Vaše metrologie na klíč

Studie z počítačového tomografu - Rozměrová kontrola dle výkresové dokumetace

Rozměrová kontrola dle výkresové dokumetace

DÍL: materiál : plast ( PPA GF35 )
Rozměry cca 200 x 100 x 100

1)      CT sken a výsledná polygonální síť

  • Extrakce polygonálního modelu STL z objemových dat nasnímaných počítačovým tomografem
  • Příprava .STL pro měření v prostředí programu WInWerth
  • Zavedení souřadného systému dle výkresové dokumentace

2)      Segmentace a měření na STL

  • Segmentace sítě bodů do geometrických prvků

3)      Řez sítí bodů

  • Stanovení řezné roviny
  • Rozměrová kontrola 2D řezu
19.07.2022