Vaše metrologie na klíč

Vysoce přesný chromatický lineární senzor pro rychlé měření rozličných povrchů

Senzor Werth Chromatic Focus Line (CFL) umožňuje rychlé zachycení naměřených hodnot s více než milionem měřicích bodů za méně než tři sekundy. Princip měření je založen na chromatické aberaci, takže je do značné míry nezávislý na stavu povrchu snímaného dílce.

Na mezinárodním veletrhu měřicí techniky Control 2017 Werth Messtechnik představil nejnovější inovaci v jeho široké paletě senzorů a to senzor Chromatic Focus Line (CFL), který extrémně rychle zachycuje celé geometrie dílce. Díky dostupnosti rozličných objektivů lze přizpůsobit měřicí rozsah a nejistotu konkrétní aplikaci. Vzhledem k velkému axiálnímu rozsahu měření není nutné přesné sledování geometrie obrobku, tudíž mohou být velké plochy jednoduše a rychle zachyceny skenováním. Členité dílce s velkými rozdíly ve výšce mohou být skenovány na předem definované 3D dráze. Senzor Chromatic Focus Line snímá dílce s průhlednými a reflexními povrchy, stejně jako povrchy s velkým sklonem.

Senzor CFL promítá sérii asi 200 bílých světelných bodů na povrch snímaného dílce. Odražené světlo z povrchu je spektrálně analyzováno pro určení vzdálenosti mezi snímačem a povrchem. Tento nový lineární snímač je první, který dokáže provést kompletní 3D snímání obrobku s vysokou přesností a vysokou rychlostí.

Senzor Chromatic Focus Line poskytuje další zajímavou funkci: kromě vlnové délky odraženého světla se také analyzuje jeho intenzita a generuje se rastrový obraz povrchu obrobku. Následná analýza pomocí softwaru pro zpracování obrazu umožňuje měření geometrických prvků nebo stanovení souřadného systému obrobku "v obraze". Pozice pro měření dalšími snímači je stanovena dle tohoto souřadného systému bez nutnosti změny senzoru.

Díky výjimečné přesnosti CFL lze měřit precizní komponenty a mikro-geometrie dílců s extrémní rychlostí. Snímač lze aplikovat na vysoce reflexní nebo transparentní dílce jako jsou razníky a karbidové nebo diamantové nástroje, ale také na difuzních reflexních plastových komponentech. Vysoká hustota bodů umožňuje stanovit topografii na široké škále povrchů, které je potřeba detailně zachytit, jako jsou přesné mechanické obrobky nebo základny hodinek. Měření koplanarity LED pole a polovodičové technologie jsou další typické oblasti použití CFL. Výsledkem měření je celý tvar povrchu obrobku ve formě mračna bodů, který lze použít k určení rovinnosti nebo drsnosti a k měření geometrických prvků. Je také možné porovnání nominálních a aktuálních hodnot s barevně kódovanými odchylkami.

18.12.2017