Vaše metrologie na klíč

907 Talířkový měřicí dotek