Vaše metrologie na klíč

Plynulé zvětšení - Nové softwarové funkce pro počítačovou tomografii Werth

Automatické měřicí programy pro přístroje série TomoScope® lze nyní vytvářet zcela offline. K tomuto účelu se používá CAD model obrobku, materiál a parametry měření k simulaci objemu voxelů obrobku a mračna bodů s ohledem na geometrii přístroje virtuálně nastavenou v 3D grafice. Díky simulaci se vytvořený měřicí program také od samého počátku velmi blíží realitě a měřicí proces může začít okamžitě. Obrobky lze nyní měřit v libovolném bodě rentgenového svazku bez nutnosti samostatné kalibrace zvětšení.

Virtuální autokorekci VAK založenou na simulaci procesu měření CT lze nyní použít i pro korekci artefaktů kuželového svazku. Referenční měření vykazují snížení artefaktů o 90 % a odpovídající vyšší přesnost měření.
Novinkou je také výkyvná a rovinná laminografie, kde se zmenšuje úhlový rozsah pro snímání rentgenových snímků, což umožňuje měření obrobků s velkými poměry stran, jako jsou desky s plošnými spoji. Běžné zobrazení odchylek pro globální a lokální 3D porovnání nominálních a skutečných hodnot umožňuje snadnější vyhodnocení výsledků měření.

Vždy optimální rozlišení/zvětšení pro danou aplikaci

13.12.2021