22854
26 107
Vaše metrologie na klíč

Osciloskop Siglent SHS 820X digitální bateriový ruční osciloskop, 2 kanály

2 kanály,šířka pásma 200MHz

více informací
21 576 Kč (bez DPH)
26 107 Kč (vč. DPH)
Dostupné po zaregistrování
Kód zboží: SHS 820X

Máte dotaz?

Podrobný popis - Osciloskop Siglent SHS 820X digitální bateriový ruční osciloskop, 2 kanály

Digitální bateriový ruční osciloskop Siglent SHS 820X
Osciloskopy (scopemetery) Siglent Technologies SHS 810X a SHS 820X obsahují dva vstupní kanály.
Kanál multimetru je galvanicky oddělen.
Barevný 5,6" TFT LC displej s vysokým rozlišením a možností podsvětlení s nastavitelným kontrastem zaručuje dobrou čitelnost při různých hodnotách osvětlení. Osciloskop disponuje rozšířeným spouštěním časové základny, automatickými měřeními na průbězích (TrendPlot), možností zachycení nespojitosti, apod.
 

 • Integrujte funkce osciloskopu + multimetru + záznamníku + analyzátoru do pohodlného a přenosného designu
 • Šířkou pásma 200 MHz
 • Vzorkovací rychlost 1 GSa/s (jednokanál), 500 MSa/s (dvoukanálové)
 • 2 kanály, 2mV - 100V/dílek
 • Galvanicky oddělený multimetr
 • Akumulátorové napájení
 • FFT analýza
 • 5,6palcový TFT-LCD displej s rozlišením 640 * 480
 • Kurzory a matematické funkce
 • Záznam v režimu osciloskop a multimetr
 • Standardně USB
 • Délka záznamu až 12 Mpts
 • Záznam průběhu až 22 hodin
 • Krytí IP: IP51
 • Digitální multimetr s 6000 počty, podpora DCV, ACV, DCI, ACI, odpor, dioda, kapacita, test kontinuity.
 • Lithiová baterie s certifikací UL2054, kapacita 6900 mAh, externí nabíječka
 • Analýza sběrnic IIC, UART, SPI, CAN, LIN

 

   

 

Specifikace:
 

Model SHS810X SHS820X SHS1102X SHS1202X
Šíř ka p á sma 100 MHz 200 MHz 100 MHz 200 MHz
Vzorkovac í frekvence (max.) Dvoukan á lov ý sd í l í jeden 1 GSa/s ADC. Pokud jsou povoleny dva kan á ly, m á ka ž d ý kan á l maxim á ln í vzorkovac í rychlost 500 MSa/s. Kdy ž je aktivn í jeden kan á l, m á tento kan á l vzorkovac í frekvenci 1 GSa/s .
Kan á ly 2 kan á ly analogov é ho osciloskopu, 1 kan á l multimetru
Hloubka pam ě ti (max.) 6 Mp/CH (dvoukan á lov ý re ž im) 12 Mp/CH (jednokan á lov ý re ž im)
Rychlost sn í m á n í tvaru vlny (max.)
100 000 wfm/s (norm á ln í re ž im), 400 000 wfm/s (sekven č n í re ž im)
Typ spou š t ěč e Hrana, Sklon, Šíř ka impulzu, Okno, Obrat, Interval, V ý padek, Vzor, Video
S é riov ý spou š t ěč a dekod é r IIC, SPI, UART, CAN, LIN
Z á znamn í k dat(Recorder) Z á znamn í k vzork ů . Maxim á ln í rychlost vzorkov á n í je 25 kSa/s, minim á ln í rychlost vzorkov á n í je 1 Sa/s.
Z á znamn í k m ěř en í . Maxim á ln í interval je 10 minut, minim á ln í interval je 0,1 sekundy. Maxim á ln í po č et polo ž ek z á znamu je 4
V/V Hostitel USB, za ří zen í USB

Maxim á ln í vstupn í nap ě t í ( rozsah)
CAT II 300 Vrms mezi sign á lem BNC a ochrannou zem í
CAT II 30 Vrms mezi BNC GND a ochrannou zem í
CAT II 300 Vrms mezi sign á lem BNC a GND BNC
CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms Mezi sign á lem BNC a ochrannou zem í
CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms Mezi BNC GND a ochrannou zem í
CAT III 300 Vrms mezi sign á lem BNC a GND BNC
Maxim á ln í vstupn í nap ě t í ( Meter)
CAT III 300 Vrms, CAT II 600 Vrms

CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms
Sonda PP510 PP215 PB925
Zobrazit 5,6palcov ý displej TFT-LCD (640x480)
Hmotnost Bez obalu 1,75 kg. S obalem 3,5 kg

 

 

Technický list CZE  ke stažení zde

Technický list ENG  ke stažení zde