Vaše metrologie na klíč
METROLOGICKÁ ŠKOLENÍ
ŠKOLENÍ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE
ŠKOLENÍ NA STRUKTURY MATERIÁLŮ
MĚŘICÍ SYSTÉMY
KVALITA A KONTROLA VÝROBY
VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ
ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
Komu je školení určeno:
Školení je základní přípravou pro uchazeče nebo začínající metrology a měřicí techniky firem.
Poskytuje začínajícím základní přehled o odborných a technických aspektech metrologie a informace o činnosti metrologických pracovišť v různých oblastech průmyslu. Na kurz navazují další školení metrologie.
Obsah školení:
• Veličiny a jednotky
• Metrologie a její význam
• Metrická soustava
• Základy podnikové metrologie
• Organizace státní metrologie
• Měření v oblastech průmyslu
CENA: 4 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Školení je zaměřeno na dokumentaci a záznamy vztahující se k metrologii dle specifik v organizacích, názorně určuje praktickou aplikaci metrologie v organizaci s ohledem na požadavky norem, ISO IEC 17025, ISO 9001.
Na školení navazuje dvoudenní kurz Metrologie II.
Obsah školení:
• Úvod do metrologie
• Zákon č.505/1990 Sb. o metrologii
• Řízení podnikové metrologie
• Kalibrace a ověřování měřidel
• Návaznost měřidel
• Nejistoty měření – obecný postup výpočtu
• Shoda se specifikacemi, požadavky na měřidla
CENA: 4 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Dvoudenní školení je určeno pro pracovníky pracující na pozici metrologa v organizaci, případně každého, kdo má zájem se zorientovat v požadavcích na měřidla, měřicí přístroje, zařízení a software v organizacích. Cílem kurzu je osvojení znalostí v oblasti metrologie, kategorizace měřidel, plánování metrologické konfirmace a vedení záznamů v metrologii.
Obsah školení:
• Legislativa metrologie (zákony, vyhlášky)
• Řízení metrologie v ČR, SR
• Metrologie a legální metrologie
• Chyby měření, nejistoty měření
• Kalibrační postup – obecný, validace KP
• Metrologický řád
• Ovlivňující veličiny při kalibraci délkových měřidel
• Metrologické laboratoře – požadavky
• Nejistoty měření – praktický výpočet
• Prohlídka kalibračních laboratoří
CENA: 8 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 2 dny / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Školení je určeno pro metrology firem, kteří se musí dále vzdělávat a držet krok s aktuálním vývojem legislativy a norem v metrologii a zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Vzdělávání v oblasti metrologie je celoživotní cyklus, v kterém stávající zkušení metrologové objevují další složky nejistot.
Obsah školení:
• Význam podnikové metrologie
• Obory měřené veličiny
• Měřidla, principy měření, požadavky na měřidla
• Chyby měření a jejich příčiny
• Nejistoty měření, vyjadřování nejistot v kalibračních listech – EA 4/02
• ISO 14253 – Specifikace normy
CENA: 4 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Cílem školení je získat dovednosti v digitalizaci a automatizaci metrologie. Součástí školení je použití novým technologii jako přenos a zpracování dat pomocí software. Vytvoření plně digitálního pracoviště s podporou umělé inteligence a robotickým zpracováním měřených dílců. Zpracování dat pro reverzní inženýrství a jejich aplikace pomocí 3D tisku. Rekvalifikovaná osoba získá kompetence v oblasti zavádění Průmyslu 4.0
Obsah školení:
• Úvod do problematiky digitalizace
• Využití softwarových nástrojů pro řízení metrologie
• Využití outsourcingu v metrologii
• Využití digitalizace u komunálních měřidel
• Návrh robotického pracoviště u měřících přístrojů
• Zvolení softwarové nástroje pro naměřené výsledky
CENA: 5 890,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Cílem dvoudenního školení je získat jak teoretické, tak praktické dovednosti v zavádění metrologické automatizace. Toho bude dosaženo pomocí výcviku nových technologií ve sběru a zpracování dat pomocí software. Plně digitální pracoviště bude odpovídat standartu Průmyslu 4.0. Automatizace je řešena jak na jednoduchých komunálních měřidlech, tak i u sofistikovaných měřících přístrojích. Cílem kurzu je příprava pracovníka na maximální využití automatizace v metrologii a zavedení standartu Průmysl 4.0 v podniku.
CENA: 14 990,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 2 dny / 8:00– 16:30 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání
Fotka kontaktu
Ing. Jaroslav Procházka

Aktuální termíny kurzů

AKCE 2+1 ÚNOR / BŘEZEN   ŠKOLENÍ PRO 3. OSOBU ZDARMA
05.03.2024   FMEA – ANALÝZA RIZIK (FMEA)
06.03.2024   METROLOGIE I. (M1)
07.-08.03.2024   KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ (KSV)
12.03.2024   AUDITY SYSTÉMU KVALITY (ASK)
13.-14.03.2024   KALIBRACE MĚŘIDEL DÉLKY I (KMD2)
15.03.2024   TOLERANCE TVARU A POLOHY (TTP)
18.03.2024   MSA I. - PROCES MĚŘENÍ A CHYBY MĚŘENÍ (MSA1) - Mladá Boleslav
19.03.2024   MSA II. - POSTUP ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ (MSA2) - Mladá Boleslav
20.03.2024   8D REPORTY – ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A NESHOD (8D) – Mladá Boleslav
21.03.2024   FMEA – ANALÝZA RIZIK (FMEA) – Mladá Boleslav
22.03.2024   SPC - STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESU (SPC) - Mladá Boleslav
26.03.2024   8D REPORTY – ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A NESHOD (8D)

 

 

O Akademii

Školicí středisko PRIMA AKADEMIE vzniklo z potřeb odborného a navazujícího vzdělávání pro metrology společností a další zaměstnance kalibračních a zkušebních laboratoří a kontroly výroby. Naše dlouhodobé odborné zkušenosti v oblastech metrologie, kalibrace, kvality a zakázkového měření  předáváme v rámci nabízených vzdělávacích aktivit. Držíme krok s nejnovějšími měřicími, kontrolními a vyhodnocovacími metodami, které sami aktivně využíváme. Realizujeme odborná školení, semináře, přednášky a další výukové aktivity v různých oblastech průmyslu.

