Vaše metrologie na klíč

Věděli jste, že nová verze programu WinWerth umožňuje vyhodnocení koplanarity?

Motivace pro integraci vyhodnocení koplanarity IC pinů

• Zlepšení procesu pájení nožiček IC pinů
• Velmi obtížná a také velmi nákladná kontrola pinů v zabudovaném stavu
• Rychlejší a přesnější umístění při pájení je možné pouze, pokud přichází shodné kusy

Koplanarita je vzdálenost od nejnižších nožiček k rovině, která se rozkládá na třech nejvyšších nožičkách. Koplanarita představuje důležitý parametr pro kvalitu pájených spojů, jelikož v případě velké odchylky mezi piny a deskou plošných spojů není možné provést spolehlivé a správné pájení.

Strategie výpočtu koplanarity je dostupná v grafickém uživatelském prostředí programu WinWerth od verze 8.4.

24.08.2018