Vaše metrologie na klíč

Portálové měřicí stroje COORD3 jsou vyrobeny pomocí nejpokročilejší konstrukční technologie a nabízí širokou škálu velikostí. Mohou být vybaveny různými snímacími systémy, od jednobodových dotykových sond po kontaktní skenovací a bezkontaktní laserové skenovací systémy. Senzory lze rychle a automaticky měnit dle potřeb operátora a dosáhnout tak vyššího výkonu při měření a úspory času. Systém je možno doplnit o teplotní kompenzace, systém pro monitorování bezpečné zóny, různými přípravky nebo robotickými systémy pro zajištění plně automatizovaného pracoviště.

BENCHMARK
ARES
UNIVERSAL
KRONOS
Snímací technologie

Coord3 s modelovým označením Benchmark je cenově dostupná řada měřicích přístrojů se vzduchovými ložisky, která nabízí vysoce funkční platformu pro přesné měření. Unikátní moderní provedení v kombinaci s použitou slitinou hliníku a umístění  vedení os X a Y ve stejné úrovni, poskytují zvýšenou tuhost a tepelnou stabilitu tohoto stroje. Benchmark nabízí vysoce přesné výsledky pro měření malých a středních dílů.

Modely Benchmark se vyrábí v manuální i v CNC variantě a jsou vhodné pro měření jak v laboratorních podmínkách, tak i ve výrobě. Tyto stroje jsou kompatibilní se snímacími sondami Renishaw. Mohou být vybaveny pevnou snímací hlavou, indexovatelnou hlavou nebo hlavou s neomezeným polohováním PH20 s jedinečnou měřicí funkcí, která dokáže až trojnásobně zvýšit produktivitu měření. Tento stroj je rovněž možné vybavit laserovým liniovým skenerem.
 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Technické údaje

Měřicí rozsah:
600 x 500 x 500 mm
Přesnost:
2,5 + 3L/1000 μm
Rychlost stroje:
500mm/s
Zrychlení stroje:
1500 mm/s2
Snímání:
plovoucí lineární pravítka s rozlišením 0,1 μm

 

Ke stažení

Dostupná řada měřicích přístrojů ARES se vzduchovými ložisky Vám nabízí vysoce funkční platformu pro přesné měření. Tyto stroje jsou vhodné pro všechny měřicí aplikace, lze je vybavit dotykovými a skenovacími sondami Renishaw. Portálové měřicí stroje ARES jsou nabízeny ve dvou modifikacích – standardní L a výkonnější NT. Výkonnější varianta NT nabízí vyšší tuhost a přesnost osy Z z karbidu křemíku a dynamický bezdrátový systém kompenzace teplotních změn.
 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Technické údaje

Měřicí rozsah:
700/1000/1200 x 650 x 500 mm
700/1000/1200 x 650 x 650 mm
Přesnost:
1,9 + 4L/1000 μm

 

Ke stažení

Coord3 UNIVERSAL je vysoce přesný měřicí přístroj s mimořádnou teplotní stabilitou, který umožňuje používat sondy jak pro kontaktní snímání, tak i pro analogové a laserové skenování. Díky možnosti použití 5-osého systému snímání je vhodný pro měření součástí hnacích a převodových soustav. Vzhledem ke své konstrukci se osy stroje optimálně seřídí již při výrobě i při každé další kalibraci velmi jednoduše. Stroj UNIVERSAL je opatřen monolitní granitovou deskou, vodicími vzduchovými ložisky a pevnou pinolou o průřezu 90x90 mm v ose Z, díky čemuž dosahuje mimořádně přesného měření. Osové pohony stroje ozubenými řemeny garantují pohyb bez vibrací a s nulovým třením.

Mezi další skvělé vlastnosti přístroje patří systém teplotní kompenzace, který je řešen bezdrátovým přenosem Bluetooth, což umožňuje automaticky a dynamicky kompenzovat teplotní změny prostředí. Díky tomu dokáže UNIVERSAL pracovat s vysokou přesností v rozsahu teplot 16°C až 26°C. Všechny modely UNIVERSAL jsou nabízeny v široké škále měřicích rozsahů pro co největší pokrytí požadavků ze strany zákazníka.

Měřicí přístroj UNIVERSAL lze volitelně doplnit systémem zabezpečení SZP, který při práci operátora monitoruje pomocí laserových snímačů předem definovanou bezpečnou zónu. Pokud dojde k narušení této zóny, tak systém automaticky sníží rychlost měřicího stroje. Na původní rychlost měření se přístroj vrátí až po opuštění ochranné zóny. Tento systém dovoluje bezpečné použití ve výrobních dílnách a plně automatických aplikací.
 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Technické údaje

Měřicí rozsah:
X: 700/1000/1200/1500/2000/2500/3000mm
Y: 700/900/1000/1200/1500mm
Z: 700/800/900/1000/1300mm
Přesnost:
1,5 + 3L/1000 μm

 

Ke stažení

Portálový měřicí stroj s modelovým označením KRONOS patří k největším strojům tohoto typu , které společnost Coord3 nabízí. Přístroj je vybaven vzduchovými ložisky a integrovaným vedením osy X přímo v granitové desce. Díky tomu je zajištěna maximální stabilita a tuhost stroje. Tento stroj může být vybaven jak dotykovými, tak i skenovacími sondami společnosti Renishaw a je vhodný pro všechny použitelné měřicí aplikace.

