Vaše metrologie na klíč
 
 

Studie z počítačového tomografu - Rozměrová kontrola dle výkresové dokumetace

Rozměrová kontrola dle výkresové dokumetace CT sken a výsledná polygonální síť - Extrakce polygonálního modelu STL z objemových dat nasnímaných počítačovým tomografem -Příprava .STL pro měření v prostředí programu WInWerth -Zavedení souřadného systému dle výkresové dokumentace 2) Segmentace a měření na STL - Segmentace sítě bodů do geometrických prvků 3) Řez sítí bodů - Stanovení řezné roviny - Rozměrová kontrola 2D řezu
 

Případové studie měření a skenování

Díky aktuální velké rozmanitosti 3D skenovacích přístrojů a jejich rozsáhlému použití přinášíme informace o tvorbě případových studií. Tyto studie slouží nejen ke snadnější orientaci zákazníka při výběru zařízení, ale také k rozšíření povědomí, k jakým aplikacím jsou tyto přístroje vhodné. Ukázka atypických a náročných měření může zákazníkovi s vysokým nárokem na aplikaci pomoci se správným zvolením metodiky na základě podobné aplikace z případové studie, a tím se zjednoduší konkrétní představa o výběru vhodného 3D skeneru.
 

Skenování náhrobku arcibiskupa Stojana v Bazilice na Velehradě

Náhrobek arcibiskupa Stojana se nachází na Velehradě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a Cyrila a Metoděje v Královské kapli. Spodní a zadní část náhrobku je tvořena mramorem. Tumba je bronzová s reliéfem arcibiskupa. Zadání pro firmu Prima Bilavčík s.r.o. bylo zdigitalizovat tuto památku pro následnou archivaci dat a také modelovou prezentaci této nejvýznamnější památky v Královské kapli.