Vaše metrologie na klíč

908 Talířkový měřicí dotek, sférický