Vaše metrologie na klíč

Nová multi-spektrální počítačová tomografie

Nová multispektrální tomografie (MSP CT) umožňuje měření obtížně prostupných dílců a sestav s vysokým rozlišením a minimem artefaktů. Dříve byla přesnost měření nízká, například při měření větších hliníkových odlitků kvůli silným artefaktům. Měření s nízkým výkonem a malým ohniskem byla časově náročná a vedla k vysokému strukturnímu rozlišení, ale silným artefaktům. Vysoký výkon s odpovídajícím větším ohniskem zvýšil rychlost měření, ale snížil strukturní rozlišení.
 
S novým MSP CT lze nyní kombinovat měření s vysokým rozlišením a nízkým napětím a rychlé měření s vysokým napětím do měření s vysokým rozlišením a nízkým množstvím artefaktů. Za tímto účelem lze měnit parametry zdroje rentgenového záření, například pro měření s vysokým rozlišením při nízkém výkonu a nízkém napětí a rychlé měření při vysokém výkonu a vysokém napětí. Je také možné použít dva různé zdroje rentgenového záření, například transmisní trubice s mikroohniskem pro vysoké rozlišení a reflexní makrofokusovou trubici pro rychlá měření.

Tímto způsobem lze měřit i malé struktury na dílcích z několika obtížně prostupných materiálů, např. rozměry mezery v montážní poloze mezi deskou s plošnými spoji a příslušným plastovým krytem.