Vaše metrologie na klíč
 

Nový WinWerth® verze 9.45

Verze 9.45 měřicího programu WinWerth® nabízí mnoho nových a vylepšených funkcí, například spirálovou tomografii pro zvýšení přesnosti s nejmenšími odchylkami měření v rozsahu 0,5 µm. Pomocí multispektrální tomografie je možné provádět měření obtížně měřitelných obrobků a sestav ve vysokém rozlišení a s nízkou úrovní artefaktů.
 
 
 

Studie z počítačového tomografu - Rozměrová kontrola dle výkresové dokumetace

Rozměrová kontrola dle výkresové dokumetace CT sken a výsledná polygonální síť - Extrakce polygonálního modelu STL z objemových dat nasnímaných počítačovým tomografem -Příprava .STL pro měření v prostředí programu WInWerth -Zavedení souřadného systému dle výkresové dokumentace 2) Segmentace a měření na STL - Segmentace sítě bodů do geometrických prvků 3) Řez sítí bodů - Stanovení řezné roviny - Rozměrová kontrola 2D řezu
 

Případové studie měření a skenování

Díky aktuální velké rozmanitosti 3D skenovacích přístrojů a jejich rozsáhlému použití přinášíme informace o tvorbě případových studií. Tyto studie slouží nejen ke snadnější orientaci zákazníka při výběru zařízení, ale také k rozšíření povědomí, k jakým aplikacím jsou tyto přístroje vhodné. Ukázka atypických a náročných měření může zákazníkovi s vysokým nárokem na aplikaci pomoci se správným zvolením metodiky na základě podobné aplikace z případové studie, a tím se zjednoduší konkrétní představa o výběru vhodného 3D skeneru.
 
 

Skenování náhrobku arcibiskupa Stojana v Bazilice na Velehradě

Náhrobek arcibiskupa Stojana se nachází na Velehradě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a Cyrila a Metoděje v Královské kapli. Spodní a zadní část náhrobku je tvořena mramorem. Tumba je bronzová s reliéfem arcibiskupa. Zadání pro firmu Prima Bilavčík s.r.o. bylo zdigitalizovat tuto památku pro následnou archivaci dat a také modelovou prezentaci této nejvýznamnější památky v Královské kapli.
 

Věděli jste o novém procesu offline simulace tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim?

Dosud nebylo možné naprogramovat vyhodnocení na základě objemu bez reálného měření na výpočetním tomografu. S nástrojem TomoSim je poprvé možné simulovat proces tomografie kompletně offline v programu pro souřadnicové měření pomocí CAD dat nebo mračna bodů ve formátu STL. Realistická simulace zohledňující nastavené parametry CT umožňuje výpočet objemu včetně všech podstatných artefaktů.
 

Technologie souřadnicového měření pomocí počítačové tomografie je na vzestupu

Pomocí rentgenové počítačové tomografie lze obrobky zachytit s vysokou rychlostí a přesností. Pro měření souběžně s výrobou je však tato metoda často příliš pomalá. Nový typ stroje nyní kombinuje výhody různých tříd strojů. Při rentgenové počítačové tomografii (CT) se obrobek otáčí kolem vlastní osy, a tak do něj proniká rentgenové záření z různých směrů. Měřicí software přebírá takto vzniklé 2D rentgenové snímky a používá je k rekonstrukci trojrozměrného objemu obrobku včetně vnitřní geometrie...