Vaše metrologie na klíč

Kurzy jsou zaměřeny především na komunikaci, zdokonalení práce personalistů, obchodníků a vedoucích pracovníků ve výrobě. Nabízíme zajímavá témata a kvalitní lektory. Přihlásit se můžete na otevřené termíny kurzů, realizace je možná také individuálně přímo u Vás ve firmě.

BEHAVIORÁLNÍ POHOVORY
OBCHODNÍ ETIKETA
EFEKTIVNÍ VEDENÍ ROZHOVORU
FIT OFFICE
KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI
SCHŮZKY V ON- LINE

BEHAVIORÁLNÍ POHOVORY - aktuální trend vedení pohovorů

Behaviorální pohovory dlouhodobě vycházejí ve výzkumech jako jeden z nejefektivnějších způsobů výběrového řízení. Během tohoto typu pohovoru si personalisté dokáží prověřit vzorce chování kandidátů a lépe předpovědět, zda bude pro jejich firmu přínosný.

Komu je kurz určen:
Vhodné pro HR manažery, personalisty, náboráře, ředitele a manažery, kteří se účastní výběrových řízení

Obsah kurzu:

 • analýza kompetencí a dovedností
 • příprava a tvorba modelových situací pro behaviorální pohovor
 • rozbor možných reakcí uchazečů na tento typ pohovoru
 • tipy a triky pro zvládnutí behaviorálního pohovoru
 • praktický nácvik

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Termíny školení osobní kurzy

14.03.2023
Efektivní vedení rozhovoru
23.03.2023
Obchodní etiketa
21.04.2023
Fit Office - Jak přežít sedavé zaměstnání
23.05.2023
Behaviorální pohovory - Aktuální trend vedení pohovorů
06/2023
Komunikace a jendání na pracovišti (pro metrology, pracovníky kvality, normovače...)

 

Vhodné společenské chování je dnes nezbytností jak v zaměstnání, tak na společenských akcích, je součástí vaší image.
Na kurzu si osvojíte základy správného chování v pracovním prostředí - vztahy mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými a také vztahy ke klientům při obchodním
jednání. Naučíte se vhodně oblékat na schůzky, správně se chovat v kavárně či restauraci, což Vám umožní zanechat pozitivní dojem.

Komu je kurz určen:
Pro všechny, kteří chtějí mít jistotu ve vystupování při jednáních a na společenských akcích a chtějí tak lépe prezentovat sebe i firmu, kde pracují.

Obsah kurzu:

 • Image a první dojem
 • Společenská významnost
 • Základní pravidla společenského chování v pracovním styku - přednosti, pozdrav, podání ruky, představování
 • Etiketa pracovní korespondence a telefonování
 • Oslovování, tykání
 • Používání vizitek
 • Obchodní jednání
 • Etiketa oblékání
 • Pracovní oběd

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Termíny školení osobní kurzy

14.03.2023
Efektivní vedení rozhovoru
23.03.2023
Obchodní etiketa
21.04.2023
Fit Office - Jak přežít sedavé zaměstnání
23.05.2023
Behaviorální pohovory - Aktuální trend vedení pohovorů
06/2023
Komunikace a jendání na pracovišti (pro metrology, pracovníky kvality, normovače...)

 

Rozhovory zaměřené na hodnocení, rozvoj či zlepšení výkonu jsou mnohdy jednostranně vedené – zpravidla se jedná spíše o monolog než rovnocenný dialog. Jenže
jak rozmluvit zaměstnance, pro kterého mohou být tyto rozhovory náročné až stresující? Na kurzu se zaměříme na kladení silných otázek, které podporují myšlení a
reakce druhé strany. Dovednosti, kterým se naučíte, povedou ke spokojenosti a vyššímu zapojení vašich spolupracovníků.

Komu je kurz určen:
Vhodné pro personalisty, manažery, vedoucí pracovníky

Obsah kurzu:

 • koučovací principy v rozhovoru
 • aktivní naslouchání a neutrální přístup
 • tvorba silných otázek
 • případy pro využití tohoto typu rozhovoru
 • praktický nácvik

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Termíny školení osobní kurzy

14.03.2023
Efektivní vedení rozhovoru
23.03.2023
Obchodní etiketa
21.04.2023
Fit Office - Jak přežít sedavé zaměstnání
23.05.2023
Behaviorální pohovory - Aktuální trend vedení pohovorů
06/2023
Komunikace a jendání na pracovišti (pro metrology, pracovníky kvality, normovače...)

 

V práci sedíme někdy i více než 8 hodin – představte si, že celých 8 hodin sedíte s nohou za hlavou. Tyto dvě pozice můžeme lehce srovnat, protože jsou obě dvě pro naše tělo stejně nepřirozené. Tak proč se zbytečně trápit? I za stolem můžete sedět správně a hlavně se u toho cítit dobře. Fitoffice je program zaměřený na rady a triky jak správně zvládat sedavé zaměstnání.
Čekají vás kompenzační cviky na nejrizikovější oblasti těla. Naučíte se efektivně protahovat, zdravě sedět i odbourávat zažité stereotypy.

Komu je kurz určen:
Pro všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví, zlepšit si pracovní podmínky v zaměstnání a tím zvýšit efektivitu i dobrou náladu v kancelářích.

