Vaše metrologie na klíč

Věděli jste, že s novým WinWerth® je možné nastavení měřítka vektorů odchylek pro získání přehledného reportu?

Vektory odchylek bodů nebo naskenovaných kontur či zobrazení směru odchylek polohy prvků jsou důležitým nástrojem pro detekci trendu resp. odchylek v 3D scéně, ale může být obtížné reprezentovatelné za předpokladu, že jsou odchylky v poměru k velikosti dílce velmi malé. Řešením je škálovat vektory odchylek podle vašich potřeb, což také umožňuje vytvářet účinnější snímky k protokolování.

Změna měřítka vektorů odchylek prvků, srovnávacích bodů a průřezů, krok po kroku:

1.    Ujistěte se, že je aktivní volba „Zobrazit barevné odchylky“ v 3D grafickém oknu:2.    Zvolte z rolovací nabídky 3D scény „Zobrazení odchylek“ volbu „Nastavení odchylek“ k vyvolání tohoto dialogového okna:3.    Aktivujte možnost Hroty, nastavte odpovídající faktor odchylky a šířku zobrazovaných barevných vektorů chyb. Stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím na OK hodnotu potvrďte. 3D scéna se automaticky aktualizuje.POZNÁMKA: barevné odchylky je možné reprezentovat v 3D scéně jak pro všechny body tak je možné omezit zobrazení pouze na body mimo definované limity.

28.07.2020