Vaše metrologie na klíč

Kurzy jsou zaměřeny především na komunikaci, zdokonalení práce personalistů, obchodníků a vedoucích pracovníků ve výrobě. Nabízíme zajímavá témata a kvalitní lektory. Přihlásit se můžete na otevřené termíny kurzů, realizace je možná také individuálně přímo u Vás ve firmě.

BEHAVIORÁLNÍ POHOVORY
OBCHODNÍ ETIKETA
EFEKTIVNÍ VEDENÍ ROZHOVORU
FIT OFFICE
KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI
SCHŮZKY V ON- LINE

BEHAVIORÁLNÍ POHOVORY - aktuální trend vedení pohovorů

Behaviorální pohovory dlouhodobě vycházejí ve výzkumech jako jeden z nejefektivnějších způsobů výběrového řízení. Během tohoto typu pohovoru si personalisté dokáží prověřit vzorce chování kandidátů a lépe předpovědět, zda bude pro jejich firmu přínosný.

Komu je kurz určen:
Vhodné pro HR manažery, personalisty, náboráře, ředitele a manažery, kteří se účastní výběrových řízení

Obsah kurzu:

 • analýza kompetencí a dovedností
 • příprava a tvorba modelových situací pro behaviorální pohovor
 • rozbor možných reakcí uchazečů na tento typ pohovoru
 • tipy a triky pro zvládnutí behaviorálního pohovoru
 • praktický nácvik

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Vhodné společenské chování je dnes nezbytností jak v zaměstnání, tak na společenských akcích, je součástí vaší image.
Na kurzu si osvojíte základy správného chování v pracovním prostředí - vztahy mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými a také vztahy ke klientům při obchodním
jednání. Naučíte se vhodně oblékat na schůzky, správně se chovat v kavárně či restauraci, což Vám umožní zanechat pozitivní dojem.

Komu je kurz určen:
Pro všechny, kteří chtějí mít jistotu ve vystupování při jednáních a na společenských akcích a chtějí tak lépe prezentovat sebe i firmu, kde pracují.

Obsah kurzu:

 • Image a první dojem
 • Společenská významnost
 • Základní pravidla společenského chování v pracovním styku - přednosti, pozdrav, podání ruky, představování
 • Etiketa pracovní korespondence a telefonování
 • Oslovování, tykání
 • Používání vizitek
 • Obchodní jednání
 • Etiketa oblékání
 • Pracovní oběd

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Rozhovory zaměřené na hodnocení, rozvoj či zlepšení výkonu jsou mnohdy jednostranně vedené – zpravidla se jedná spíše o monolog než rovnocenný dialog. Jenže
jak rozmluvit zaměstnance, pro kterého mohou být tyto rozhovory náročné až stresující? Na kurzu se zaměříme na kladení silných otázek, které podporují myšlení a
reakce druhé strany. Dovednosti, kterým se naučíte, povedou ke spokojenosti a vyššímu zapojení vašich spolupracovníků.

Komu je kurz určen:
Vhodné pro personalisty, manažery, vedoucí pracovníky

Obsah kurzu:

 • koučovací principy v rozhovoru
 • aktivní naslouchání a neutrální přístup
 • tvorba silných otázek
 • případy pro využití tohoto typu rozhovoru
 • praktický nácvik

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

FIT OFFICE - jak přežít sedavé zaměstnání