Vaše metrologie na klíč

Počítačová laminografie Werth Messtechnik GmbH

Nejčastěji se ke zkoumání vnitřních struktur dílců využívá počítačová tomografie (CT). S ohledem na to, že je CT značně limitováno při snímání plochých dílců, vyvinula společnost Werth Messtechnik GmbH alternativní metodu „počítačovou laminografii“ pro snímání objektů jako jsou například desky plošných spojů. Stejně jako CT i počítačová laminografie zachycuje rentgenové snímky v různých úhlových pozicích a vyžívá algoritmů pro rekonstrukci trojrozměrného znázornění vnitřních struktur.

Na rozdíl od CT však neprobíhá snímání při rotaci na 360°, ale v omezeném rozsahu například na ±20°. Omezení rotace přináší značnou výhodu v tom, že při rotaci objektem zájmu nedochází ke kolizi ani s rentgenovou trubicí. Výpočetní laminografie je vhodná nejenom pro inspekci desek plošných spojů, ale pro nadrozměrné objekty nebo pro dílce se značnými rozdíly v poměrech stran.

16.08.2021