Obsah kurzu:

 • Správný sed – rozbor a praxe
 • Probrání nejrizikovějších oblastí: krk, ramena, zápěstí, záda a kyčle
 • Rozebrání jednotlivých cviků – teorie, praxe, tištěná fotodokumentace
 • Praktická lekce cvičení Fitoffice
 • Základní ergonomie pracovního místa
 • Rady a triky pro Fitoffice kancelář
 • Dechové techniky – úvod pro snížení napětí


Doporučujeme pohodlné oblečení, cviky jsou zaměřeny na provádění v kanceláři, sportovní oděv proto není potřeba

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Termíny školení osobní kurzy

14.03.2023
Efektivní vedení rozhovoru
23.03.2023
Obchodní etiketa
21.04.2023
Fit Office - Jak přežít sedavé zaměstnání
23.05.2023
Behaviorální pohovory - Aktuální trend vedení pohovorů
06/2023
Komunikace a jendání na pracovišti (pro metrology, pracovníky kvality, normovače...)

 

Je vaší pracovní náplní prosazovat různá opatření, postupy, dodržování norem, kvality a občas narážíte na nepochopení, na neochotu, na plané sliby, že příště to už
bude lepší? Máte občas pocit, že vám kolegové nenaslouchají, že nemají zájem vám vyjít vstříc, že jste na to sám, a tak občas propadáte beznaději?
Pojďte se s námi naučit, jak tyto situace zvládat, jak konkrétní věci komunikovat, jak prosadit změnu přístupu.

Komu je kurz určen:
Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své práce jednají s jinými pracovníky, jejichž náplní práce je prosazovat
a kontrolovat nastavené standardy kvality, výrobní postupy, dodržování norem.
Jedná se např. o pracovníky kontroly jakosti, metrology, manažery pro jakost, normovače, konstruktéry, projektové manažery aj.

Obsah kurzu:

 • Zásady komunikace na pracovišti
 • Vhodné způsoby jednání a argumentace při jednání s pracovníky ve výrobě/ v provozu
 • Prezentace pravidel, zásad
 • Prezentace odpovědnosti, dopadů při nedodržení nastavených standardů
 • Nejčastější chyby při prosazování názoru/opatření/ řešení
 • Jak dosáhnout dohody
 • Způsoby prosazení změny chování bez vzniku konfliktu
 • Problémové situace
 • Jak postupovat, když náprava nenastává
 • Jak postupovat, když komunikuji s agresivním člověkem
 • Best praktice: konkrétní kroky/nápady – jak správně postupovat při jednání s pracovníky na dílnách/ve výrobě/ v provozu.
 • Rozbor reálných situací z provozu a trénink jejich řešení

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Termíny školení osobní kurzy

14.03.2023
Efektivní vedení rozhovoru
23.03.2023
Obchodní etiketa
21.04.2023
Fit Office - Jak přežít sedavé zaměstnání
23.05.2023
Behaviorální pohovory - Aktuální trend vedení pohovorů
06/2023
Komunikace a jendání na pracovišti (pro metrology, pracovníky kvality, normovače...)

 

Uplynulá doba přinesla mnoho negativního, ale i pozitivního, např. jsme začali dělat různá on-line setkání. Ušetřili jsme čas, nervy z dopravních zácp, a také peníze za
pohonné hmoty.
On-line setkání nás často staví do situací, na které nejsme stále připraveni, např. různé aplikace a jejich funkce, sdílení dokumentů a materiálů, využití kamery,
prezentace za chodu aj. To vše nám může způsobit obavy, stres a nervozitu.
Pojďte se s námi naučit, jak vše zvládat, pojďte si to prakticky vyzkoušet.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro všechny, kteří by v rámci úspory času i nákladů mohli část svých jednání přenést do on-line prostoru.

Obsah kurzu:
Proč on-line jednání?
Kdo je na druhé straně?“

 • Jaký to má dopad na volbu způsobu komunikace
 • Věková struktura, tomu odpovídající způsoby jednání a uvažování
 • zkušenosti účastníků s online komunikací – plusy /mínusy

Zásady pro online jednání – co pohlídat, co jak udělat

 • Technické podmínky (prostory, technika, osvětlení, ozvučení, internet, funkcionality aplikací, využití a sdílení podkladů
 • Organizační podmínky (pozvánky, časy, podklady předem, ...)
 • Příprava sebe sama (stanovení cílů, postupu, čísel, argumentů, soubor, podkladů, scénáře)

Nejčastější chyby a jak jim předcházet
Zásady pro jednání v on-line prostoru

 • Jak vypsat termín on-line setkání
 • Jak pracovat s kalendářem – plánování schůzek, připomínky ...
 • Jak navrhnout vhodný způsob jednání s ohledem na věk/zkušenosti a dovednosti druhé strany
 • Jak nekonfliktně zaškolit technicky méně zdatné
 • Jak využívat podpůrné funkcionality pro zatraktivnění jednání
 • Jak správně dělat analýzu a umět naslouchat
 • Jak vhodně argumentovat, jak se dohodnout a jak zrekapitulovat dohodnuté

Praktické vyzkoušení on-line jednání a zpětná vazba od lektora i účastníků

Notebook vezměte s sebou

Máte dotaz ?

Fotka kontaktu
Ing. Radka Sobotková
Specialista pro vzdělávání

Termíny školení osobní kurzy

14.03.2023
Efektivní vedení rozhovoru
23.03.2023
Obchodní etiketa
21.04.2023
Fit Office - Jak přežít sedavé zaměstnání
23.05.2023
Behaviorální pohovory - Aktuální trend vedení pohovorů
06/2023
Komunikace a jendání na pracovišti (pro metrology, pracovníky kvality, normovače...)

 

Poptávkový formulář

*
*
*
Captcha