty, lehké kovy a grafitové obrobky.

Další výhody:

 • Odchylka měření rentgenového senzoru je minimalizována patentovaným procesem
 • Diamantové terčíky trubic a detektory s vysokým počtem obrazových bodů napomáhají výpočetní tomografii dosáhnout rozlišení v rozsahu 1/10 µm
 • Všechny přístroje TomoScope® odpovídají svým designem a konstrukcí plně ochranným přístrojům podle vyhlášky o radiační ochraně
 • Lze dodatečně vybavit dalšími senzory pro konkrétní aplikaci
 • Kalibrace podle normy VDI 2617 pro spolehlivé a návazné výsledky měření, volitelně s certifikátem DAkkS
   

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 204 mm / D = 434 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření délky do 2,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro rychlé výsledky měření na velkých obrobcích

Výhody:

Měření s vysokým rozlišením pomocí rentgenové tomografie pro inline aplikace
Řada strojů TomoScope® FQ umožňuje až 50-krát zrychlit výpočet a vyhodnocení mračna měřených bodů. U obrobků, jako jsou ventilové bloky, pouzdra a odlitky, se téměř každou půlminutu zjišťují geometrické charakteristiky, provádí se nominální a skutečné porovnání s mračnem měřicích bodů hlavního dílu a obrobky se testují na vady, jako jsou otřepy. Měřicí software WinWerth® Scout nabízí přehledné zobrazení stavu probíhajících a dokončených měřicích procesů a přístup ke všem výsledkům měření pouhým kliknutím myši.

Další výhody:

 • Všechny měřicí stroje TomoScope® jsou k dispozici ve verzi "FQ"
 • Bezúdržbová uzavřená vysoce výkonná rentgenová trubice pro rychlé měření hustých materiálů a velkých obrobků
 • Integrovaná clona pro zamezení časově náročného zapínání a vypínání trubice s prodlouženou životností
 • Špičkový detektor pro vysoce výkonné měření s rychlým pořizováním snímků v režimu OnTheFly
 • Podávání obrobků robotem přes přední dvířka nebo horní nakládací otvor
 • Vzdálené programování na offline stanicích
 • Zahájení procesu měření, například pomocí QR kódu nebo RFID čipu, aby bylo možné obrobky a šarže jasně identifikovat
 • Sdílení úloh mezi počítačovou tomografií a multisenzorovými souřadnicovými měřicími stroji
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 260 mm / D = 393 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 4,5 µm

 

Průmyslová počítačová tomografie (CT) pro rychlé výsledky měření na rozměrných obrobcích

Výhody:

Měření s vysokým rozlišením pomocí rentgenové tomografie pro inline aplikace
Řada strojů TomoScope® FQ umožňuje až 50-krát zrychlit výpočet a vyhodnocení mračna měřených bodů. U obrobků, jako jsou ventilové bloky, pouzdra a odlitky, se téměř každou půlminutu zjišťují geometrické charakteristiky, provádí se nominální a skutečné porovnání s mračnem měřicích bodů hlavního dílu a obrobky se testují na vady, jako jsou otřepy. Měřicí software WinWerth® Scout nabízí přehledné zobrazení stavu probíhajících a dokončených měřicích procesů a přístup ke všem výsledkům měření pouhým kliknutím myši.

Další výhody:

 • Všechny měřicí stroje TomoScope® jsou k dispozici ve verzi "FQ"
 • Bezúdržbová uzavřená vysoce výkonná rentgenová trubice pro rychlé měření hustých materiálů a velkých obrobků
 • Integrovaná clona pro zamezení časově náročného zapínání a vypínání trubice s prodlouženou životností
 • Špičkový detektor pro vysoce výkonné měření s rychlým pořizováním snímků v režimu OnTheFly
 • Podávání obrobků robotem přes přední dvířka nebo horní nakládací otvor
 • Vzdálené programování na offline stanicích
 • Zahájení procesu měření, například pomocí QR kódu nebo RFID čipu, aby bylo možné obrobky a šarže jasně identifikovat
 • Sdílení úloh mezi počítačovou tomografií a multisenzorovými souřadnicovými měřicími stroji

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Typ
3D-CNC souřadnicový měřicí stroj se senzory pro počítačovou tomografii
Měřicí rozsah
Max. rozměry obrobku D = 470 mm / L = 678 mm (v závislosti na poměru stran obrobků)
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 4,5 µm

 

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha