Vaše metrologie na klíč

Věděli jste, že nová verze měřicího programu WinWerth® 9.43 zvyšuje výkonnost kontaktního měření

Zvýšení výkonnosti kontaktního měření je dostupné s WinWerth® 9.43 a Moses 8.43

Vážené dámy a pánové,
S radostí si Vás dovolujeme oznámit, že jsme optimalizovali řízení skenovacích a spínacích kontaktních sond (SPxx, TPxx) a Werth Fibre Probe (WFP/S a 3D-WFP). Od verze WinWerth® 9.43 a výše je možné definovat redukci rychlosti individuálních konfigurací v průběhu kalibračního procesu. V průběhu re-kalibrace v SCALIB, lze rychlost nastavit taktéž.

Navíc bylo také zavedeno automatické monitorování senzoru TP200 v CNC režimu. Zde je detekováno takzvané „air-probing / spínání-ve-vzduchu“ (například způsobené externím rušením). V důsledku toho se rychlost aktuálního pohybu automaticky sníží a program pro měření součásti pokračuje dále bez omezení.

26.03.2019