Vaše metrologie na klíč
TEPLOTA
TLAK
VLHKOST
ELEKTRICKÉ VELIČINY
HMOTNOST
SÍLA
MOBILNÍ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

Kalibrace teploty v rozsahu (-100 až 1600) °C

Pro kalibraci teplot ve stálé laboratoři i u zákazníka , používáme moderní kalibrační přístroje a zařízení s vysokou přesností, a to až 0,0001°C, které jsou navázány na národní etalony.

Mimo rozsah akreditace provádíme kalibraci neakreditovaně, nikoliv však s horší přesností.

Kalibraci přístrojů u zákazníka se snažíme zkrátit na co nejkratší dobu, aby nedocházelo k prodlevám ve výrobě a mnohdy jsme schopni kalibraci provádět za plného provozu . Poskytujeme také poradenství v oblasti měření teplot a možnosti použití různých metod a zařízení (snímač teploty, regulace, vedení) pro měření teplot. 

Jaká měřidla kalibrujeme?

 • digitální i analogové teploměry
 • termoelektrické články
 • pyrometry - bezkontaktní teploměry
 • záznamníky teploty
 • termokamery
 • kalibrační pícky
 • další zařízení pro měření teploty
 • homogenity teplotních polí až v 24 bodech
   

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí AKL v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS - ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Radim Mihal
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost

Kalibrace tlaku v rozsahu (0,01 ÷ 2000,0) Pa a (-0,1 ÷ 250) MPa
Kalibraci provádíme ve všech mezinárodně uznávaných jednotkách tlaku.

Pro běžné tlaky v rozsahu (-0,1 ÷ 250) MPa a s přesností 0,025% z měřené hodnoty. Pro velmi nízké tlaky v rozsahu (0,01 ÷ 2000,0) Pa a s přesností 0,1% z měřené hodnoty, čímž se řadíme mezi nejlépe vybavené laboratoře a to nejen v ČR a SR.

Jaká měřidla kalibrujeme?

 • deformační tlakoměry
 • číslicové tlakoměry
 • měřicí řetězce pro měření tlaku
 • snímače a převodníky tlaku

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí AKL v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS - ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Radim Mihal
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost

AKREDITOVANÉ KALIBRACE MĚŘIDEL VLHKOSTI

Kalibraci provádíme v rozsahu (5 až 98)% R.H. s rozlišením 0,01% R.H.

Jsme vybaveni moderními a přesnými přístroji pro kalibraci od předních světových výrobců (klimatická komora, precizní digitální vlhkoměr)
Akreditované kalibrace provádíme nejen u nás ve stálých prostorách laboratoře, ale také rádi přijedeme k Vám.

Jaká měřidla kalibrujeme

 • snímače a měřidla vlhkosti (vlasové vlhkoměry, psychrometry, digitální vlhkoměry, kombinovaná měřidla, teploměr/vlhkoměr),
 • vlhkostní a klimatické komory
 • měření vlhkosti v prostoru,
 • záznamníky vlhkosti a dataloggery


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí AKL v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS - ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Radim Mihal
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost

AKREDITOVANÉ KALIBRACE ELEKTRICKÝCH VELIČIN, NAPĚTÍ, PROUDU, ČASU A FREKVENCE

Kalibrujeme měřidla těchto elektrických veličin - napětí, proud, odpor, kapacita, indukčnost, frekvence a čas . Kalibraci měřidel provádíme v prostorách naší stálé laboratoře i v prostorách zákazníka.
 
PROVÁDÍME KALIBRACE PŘENOSNÝCH I LABORATORNÍCH MĚŘIDEL:

 • Analogové multimetry
 • Digitální multimetry
 • Osciloskopy
 • Kalibrátory elektrických veličin
 • Měřidla RLC
 • Klešťové přístroje
 • Odporové dekády
 • Revizní přístroje
 • Mechanické a digitální stopky

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí AKL v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS - ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Drahomír Štůral
Kalibrační technik - elektrické veličiny

Technické údaje

NAPĚTÍ:
AC
0 až 1000 V
DC
0 až 1050 V
PROUD:
AC
0 až 30 A
DC
0 až 30 A
VÝKON:
AC
30 kW
DC
30 kW

AKREDITOVANÉ KALIBRACE VAH A ZÁVAŽÍ

Kalibrace vah provádíme v rozsahu od 1 mg do 1 000 kg s velkou přesností. Jedná se o metodu zjištění odchylek vážení.

Kalibrujeme váhy laboratorní, analytické, lékařské, stolní, podlahové, počítací, mobilní, závěsné, napříč všemi odvětvími průmyslu.
 
Provádíme kalibraci závaží od 1 mg do 20 kg.

Kalibrujeme závaží tříd E2, F1, F2, M1, M2, M3, i atypických tvarů.

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí AKL v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS - ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Radim Mihal
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost

V oboru síla kalibrujeme pracovní siloměry v rozsahu (0 až 2500) N, metodou přímého měření pomocí etalonového siloměru .

Používáme špičkové etalony německého výrobce GTM.

Akreditovanou kalibraci provádíme jak v laboratoři, tak i u zákazníka.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Miroslav Jarský
Vedoucí AKL v oborech teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, síla, elektrické veličiny / Vedoucí AMS - ověřování měřidel
Fotka kontaktu
Radim Mihal
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost

AKREDITOVANÉ KALIBRACE V MOBILNÍ LABORATOŘI PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA

Nejrychlejší způsob řešení vašich kalibrací.

 • Přijedeme s mobilní laboratoří a provedeme kalibrace měřidel přímo ve vaší firmě
 • Velká úspora času i financí
 • Odpadají problémy s přepravou měřidel a možností jejich poškození při transportu
 • Nemusíte mít po dobu kalibrace náhradní měřidla
 • Můžete využít přítomnosti našich techniků k poradenství, kalibraci větších přístrojů a proškolení
 • Kalibrace probíhá stejně jako ve stálé laboratoři
 • vhodný způsob pro jednorázovou kalibraci velkého množství měřidel

Službu doporučujeme objednávat minimálně měsíc před požadovaným termínem.

Pro bližší informace, přesnou časovou a cenovou nabídku a návrh optimálního řešení pro vaši firmu, nás kontaktujte.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Věra Šupková DiS.
Koordinátor laboratoří, poptávky a nabídky