Vaše metrologie na klíč

WinWerth® 9.43 – nové funkce pro rychlé měření a editaci

Nové moduly měřicího programu WinWerth® zjednodušují procesy a zkracují dobu vyhodnocování. Tím se zvyšuje komfort obsluhy.
 
Nové uživatelské rozhraní měřicího programu WinWerth® Scout vyvíjené ve společnosti Werth Messtechnik v německém Giessenu, umožňuje rychlé a jednoduché vyhodnocení výsledků měření pomocí grafického displeje. Tato možnost je také dostupná pro síť výpočetních tomografů a multisenzorových souřadnicových měřicích strojů stejně jako offline pracovních stanic. WinWerth® TomoAssist poskytuje optimální měřicí parametry pro měření výpočetní tomografií v několika krocích a to i bez odborných znalostí. Rozsah funkcí WinWerth® VolumeCheck a WinWerth® FormCorrect byl také výrazně rozšířen.

Nová verze WinWerth® má ke zjednodušení tvorby a úpravy měřicích sekvencí nyní funkci odpadkového koše. Tento postup je založen na známých funkcích systému Microsoft Windows. Objekty, které jsou odstraněny během relace úprav, jsou uloženy a mohou být kdykoliv obnoveny. Obnovené objekty jsou vloženy zpět do stromu prvků do své původní polohy a jsou zvýrazněny. Díky rozšířenému rozsahu příkazů procesu TeachEdit lze parametrické programy také editovat přímo ve stromu funkcí. Manuálně vytvořené formátování DMIS, například odstavce, odsazení, řádky komentářů atd., zůstanou nedotčeny. Podprogramy lze také upravovat a pak uložit ve formátu DMIS.

Ve verzi 9.43 bylo výrazně urychleno několik výpočetních operací. To platí pro výpočet velkého mračna bodů, dílčích obrysů a aktuální-aktuální komparace, které se často objevují při použití senzorů Chromatic Focus Line a výpočetní tomografie. Otevření měřicích sekvencí trvá méně času a v DMIS programu lze rychleji uložit 3D grafické pohledy.

Ve WinWerth® Profile Comparison , kde 2D CAD model je překryt snímkem video obrazu lze zobrazit geometrické charakteristiky jako vzdálenosti a průměry s využitím normy ISO 16792. Kromě funkce živého obrazu, rastrových a video snímků ze senzoru pro zpracování obrazu jako jsou například u Werth QuickInspect a QuictInspect MT, je tato funkce také dostupná pro Chromatic Focus Line a Volume Section Sensor ve výpočetní tomografii.

Od verze 9.43 je nyní k dispozici zrcadlení měřicích sekvencí také pro ty, kteří používají 3D CAD modely. Například programy pro analýzu velkého mračna bodů s výběrem oblasti na CAD modelu je nyní možné zrcadlit.

Nová verze WinWerth® s těmito i dalšími funkcemi je dostupná jako 9.43 pro Windows 10 a jako 8.43 pro Windows 7.

12.06.2019