Vaše metrologie na klíč

Kontaktní souřadnicové měřicí stroje Werth

Paleta multisenzorových souřadnicových měřicích strojů je doplněna o přístroje pro kontaktní snímání, které je zajištěno snímači Renishaw. Tyto stroje jsou k dispozici ve variantě pohyblivého portálu nebo posuvné senzorové hlavy v kombinaci s pohyblivým stolem. K dispozici jsou snímače jak pro bodové snímání, tak i pro dynamické skenování. Motorické snímací hlavy a měřící sondy ve volitelných výměnících doteků zvýší úroveň flexibility a zabezpečí konfiguraci specifickým aplikacím.