Vaše metrologie na klíč

Senzory

Správný senzor pro záznam měřených bodů pro každou měřicí úlohu

Velký výběr senzorů a modulární konstrukce multisenzorových souřadnicových měřicích strojů umožňují konfigurace strojů pro konkrétní aplikace. Použití multisenzorové technologie umožňuje ekonomické řešení mnoha měřicích úloh pouze jedním měřicím přístrojem, což v minulosti vyžadovalo mnoho různých přístrojů. Tím se minimalizují investice, náklady na údržbu a čas potřebný k nastavení.

Optické senzory

Bezkontaktní a rychlý přenos signálu světlem

Výhody optické měřicí technologie spočívají v bezkontaktním měření. To umožňuje měřit citlivé obrobky i obrobky s malými prvky. Bezkontaktní měření eliminuje potřebu časově náročného upínání, které je u malých nebo pružných obrobků obtížné.

Dotekové senzory

Flexibilní a do značné míry nezávislé dotekové měření povrchu pomocí hrotu sondy

Díky dotekové metrologii lze obrobek měřit ze všech stran. Pro doteková 3D měření otvorů, válcových ploch a silně nakloněných rovin jsou k dispozici běžné měřicí a dotekově-optické sondy a mikrosondy s různými systémy hrotů.
 


 

Počítačová tomografie

Úplné a přesné měření

Díky vysoce výkonnému hardwaru a inteligentnímu měřicímu softwaru dosahují souřadnicové měřicí stroje s počítačovou tomografií stále vyšší přesnosti a rychlosti měření.