Vaše metrologie na klíč
METROLOGICKÁ ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE
ŠKOLENÍ NA STRUKTURY MATERIÁLŮ
MĚŘICÍ SYSTÉMY
KVALITA A KONTROLA VÝROBY
VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ
ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
Komu je školení určeno:
Školení je základní přípravou pro uchazeče nebo začínající metrology a měřicí techniky firem.
Poskytuje začínajícím základní přehled o odborných a technických aspektech metrologie a informace o činnosti metrologických pracovišť v různých oblastech průmyslu. Na kurz navazují další školení metrologie.
Obsah školení:
• Veličiny a jednotky
• Metrologie a její význam
• Metrická soustava
• Základy podnikové metrologie
• Organizace státní metrologie
• Měření v oblastech průmyslu
CENA: 4 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Školení je zaměřeno na dokumentaci a záznamy vztahující se k metrologii dle specifik v organizacích, názorně určuje praktickou aplikaci metrologie v organizaci s ohledem na požadavky norem, ISO IEC 17025, ISO 9001.
Na školení navazuje dvoudenní kurz Metrologie II.
Obsah školení:
• Úvod do metrologie
• Zákon č.505/1990 Sb. o metrologii
• Řízení podnikové metrologie
• Kalibrace a ověřování měřidel
• Návaznost měřidel
• Nejistoty měření – obecný postup výpočtu
• Shoda se specifikacemi, požadavky na měřidla
CENA: 4 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Dvoudenní školení je určeno pro pracovníky pracující na pozici metrologa v organizaci, případně každého, kdo má zájem se zorientovat v požadavcích na měřidla, měřicí přístroje, zařízení a software v organizacích. Cílem kurzu je osvojení znalostí v oblasti metrologie, kategorizace měřidel, plánování metrologické konfirmace a vedení záznamů v metrologii.
Obsah školení:
• Legislativa metrologie (zákony, vyhlášky)
• Řízení metrologie v ČR, SR
• Metrologie a legální metrologie
• Chyby měření, nejistoty měření
• Kalibrační postup – obecný, validace KP
• Metrologický řád
• Ovlivňující veličiny při kalibraci délkových měřidel
• Metrologické laboratoře – požadavky
• Nejistoty měření – praktický výpočet
• Prohlídka kalibračních laboratoří
CENA: 8 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 2 dny / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Školení je určeno pro metrology firem, kteří se musí dále vzdělávat a držet krok s aktuálním vývojem legislativy a norem v metrologii a zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Vzdělávání v oblasti metrologie je celoživotní cyklus, v kterém stávající zkušení metrologové objevují další složky nejistot.
Obsah školení:
• Význam podnikové metrologie
• Obory měřené veličiny
• Měřidla, principy měření, požadavky na měřidla
• Chyby měření a jejich příčiny
• Nejistoty měření, vyjadřování nejistot v kalibračních listech – EA 4/02
• ISO 14253 – Specifikace normy
CENA: 4 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Cílem školení je získat dovednosti v digitalizaci a automatizaci metrologie. Součástí školení je použití novým technologii jako přenos a zpracování dat pomocí software. Vytvoření plně digitálního pracoviště s podporou umělé inteligence a robotickým zpracováním měřených dílců. Zpracování dat pro reverzní inženýrství a jejich aplikace pomocí 3D tisku. Rekvalifikovaná osoba získá kompetence v oblasti zavádění Průmyslu 4.0
Obsah školení:
• Úvod do problematiky digitalizace
• Využití softwarových nástrojů pro řízení metrologie
• Využití outsourcingu v metrologii
• Využití digitalizace u komunálních měřidel
• Návrh robotického pracoviště u měřících přístrojů
• Zvolení softwarové nástroje pro naměřené výsledky
CENA: 5 890,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Cílem dvoudenního školení je získat jak teoretické, tak praktické dovednosti v zavádění metrologické automatizace. Toho bude dosaženo pomocí výcviku nových technologií ve sběru a zpracování dat pomocí software. Plně digitální pracoviště bude odpovídat standartu Průmyslu 4.0. Automatizace je řešena jak na jednoduchých komunálních měřidlech, tak i u sofistikovaných měřících přístrojích. Cílem kurzu je příprava pracovníka na maximální využití automatizace v metrologii a zavedení standartu Průmysl 4.0 v podniku.
CENA: 14 990,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 2 dny / 8:00– 16:30 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání
Fotka kontaktu
Ing. Jaroslav Procházka
Školicí inženýr / metrolog laboratoře

Aktuální termíny kurzů

02.04.2024   AUTOMATIZACE A OPTIMALIZACE PROCESŮ (AOP)