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Technické údaje

Přesnost
od 2,5 + L/285 μm
Měřicí rozsah:
X: 3300/4000/5000mm
Y: 1300/1500/2000mm
Z: 1000/1300/1500mm

 

Snímací technologie k SMS COORD3

PH6

Pevná hlava, která umožňuje upnout sondy TP20, TP200 a SP25M

PH6 je svislá hlavice sondy o malém průměru, s upínačem pro jednu sondu opatřeným závitem M8, se zabudovaným kabelem.

  • Kompatibilní se sondami opatřenými závitem M8
  • Upevnění pomocí stopky
  • Jednoduchá instalace

MH20i

Manuálně indexovatelná hlava s výměnnými moduly TP20
a s indexováním ve dvou osách

Manuálně indexovatelná hlavice s výměnnými moduly TP20 a s indexováním ve dvou osách. Nabízí flexibilní výměnu doteků a opakovatelnou změnu orientaci sondy.
Osa A se otáčí v rozsahu ±180° v rovině X-Y. Osa B se otáčí v rozsahu ±90° v rovině Z. Páčka zajišťuje hlavici v jedné ze 168 opakovatelných poloh nastavených v 15° přírůstcích.
Hlavice je kompatibilní se všemi výměnnými moduly TP20. Moduly lze měnit bez nutnosti rekalibrace. Prvotní kalibrace musí být provedena pro každou požadovanou kombinaci pozice hlavy a zvoleného doteku/modulu.

PH10T+ / PH10M+ / PH10 MQ

Motoricky indexovatelná hlava, která je kompatibilní
s dotykovou sondou TP20, TP200 nebo se skenovací sondou SP25M

Hlavice PH10 PLUS zvyšují měřicí výkon a kapacitu měřicího stroje. Díky automatickým změnám polohy měřicí sondy podle programu se zkracuje čas měření.
Řada obsahuje tři modely PH10 PLUS. Každý model může nést několik sond a prodlužovacích nástavců a může být umístěn v 720 opakovatelných polohách, což zajišťuje přístup k nejobtížněji dostupným prvkům obrobku. Možnost opakovatelných změn polohy sondy eliminuje nutnost opakovaných časově náročných změn v sestavách doteků.
Všechny tři modely hlavic PH10 PLUS poskytují vynikající opakovatelnost polohování 0,4 µm (2σ) (měřeno na poloměr 100 mm), která určuje skvělou přesnost polohy kuličky doteku.

PH20

5osý spínací dotykový systém, který umožňují snímání měřicí body
pouhým pohybem hlavy a ne celým ráme měřicího stroje.
Body lze snímat rychleji, s vyšší přesností a opakovatelností.

Běžné metody spínacího dotekového měření spoléhají na zrychlení pohybu 3 os souřadnicového měřicího stroje. Naproti tomu systém PH20 snímá měřicí body pohybem hlavy. Tím se minimalizují dynamické chyby měřicího stroje při vyšších rychlostech měření.
Unikátní „doteky hlavy“ PH20 umožňují snímání měřicích bodů pouhým pohybem hlavy a ne celým ráme měřicího stroje. Body lze snímat rychleji, s vyšší přesností a opakovatelností.
Kromě toho pětiosý pohyb eliminuje dobu potřebnou k indexování hlavy. Současně toto zvýšení rychlosti zpravidla zvýší výkon až trojnásobně oproti běžným systémům.

REVO

5osý systém umožňující vysoce výkonné skenování, bezdotekovou kontrolu a analýzu drsnosti povrchu jediným strojem CMM.

Systém REVO používá měřicí technologii synchronizovaného pohybu 5 řízených os, která při velmi vysokých rychlostech CMM minimalizuje dynamické efekty setrvačných hmot stroje.
Zatímco hmoty měřicího stroje se pohybují pomalu v lineárních osách, lehká hlava REVO-2 vykonává rychlé rotační pohyby. K hlavě patří i unikátní snímací sonda citlivá na velikost přítlaku, která dále zvyšuje přesnost a výkon měření. A navíc je systém řešen jako variabilní stavebnice výměnných modulů, které lze snadno měnit v jednoduchém levném zásobníku.
Jako nová instalace nebo akreditovaná modernizace nabízí 5osý měřicí systém REVO:

  • Měření kvality povrchu a rozměrovou kontrolu
  • Zkrácení doby cyklu o 15% až 50%
  • Maximalizaci výkonu, minimalizaci investic

Laserový skener

Laser liniový skener s označením V7 vhodný pro zachycení mračna bodů.

 

 

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Zdeněk Mareček
Aplikační a prodejní specialista COORD3D, ACCRETECH
Fotka kontaktu
Ivo Jurčík
Aplikační a prodejní technik ACCRETECH, COORD3D

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha