Werth Půlstranná Tomografie OnTheFly

Opce programu WinWerth pro půlstranou počítačovou tomografii k navýšení měřicího rozsahu na téměř dvojnásobek. Doba měření je redukována na polovinu ve srovnání s rastrovou tomografií. Navýšení měřicího rozsahu je možné díky polohování pouze částí dílce v zorném poli rentgenového senzoru. V kombinaci s OnTheFly tomografií je možné skenování velkých objektů za velmi krátký čas.