Vaše metrologie na klíč

Večeřel jsem s PREZIDENTEM - převzali cenu Svazu dopravy a průmyslu

Před časem jsem obdržel krásný e-mail s pozváním na večeři, v úzkém kruhu. Tato milá pozvánka směřovala do Prahy, a ne úplně jsem ji čekal.
Podle svých zvyklostí, kdy naše dopravní tepna je dlouhodobě v péči dálničních lékařů, jezdím do velkoměsta raději expresem.
Následující den jsem provedl pracovní návštěvy, pravda, po dlouhé pauze jsem se s mnohými lidmi viděl po roce a půl, což bylo příjemné a přinášelo to příjemné pocity z odvedené práce.


Večera jsem se konečně dočkal a přišel si převzít osobně vyznamenání. Správněji řečeno, Ocenění malé a střední firmy, pro mne samotného a pro celou naši firmu. Osobně považuji toto prestižní ocenění za velmi potěšující. Samotné ocenění jsem si přijel převzít z rukou prezidenta. Dostavil jsem se na určené místo a přesně v danou hodinu jsem vkročil do místnosti. Přesnost je naší profesí a rád jí dělám čest. Přítomni byli již někteří vyznamenaní, a tak jsem se se všemi, mnohými již známými, pozdravil.

Pana prezidenta mám rád pro jeho otevřenost a čestné jednání. Prakticky je to jediný prezident, kterého si mohu vážit, a to zejména proto, že ho již mnohé roky vnímám a dávám mu v mnohém
za pravdu. Ocenění malé a střední firmy si nesmírně vážím a převzít toto ocenění z rukou prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, to byl pro mne opravdu svátek.

S dalšími oceněnými kolegy jsme si popřáli a vyslechli si příběh každého z nás. Mne však zaujal příběh samotného prezidenta Hanáka, který se svěřil se svými začátky v podnikání.
Dlouze jsme si povídali a vyměňovali zkušenosti a zážitky z našeho života. Jasné bylo, že se všichni shodujeme v jednom tématu, a to jsou nedostatky naší vlády, zejména v digitalizaci.

Na samém závěru jsem si sám pro sebe říkal, že najít náhradu za takovou osobnost Svazu průmyslu a dopravy, jakou je pan prezident, bude těžké. Alespoň pro mne je trend projevu pana Hanáka dominující, před taktickým a uctivým kompromisem slabých tlaků na odpovědné politiky jiných řečníků. Myslím, že je zde právě na místě onen Masarykův slogan: Nebát se, nekrást, nelhat.
Tedy jsem rád, že mám takového prezidenta, což o jiných prezidentech říci nemohu.

17.08.2021