Vaše metrologie na klíč

902 Sférický meřicí dotek