Vaše metrologie na klíč

Případové studie měření a skenování

Díky aktuální velké rozmanitosti 3D skenovacích přístrojů a jejich rozsáhlému použití přinášíme informace o tvorbě případových studií. Tyto studie slouží nejen ke snadnější orientaci zákazníka při výběru zařízení, ale také k rozšíření povědomí, k jakým aplikacím jsou tyto přístroje vhodné. Ukázka atypických a náročných měření může zákazníkovi s vysokým nárokem na aplikaci pomoci se správným zvolením metodiky na základě podobné aplikace z případové studie, a tím se zjednoduší konkrétní představa o výběru vhodného 3D skeneru.
V oblasti skenování jsme schopnií zajistit jak služby, tak přímo prodej těchto přístrojů. Je možné provést měření od řádově milimetrových až po několikametrové díly, a díky prostorovým skenerům dokážeme také nasnímat celé budovy, nebo například náměstí. To vše v různých přesnostech. Proto považujeme ukázky případových studií za důležité pro seznámení se s měřicí technikou a zjednodušení výběru zařízení.

Nejedná se jenom o měření dílů, část našich přístrojů je zaměřena i na zákazníky, kteří potřebují digitalizovat fyzické objekty, jako jsou například muzea, archeologické ústavy, designéři, umělci, vývojáři, aj.
V těchto oblastech jsme schopní pokrýt téměř veškerou poptávku, a to i ve skenování v přesných rozměrech s texturou a dokonce i s barvou objektů. Barevnost můžeme snímat i laserem, tím lze dosáhnout nasnímání objektu ve vysokém rozlišení.

Součástí studií jsou také ukázky reverzního inženýrství. Díky specializovanému softwaru dokážeme modelovat objemové CAD data ze skenů s vysokou přesností a to do nativních i univerzálních formátů, jako jsou .STP. , .IGS, .CATPARTcatpart., aj.

Jako první případová studie bylo vytvořeno měření s laserovým ručním skenerem PreciScan X775. Tento skener se zaměřuje na poziční značky. To znamená, že díl případně podložka musí být olepená těmito markery, což někteří zákazníci vnímají negativně. Tato případová studie byla vytvořena právě pro vyzdvižení předností používání markerů, a to nejen kvůli vysoké přesnosti skenování, ale také měření sestav a vrstvených dílů. Tím bychom rádi odkázali na přednosti této metody v rámci zakázkového měření. Pro další využití zařízení a informace o podobných projektech kontaktujte našeho aplikačního technika Martina Indru, který Vám poskytne shrnutí vlastností.

Snímací zařízení: PreciScan X775
Výrobce: SCANTECH
Vyhodnocovací software: Geomagic Control X
Zadání: Zjistit velikost spáry a volného prostoru automobilu mezi rámem a dveřmi po celé šířce a délce v uzavřeném stavu dveří.
Popis: Skenování je možné pouze skenerem, který se zaměřuje na poziční značky. Přejezdy pozic mezi těmito značkami dochází k simulování skenování uzavřených a skrytých míst. Není složeno z více skenování, celý sběr dat probíhá na jednou, tím se odstraní zanesení chyby.
Způsob skenování: Nasnímání pozičních značek zevnitř i zvenčí dveří okolo lemu. Dveře se naskenují v otevřeném stavu. Po naskenování dojde k uzavření dveří a skenování se přes poziční značky přesune na karoserii auta. Dveře se znovu otevřou a doskenuje se  vnitřní rám auta.
K vyhodnocení se použije SW Geomagic, který vizuálně zobrazí v řezech a přes průhledné plochy toto skryté místo. Stejně tak je možné i měření vnitřních částí, případně porovnání s barevnou mapou vůči CAD modelu.

 

09.07.2022