Vaše metrologie na klíč

Vysoké rychlosti cyklů s OnTheFly CT

Hlavní výhoda počítačové tomografie spočívá v zachycení kompletní geometrie dílce včetně zápichů a vnitřního uspořádání. Donedávna byla počítačová tomografie příliš pomalá pro využití v průmyslu.

Software WinWerth® dlouhodobě využívá real-time rekonstrukci paralelně při snímání dílce ke zkrácení doby měření. Pro vylepšení této technologie bylo vyvinuto několik metod, každá však měla své omezení. Např. zvýšení napětí rentgenových trubic je na úkor nižšího rozlišení, z důvodu velkého ohniska. Expoziční čas lze zkrátit snížením vzdálenosti mezi rentgenovým zdrojem a detektorem, to však zvýší tvrdost artefaktů kuželového paprsku. Pouhá redukce expozičního času znamená, že dynamický rozsah detektoru nebude plně využit. V neposlední řadě je možné snížit měřicí čas více-otiskovým měřením několika výlisků současně. To lze provést díky tomu, že mračna bodů jsou automaticky separována. Tento rychlý způsob měření však omezuje zvětšení a snižuje rozlišení jednotlivých dílců.

Nový OnTheFly CT systém (patent v řízení) nevyužívá při rotačním snímání start-stop systém. Konvenční start-stop systém před snímáním radiografického snímku zastaví rotaci. Nedochází tím k rozmazání snímku jako při kontinuální expozici. Pro minimalizaci rozmazání vlivem rotačního pohybu je nutné při měření OnTheFly CT dodržet krátké expoziční časy. Pro zachování stejné nejistoty měření jako u start-stop systému je zvýšen počet rotačních přírůstků. Specifikace podle VDI/VDE není ovlivněna, a to i přes výrazné zrychlení měřícího procesu je zachována průkaznost naměřených výsledků s OnTheFly CT.

S novým OnTheFly systémem se čas měření, při stejné kvalitě dat, sníží až desetkrát. Objemová data dílce jsou vytvářena v reálném čase, tím jsou připravena hned po nasnímání. Navíc je možné zvýšit kvalitu dat při stejné době měření. Tomografickými metodami jako jsou Rastrová Tomografie a ROI (oblast zájmu) nebo zvýšením rozlišení detektoru jsou získávány skeny dílců s větším rozlišením a nižším šumem. Použití těchto řešení není již na úkor času využitím měření OnTheFly CT. Nová technologie otevírá další oblasti použití počítačové tomografie v aplikacích, které mají přísné časové nároky při dané kvalitě dat.

08.08.2017