Vaše metrologie na klíč

Věděli jste, že je dostupné CAQ rozhraní pro WinWerth®

Computer-aided quality assurance „CAQ“ je počítačová podpora řízení kvality.
Rádi bychom připomněli, že měřicí program WinWerth® dlouhodobě poskytuje široké možnosti sdílení výsledků měření s CAQ systémy. Počítačová podpora kvality (CAQ) je počítačová aplikace a aplikace počítačem řízených strojů pro definování a kontrolu kvality výrobků, tyto aplikace zahrnují:

• řízení měřicích přístrojů
• kontrolu příchozích dílců
• hodnocení dodavatelů
• atributovou tabulku
• statistická kontrola procesu (SPC)
• dokumentaci

Mezi často užívané CAQ systémy patří například:
• QS-Stat
• SAP QM IDI via QM/3
• Guardus
• ODBC connection
• Heureka
• Boehme+Weihs
• Babtec
• Palsat

Zobrazení rozměrů lze editovat a každý rozměr může být skryt nebo zobrazen.

18.10.2018