Vaše metrologie na klíč
Systém výměny obrobků
Výměník filtrů CNC
Štěrbinová membrána
Cíl dlouhodobé životnosti
Filament s dlouhou životností

Automatická výměna obrobku v uzavřeném souřadnicovém měřicím stroji s počítačovou tomografií

Výhody:

Průmyslová počítačová tomografie v třísměnném provozu

Integrace systému výměny obrobků do samotného stroje umožňuje automatické podávání několika stejných nebo různých dílů v rámci měřicího objemu bez dalších přípravných časů a bez nutnosti dalších opatření z hlediska radiační ochrany. Měřicí stroj zůstává během celé série měření bezpečně uzavřen a měření lze provádět v "bezobslužné" směně bez zásahu obsluhy.

Další výhody:

 • CT měření v "bezobslužných" nočních směnách nebo o víkendu
 • Funkce smyčky v měřicím softwaru umožňuje časově úsporné sériové měření podobných obrobků
 • Po měření je pro každý obrobek k dispozici protokol o hotovém měření
 • Integrováno v krytu radiační ochrany souřadnicového měřicího stroje

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Redukce artefaktů pro různé materiály

Výhody:

 • Rozšířená oblast použití počítačové tomografie
 • Filtrováním nízkofrekvenčních složek záření jsou redukovány artefakty, takže lze měřit i velké obrobky nebo obrobky, které jsou obtížně prostupné. Filtry pro zpevnění paprsku z různých materiálů a tloušťky poskytují optimální kombinaci redukce artefaktů a nízkého šumu. Zvolený filtr se automaticky změní při spuštění měřicího programu.

Další výhody:

 • Optimální osvětlení detektoru prostřednictvím vhodného předfiltru umožňuje rychlé tomografické snímání
 • Různé materiály pro různá spektra
 • Různé tloušťky pro různé energie

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Štěrbinová membrána

Redukce artefaktů kuželového a rozptýleného paprsku

Výhody:

 • Vysoce přesné kompletní měření i obtížně měřitelných obrobků
 • Při použití clony je v rastrovém režimu ozařována vždy jen část obrobku, čímž se snižuje složka rozptýleného paprsku. Příslušná oblast detektoru se nastaví automaticky. Alternativně lze nastavit výšku aktivní oblasti detektoru a realizovat funkci čárového senzoru s plošným detektorem. Omezení plochy detektoru vede také ke snížení artefaktů kuželového paprsku.

Další výhody:

 • Optimální kompromis mezi dobou měření a kvalitou měření díky flexibilnímu nastavení šířky čáry
 • Zvýšení flexibility souřadnicového měřicího stroje
 • Není nutné investovat do liniového senzoru, protože v případě potřeby může jeho funkci převzít plošný senzor

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Cíl dlouhodobé životnosti