Pravidelně vypisujeme otevřené termíny kurzů, na které se můžete přihlásit. Připravujeme také školicí kurzy na míru, jejich realizace je možná i přímo u Vás ve firmě. Nově jsme zařadili kurzy pro osobní rozvoj, kde připravujeme zajímavá témata se zajímavými lektory. Osnovy všech školení najdete v katalogu.

Naše společnost kromě akreditované kalibrační laboratoře nabízí také měřící techniku, pohybujeme se v oblasti výzkumu a vývoje měřicí techniky, provádíme akreditované zakázkového měření a dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami, Českým metrologickým institutem a odborníky z průmyslu a praxe.

Vážíme si důvěry, kterou vkládáte do našich rukou, a věříme, že s výsledky školení budete spokojeni.

TÝM PRIMA AKADEMIE
akademie@primab.cz


Proč se vyškolit v PRIMA AKADEMII?
•    Umožníme vám držet krok s nejnovějšími měřicími, vyhodnocovacími a kontrolními metodami
•    Školení provádí zkušení lektoři
•    Součástí každého kurzu jsou praktická cvičení , kterými si mohou uchazeči své znalosti zafixovat
•    Můžete vidět v praxi naše pracoviště akreditovaných laboratoří
•    Ušetříme váš čas, který byste jinak věnovali samostudiu   
•    Kurzy probíhají v malých skupinách, zaručíme tak individuální přístup
•    V ceně kurzu jsou školicí materiály, certifikát , občerstvení, oběd
•    Garantujeme konání kurzu – kurzy nerušíme

Dotace na kurzy

1) POVEZ II   (pro firmy)
Projekt POVEZ II, realizovaný přes Úřad práce ČR, je určen jako podpora dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.
Příjem žádostí byl ukončen 30. 9. 2023, další výzva zatím nebyla vypsána.

2) Projekt MPSV  (pro jednotlivce)
Dotované kurzy Ministerstva práce a sociálních věcí jsou pro každého, kdo má zájem se vzdělávat. Můžete pracovat, podnikat, studovat, hledat práci, nebo být na rodičovské dovolené. Dotace je ve výši 82 – 100% ceny kurzu. Podpořený kurz z naší nabídky je Metrologie v době průmyslu 4.0 .
Více informací a podmínky zde .

3) Podnikové vzdělávání (pro firmy)
Pokud jste získali dotaci z programu Podnikové vzdělávání, můžete realizovat vybraná školení v Prima akademii. Realizace od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2026

Zeptejte se našich odborníků.

 

Komu je školení určeno:
Školení je určeno pro kalibrační techniky a začínající osoby s kalibracemi délek. Vztahuje se na kalibraci posuvných měřidel a kalibrace mikrometrických měřidel. Na školení navazuje kurz kalibrace měřidel délky II.
Obsah školení:
• Metrologie a její kategorie – zákon č.505/1990 Sb.
• Rozdělení měřidel délky
• Návaznost
• Kalibrace měřidel délky
• Kalibrace posuvných měřítek
• Kalibrace mikrometrických měřidel
CENA: 4 890,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Dvoudenní školení rozšiřuje možnosti v oblasti kalibrací geometrických veličin. Školení zdokonaluje znalosti v oblastech metrologických pravidel a kalibrací dutinoměrů, úchylkoměrů a kalibrů
Obsah školení:
• Obor geometrických veličin - pojmy definice
• Návaznost měřidel, řetězce návaznosti
• Kontrola a údržba měřidel
• Kalibrace - konzistentnost, správnost, spolehlivost
• Kalibrační metody
• Kalibrační listy
• Kalibrace dutinoměrů
• Kalibrace číselníkových úchylkoměrů
• Kalibrace válečkových kalibrů
• Databáze kalibrací (QMSOFT)
CENA: 8 590,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 2 dny / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Školení poskytne informace pro orientaci a vytváření skladby v oblasti kalibračních listů a postupů. Je určen také pracovníkům, kteří se s metrologickou problematikou setkávají v libovolné kumulované funkci. Svým zaměřením a skladbou je vhodné pro různé podniky.
Obsah školení:
• Kalibrační postupy
• Prostředky potřebné ke kalibraci
• Obecné podmínky kalibrace
• Vlastní kalibrace
• Vnější prohlídka měřidla
• Funkční zkouška
• Značení měřidel
• Kalibrační listy
• Jednoznačná identifikace kalibračního listu
• Podmínky, za kterých byla kalibrace provedena
CENA: 4 890,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd
Komu je školení určeno:
Školení je určeno pro manažery kvality. Představuje hlavní zásady správné
činnost kalibrační laboratoře.
Obsah školení:
• Požadavky na zdroje (pracovníci, prostory a podmínky, vybavení)
• Požadavky na proces (přezkoumání požadavků, volba metod)
• Zacházení s kalibračními položkami
• Technické záznamy
• Požadavky na kalibrační postupy
• Zajišťování výsledků měření
• Uvádění výsledků měření
• Rozsah prováděné kalibrační činnosti
CENA: 6 390,- Kč/osoba bez DPH
Časový rozsah: 1 den / 9:00– 15:00 h
Cena zahrnuje: školicí materiály, certifikát, občerstvení, oběd

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání