Vaše metrologie na klíč

WinWerth® FormCorrect – nový 3D proces korekce dílců

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na vstřikování plastů je korekce vstřikovací formy běžnou nutností. FormCorrect obvykle vyžaduje pouze jednu korekční iteraci, což vede k výraznému snížení nákladů na vývojové procesy.

Formy pro vstřikování plastů nebo nominální data pro 3D tiskárny jsou vytvářeny na základě geometrie dílce. I když se používají simulace složitých výrobních procesů, dochází k systematickým geometrickým odchylkám souvisejícím s procesy. To je způsobeno odchylkami výrobních parametrů, nedostatečnými simulacemi procesu smršťování, nestejnorodými vstřikovacími formami a také nehomogenními procesy chladnutí. Werth Messtechnik integroval novou funkci FormCorrect do měřicího programu WinWerth®. FormCorrect může změnit formu pro vstřikování plastů nebo CAD model k procesu 3D tisku, takže hotové výrobky jsou v definovaném tolerančním rozsahu.

Redukce doby vývoje výrobku
Až do teď, korekce prováděné na vstřikovacích formách byly prováděny do značné míry manuálně. K dosažení toho cíle se měřením testovacího výrobku stanovuje odchylka mezi nominální a aktuální hodnotou. Korekce se provádí manuálním zadáním dat do systému CAD/CAM nebo poměrně nákladnou korekcí resp. přetvořením CAD modelu technikou reverzního inženýrství.

Pomocí FormCorrect je přesná geometrie výrobku dosažena převážně automatickou korekcí CAD modelu. Odchylky mezi originálním CAD modelem a daty z měření testovaného výrobku jsou stanoveny přímo v měřicím programu WinWerth® a zrcadleny do ploch CAD modelu. Pomocí těchto dat generuje WinWerth® korigovaný CAD model, který je kompenzován systematickými výrobními odchylkami. Na tomto základě je nyní možný náhled zbývajících odchylek opraveného výrobku. Náročné reverzní inženýrství, které vyžaduje odbornou kvalifikaci, již není zapotřebí.

Změny geometrií, lze realizovat jak v CAD modelu výrobku, tak i v CAD modelu vstřikovací formy. Pomocí korigovaného CAD modelu výrobku se provede nová simulace výrobního procesu a dat vygeneruje se datová sada pro přepracování výrobku. Zde použité simulační parametry jsou stejné, které se používají při vytváření prvního vzorového výrobku. Díky vysoké přesnosti FormCorrect je obvykle vyžadována pouze jedna korekční iterace, což opět vede k významnému snížení nákladů procesu vývoje.

Výhody WinWerth®
Díky integraci do WinWerth®, lze změny CAD modelu realizovat na základě standardního procesu vyrovnání. Souřadnicové systémy mohou být například nastaveny pomocí referenčních prvků také pomocí vícebodového vyrovnání (MPA) nebo pomocí ustavení BestFit. Tímto způsobem může být FormCorrect použit s rozličným aplikováním specifických souřadnicových systémů, které se týkají funkčnosti a specifikacím související s výrobou. Možnost plně automatizovaného procesu korekce snižuje vliv obsluhy a zvyšuje uživatelskou přívětivost. Výsledkem je opravený CAD model, který je kompatibilní s prakticky všemi existujícími systémy CAD / CAM. Implementace nového CAD/CAM softwaru již není nutná.
 

Flexibilní, Efektivní a Přesný
Na rozdíl od běžného reverzního inženýrství je aplikace nyní mnohem jednodušší. Na základě barevně kódovaných odchylek mezi aktuálními a nominálními daty může uživatel jednoduše kliknout na oblasti, které májí být korigovány v CAD modelu. FormCorrect je schopen vypočítat jednotlivé plochy, které jsou matematicky neomezené nebo omezené hraničními křivkami. Přechody mezi různými povrchy, lze nyní automaticky vypočítat a korigované povrchy mohou být ustaveny do celého CAD modelu.

Základem FormCorrect jsou data o měření. Tato data jsou nejlépe generována použitím strojů Werth TomoScope® k zachycení geometrie výrobku. Díky rentgenové tomografii (CT), lze nasnímat celý výrobek a na základě těchto údajů korigovat CAD model. Vysoká hustota nasnímaných bodů umožní korekci s vysokým rozlišením. Vysoká přesnost a průkaznost měření zajistí excelentní kvalitu výrobkům, která je dosažena přiměřenou investicí času a úsilí.

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor//2-novinky/2018/WinWerth_FormCorrect-E_m.jpg

Obrázky: Funkční princip (vlevo) a výsledky WinWerth® FormCorrect:
a) odchylky mezi měřenými daty generované použitím Werth TomoScope® a CAD modelu dílce,
b) zrcadlené odchylky od povrchu výrobku vůči CAD modelu,
c) mřížka kontrolních bodů k výpočtu korigovaného povrchu,
d) odchylky korigovaného povrchu výrobku vůči originálnímu CAD modelu výrobku, to je ekvivalent ke korekci CAD modelu lisovací formy (žádné zobrazení),
e) zbývající odchylky po korekci CAD modelu lisovací formy, modifikace lisovací formy a nová produkce (© Werth)

21.05.2018