Vaše metrologie na klíč
TEPLOTA
TLAK
VLHKOST
ELEKTRICKÉ VELIČINY
HMOTNOST
SÍLA
MOBILNÍ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

Kalibrace teploty v rozsahu (-100 až 1600) °C

Pro kalibraci teplot ve stálé laboratoři i u zákazníka , používáme moderní kalibrační přístroje a zařízení s vysokou přesností, a to až 0,0001°C, které jsou navázány na národní etalony.

Mimo rozsah akreditace provádíme kalibraci neakreditovaně, nikoliv však s horší přesností.

Kalibraci přístrojů u zákazníka se snažíme zkrátit na co nejkratší dobu, aby nedocházelo k prodlevám ve výrobě a mnohdy jsme schopni kalibraci provádět za plného provozu . Poskytujeme také poradenství v oblasti měření teplot a možnosti použití různých metod a zařízení (snímač teploty, regulace, vedení) pro měření teplot. 

Jaká měřidla kalibrujeme?

 • digitální i analogové teploměry
 • termoelektrické články
 • pyrometry - bezkontaktní teploměry
 • záznamníky teploty
 • termokamery
 • kalibrační pícky
 • další zařízení pro měření teploty
 • homogenity teplotních polí až v 24 bodech
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS – ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Radim Mihal
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost

Kalibrace tlaku v rozsahu (0,01 ÷ 2000,0) Pa a (-0,1 ÷ 250) MPa
Kalibraci provádíme ve všech mezinárodně uznávaných jednotkách tlaku.

Pro běžné tlaky v rozsahu (-0,1 ÷ 250) MPa a s přesností 0,025% z měřené hodnoty. Pro velmi nízké tlaky v rozsahu (0,01 ÷ 2000,0) Pa a s přesností 0,1% z měřené hodnoty, čímž se řadíme mezi nejlépe vybavené laboratoře a to nejen v ČR a SR.

Jaká měřidla kalibrujeme?

 • deformační tlakoměry
 • číslicové tlakoměry
 • měřicí řetězce pro měření tlaku
 • snímače a převodníky tlaku

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS – ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Radim Mihal
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost