Vaše metrologie na klíč

Multisenzorová technologie dokonale integrovaná do stroje VideoCheck® S

S vysoce přesnými stroji řady VideoCheck® lze plně využít potenciál i těch nejpřesnějších senzorů. Multisenzorová technologie s velkým výběrem senzorů umožňuje hospodárné řešení mnoha měřicích úloh jedním strojem. Společnost Werth nabízí jedinečné vysoce přesné senzory, např. patentovanou mikro-sondu Werth Fiber Probe® 3D nebo Werth Interferometer Probe.

Osvědčená více-pinolová konstrukce pro maximální flexibilitu při použití multi-senzorové technologie je nyní k dispozici i pro nejmenší stroj této řady, VideoCheck® S. Nová koncepce stroje také umožňuje snadnou modernizaci čistě optických nebo čistě dotykových strojů na multisenzorové souřadnicové měřicí stroje. To znamená, že přístupnost geometrie obrobků již není omezena jinými snímači nebo příslušenstvím.
Nezávislé osy snímačů umožňují rychlé měření bez časově náročné výměny snímačů. Vzhledem k tomu, že osy s neaktivními snímači jsou mimo měřicí rozsah, hrozí minimální riziko kolize.
Stanice pro výměnu snímačů již nejsou nutné, takže měřicí rozsah lze používat bez omezení. Výměnné stanice je možné po výměně snímače odstranit z měřicího objemu pomocí os stroje, ale nyní se rovněž eliminuje časová náročnost tohoto úkonu.

Souřadnicové měřicí stroje Werth nabízejí vysokou flexibilitu s různými opcemi
 
S multisenzorovým systémem Werth lze ve stejné pozici před optickým senzorem pro zpracování obrazu vyměňovat různé senzory. To znamená, že kombinovaný multisenzorový měřicí rozsah lze používat bez omezení i s dalšími senzory a riziko kolize je minimální. Nová rotačně-sklopná hlava Werth s podporou více senzorů umožňuje rychlé a plynulé polohování senzorů. Rotační osy dílce nebo rotační/naklápěcí osy dílce lze namontovat v libovolném směru. Multi-pinolová koncepce optimalizuje přístupnost a minimalizuje riziko kolize.

Nový stroj je vhodný pro středně velké obrobky s přísnými tolerancemi a různými geometrickými vlastnostmi, které vyžadují použití multisenzorové techniky. Příkladem mohou být velká plastová pouzdra automobilové elektroniky, řezné destičky, mikro odvalovací frézy, hřídelové nástroje, optické objektivy nebo zubní implantáty.

 

08.06.2023