Vaše metrologie na klíč

Nový WinWerth® verze 9.45

Verze 9.45 měřicího programu WinWerth® nabízí mnoho nových a vylepšených funkcí, například spirálovou tomografii pro zvýšení přesnosti s nejmenšími odchylkami měření v rozsahu 0,5 µm. Pomocí multispektrální tomografie je možné provádět měření obtížně měřitelných obrobků a sestav ve vysokém rozlišení a s nízkou úrovní artefaktů. Nový prohlížeč WinWerth® Viewer umožňuje automatické zpracování existujících projektů a dodatečné ruční vyhodnocení, stejně jako výstup protokolů o měření s řadou funkcí známých z WinWerth®.

Měřicí program byl rozšířen o řadu inteligentních funkcí. Při měření pomocí snímače pro zpracování obrazu lze nyní automaticky oddělit obrysy několika obrobků měřených na jednom snímku. Další novou funkcí je podsekvenční filtrování zaznamenaných 3D naměřených dat s ohledem na procesní parametry senzorů, což umožňuje například při použití vícebodových senzorů výrazně snížit chyby měření. Díky správě uživatelů WinWerth® lze uživatelská práva omezit na výběr obrobku i pro automatické spuštění měřicího programu. 

Po dokončení měření je stroj opět zabezpečen automatickým odhlášením aktivního uživatele. Jednotlivé uživatele lze spravovat přímo prostřednictvím adresáře Windows ActiveDirectory jejich propojením s uživatelskými účty systému Windows. Pro lepší přehlednost jsou v 3D grafice zobrazeny pouze funkce nad vkládacím prvkem. Grafiku lze nyní uložit přímo do Office reportu.

Modernizované uživatelské rozhraní WinWerth® 9.45 s přehlednými liniemi a jednotnými, zjednodušenými dialogy zvyšuje snadnost používání. U odchylek tvarů s různými tolerancemi může nyní uživatel v rámci rozsáhlých možností nastavit typ zobrazení odchylky. Pomocí barevného distribučního grafu lze snadno posoudit velikost systematických a náhodných odchylek.
 


 

09.06.2023