Vaše metrologie na klíč
Werth Zpracování obrazu IP
Werth AutoFokus senzor
Werth Laser Probe WLP
Werth Chromatic Focus Point CFP
Werth Chromatic Focus Zoom CFZ
Werth Chromatic Focus Line Senzor CFL
Werth 3D Patch
Werth Nano Focus Probe NFP
Werth Interferometer Probe WIP
Werth Laser Line Probe LLP

Vysoce přesné bezkontaktní měření

Výhody:

 • Základní výbava většiny optických a multisenzorových souřadnicových měřicích strojů
 • V porovnání s jinými senzory vede měření se zpracováním obrazu obvykle k mnohem kratším časům měření, a proto je lze použít pro širokou škálu aplikací. Mnoho měřicích bodů je zachyceno rychle nebo dokonce současně.

Další výhody:

 • Rychlá detekce vícenásobných geometrických prvků a volných tvarů v měřicím okně pomocí inteligentního zpracování obrysového obrazu
 • Spolehlivá detekce hran i při minimálním kontrastu díky filtrům obrazu, obrysů a prvků
 • Patentované rastrové snímání HD generuje celkový obraz obrobku při pohybu os zařízení nezávisle na zorném poli senzoru
 • Automatické nastavení intenzity světla pro měnící se vlastnosti a barvy povrchu
 • Možnost standardizace osvětlovacích charakteristik pro snadnou výměnu řídicích souborů z různých optických souřadnicových měřicích strojů
 • Speciální řešení nabízí Werth Zoom a MultiRing® s vproměnlivou pracovní vzdáleností a úhlem osvětlení

Jak to funguje
V objektivu a) se vytváří obraz měřeného objektu c) pomocí zobrazovací optiky b), zde s osvětlením procházejícím světlem d).


 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik
Fotka kontaktu
Lenka Gajdůšková
Koordinátorka prodeje WERTH, 3D skenery, panoramatické kamery NCTECH

Technické údaje

Princip senzoru
Opticko-laterální
Měřicí rozsah
Zorné pole "v obraze" 0,065 mm x 0,05 mm až 225 mm x 190 mm
Přesnost
Přípustná odchylka měření do 0,2 µm

 

Vyhodnocení kontrastu pro měření geometrických vlastností

Výhody:

 • Měření vzdálenosti pomocí změny zaostření s hardwarem senzoru pro zpracování obrazu
 • Pohybem objektivu ve směru optické osy se průběžně vyhodnocuje stav ostrosti (kontrastu) obrazu pro určitou část obrazu. Kontrast je maximální tam, kde se rovina objektu shoduje s ohniskovou rovinou. Senzor se pak nastaví podle této vypočtené polohy. Přesnost postupu závisí především na hloubce ostrosti objektivu.

Další výhody:

 • Kombinací bezkontaktních měřicích metod zpracování obrazu a senzoru s automatickým zaostřováním lze vyřešit mnoho trojrozměrných měřicích úloh

Jak to funguje
Pomocí hardwaru senzoru pro zpracování obrazu a) objektiv, b) zobrazovací optika, c) měřicí objekt a d) osvětlení procházejícím světlem) se snímky pořizují v různých polohách na optické ose. Na základě gradientu kontrastu se určí poloha povrchu obrobku.

 
 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Rostislav Kadlčík
Aplikační a prodejní specialista WERTH
Fotka kontaktu
Tomáš Kadlček
Aplikační a školicí technik