Vaše metrologie na klíč

WinWerth®3D-Grafika s vykreslením voxelového objemu

Werth Messtechnik integroval zobrazení objemových dat do 3D modulu měřicího programu WinWerth® s novou funkcí VolumeCheck. Souběžně lze použít tří rozdílných náhledů, které je možné zobrazovat nebo skrývat. Je možné zobrazit celý objem, tedy všechny voxely s příslušnou hodnotou stupňů šedi. Při zobrazení "ISO-Povrchů" se zobrazí pouze voxely s vybranou úrovní hodnoty na stupnici šedi. Také mohou být zobrazeny 2D sekce výběrem příslušné řezné roviny. Všechny varianty zobrazení lze volně natáčet ve třech směrech a je možné je analyzovat z jakékoliv strany. 3D-CAD model, voxelový objem a mrak měřených bodů jsou zobrazeny ve stejném souřadném systému. Vizualizací s vlastním nastavením barev a průhledností je analýza značně usnadněna.

Funkce histogramu umožňuje zvolit oblast úrovně šedi, která má být zobrazena, například, v multi-materiálových sestavách jen materiál s vysokou hustotou k analýzám. Průhlednost se může měnit v zobrazených intervalech stupňů šedi. To poskytuje vysokou úroveň flexibility, tak je umožněna kupříkladu kontrola montážních pozic u montovaných celků. Pro lepší přehlednost mohou být úrovně hodnot šedi zob-razeny v barevné škále. K dispozici jsou různé možnosti prezentace. Změnou přenosových křivek v libovolných dílčích intervalech je také možné rozšířit škálu šedi nebo barevných ploch pro zvýšení kontrastu.

16.04.2019