Náhrobek arcibiskupa Stojana se nachází na Velehradě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a Cyrila a Metoděje v Královské kapli. Spodní a zadní část náhrobku je tvořena mramorem. Tumba je bronzová s reliéfem arcibiskupa.

Zadání pro firmu Prima Bilavčík s.r.o. bylo zdigitalizovat tuto památku pro následnou archivaci dat a také modelovou prezentaci této nejvýznamnější památky v Královské kapli.
Díky velikosti náhrobku (kde reliéf je v životní velikosti), různorodosti materiálů (lesklý mramor, lesklý bronz) jsme zvolili skenování dvěma různými typy zařízení, kde první skener funguje na principu laserového snímání a druhý na metodě optického snímání.
Pro metodu snímání laserem se rozhodovalo mezi skenovacím ramenem a ručním skenerem. Výhoda skenovacích ramen spočívá v tom, že odpadá nutnost označovat skenovaný objekt pomocí pozičních značek, protože ramena mají svůj vlastní souřadný systém a odměřování probíhá pomocí snímačů v kloubech. Jeho nevýhoda je ale měřicí rozsah zařízení. Ten je definovaný jako opsaná koule při nejdelším dosahu ramene, v našem případě 2,5m. Pro takto velký objekt je nutné rameno přesunovat a propojovat více skenů do jednoho výsledného obrazu. U ručního skeneru naopak není limit v dosahu skeneru (odpadá tedy nutnost propojování více skenů), nevýhoda ale spočívá v potřebě označení objektu pomocí reflexních markerů.

Nakonec byla pro metodu laserového snímání vybrána možnost skenování ramenem FARO DesignARM. Důvod proč se upustilo od ručního skeneru byla právě nutnost olepení náhrobku reflexními markery, z čehož plynula obava o následné znečištění povrchu tumby.
Pro metodu optického snímání byl vybrán ruční skener Mantis Vision F6SR, který má velmi dobré výsledky ve skenování lesklých objektů. Skenování je velmi rychlé a pro velikost tohoto náhrobku naprosto ideální.
Samotná práce započala se skenerem FARO DesignARM. Snímání zde probíhá pomocí zelené laserové linky o délce 80-150 mm. Při skenování členitého reliéfu arcibiskupa se zařízení ukázalo jako velmi efektivní, co se týká snímání detailů povrchů. Díky krátké délce laserové linky a potřebě přesunutí ramene na 8 různých pozic okolo náhrobku, bylo ale skenování zdlouhavé a nasnímat plochy pouze z tumby (bez mramorového podstavce) trvalo téměř 3 hodiny.